Business

Κεράμεια-Αλλατίνη: Οι τρεις δεσμεύσεις του προέδρου Αχ. Κώτσια για τις επόμενες ενέργειες

  • NewsRoom
Κεράμεια-Αλλατίνη

Κεράμεια-Αλλατίνη


Τρεις βασικές δεσμεύσεις για το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας «Κεράμεια-Αλλατίνη» ανέλαβε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Αχιλλέας Κ. Κώτσιας, κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Οι δεσμεύσεις, τις οποίες ανακοίνωσε ο κ. Κώτσιας αφορούν στη δέσμευση για κατάρτιση Business Plan έως το τέλος του έτους, τη λήψη μέτρων για την αξιοποίηση των ακινήτων της Κεράμεια-Αλλατίνη, καθώς και στην εκπόνηση έκθεσης εκτίμησης ακινήτων, επίσης μέχρι το τέλος του έτους, από αναγνωρισμένο εκτιμητή.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του Δ.Σ, θα μεριμνήσει, ώστε να ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία, Ι.Κ.Α), καθώς και οι οφειλές προς την Τράπεζα.

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας, εγκρίθηκαν επίσης οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015, 2016 και 2017. Παράλληλα, στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας τονίζεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 θα συνταχθούν και θα δημοσιευθούν εμπρόθεσμα.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την ανακοίνωση της εταιρείας:

«Στη Θεσσαλονίκη, την 8η Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8η πρωινή, συνήλθαν οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών», στα γραφεία της εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αχιλλεύς Κ. Κώτσιας, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κ. Ζαγόρη Λ. Γεώργιο. Η Ε.Γ.Σ είναι νόμιμη γιατί συμμετείχε σε αυτή το 79,99% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Στη συνέχεια εκλέχθηκε οριστικός Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ ο κ. Αχιλλεύς Κ. Κώτσιας και γραμματέας ο κ. Ζαγόρης Λ. Γεώργιος.

Επί του 1ου Θέματος της ημερησίας διατάξεως.

1.1. Ο πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτής Ελέγκτριας -Λογίστριας καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1 – 31/12/2015. Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινίσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών, που αποτυπώνονται στις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 αναλυτικά, καθώς και επί των παρατηρήσεων της Ορκωτής Ελέγκτριας, ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί τη Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων 2015.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (τον Ισολογισμό ,τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών) της διαχειριστικής περιόδου (1/1– 31/12/2015).

1.2. Ο πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτής Ελέγκτριας – Λογίστριας, καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1 – 31/12/2016. Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινίσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών που αποτυπώνονται στις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 αναλυτικά, καθώς και επί των παρατηρήσεων της Ορκωτής Ελέγκτριας, ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί τη Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων 2016.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (τον Ισολογισμό, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών) της διαχειριστικής περιόδου (1/1– 31/12/2016).

1.3. Ο πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή, καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1– 31/12/2017. Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινίσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών που αποτυπώνονται στις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 αναλυτικά, καθώς και επί των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή, ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί τη Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 (τον Ισολογισμό, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών) της διαχειριστικής περιόδου (1/1– 31/12/2017).

Επί του 2ου Θέματος της ημερησίας διατάξεως για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές για τα πεπραγμένα των χρήσεων (1/1–31/12/2015),(01/01-31/12/2016),(01/01-31/12/2017). Ο κ. Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ. αναφέρεται προς το ακροατήριο, ότι στην παρούσα Γ.Σ. δεν τέθηκε θέμα εκλογής ελεγκτών, καθώς η εκλογή των ορκωτών λογιστών για τις χρήσεις 2016, 2017 και 2018 πραγματοποιήθηκε στην προηγούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 18/03/2019. Επίσης, η Εταιρεία έχει πλέον συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία, για την κατάρτιση και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 θα συνταχθούν και θα δημοσιευθούν εμπρόθεσμα.

Επί του 3ου Θέματος της ημερησίας διατάξεως διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων

Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την αντικατάσταση από την τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, της κυρίας Πίτρη Δέσποινας του Θεόδωρου, από την κυρία Πιπέρα Ελένη του Παναγιώτη, ανεξάρτητο πρόσωπο, που δεν είναι και μέλος του Δ.Σ.

Ο κ. Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ. αναφέρεται στη συνέχεια στην πορεία της εταιρείας και δεσμεύεται για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν μέσα στη χρήση του 2019, έτσι ώστε να συνεχιστεί η πορεία αυτής και να μπορέσει να συνεχίσει στο μέλλον. Οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:

Α) Θα μεριμνήσει να ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία , Ι.Κ.Α) καθώς και της οφειλές προς την Τράπεζα.

Β) Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2019 θα γίνει έκθεση εκτίμησης ακινήτων της εταιρείας, από αναγνωρισμένο εκτιμητή.

Γ) Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2019 θα καταρτιστεί και το Βusiness Plan για τη λήψη μέτρων για την αξιοποίηση των ακινήτων της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Αυτό είναι το νέο Δ.Σ του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Αθηνών

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Σήμερα «κληρώνει» για το Symbol της Εθνικής Τράπεζας

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Intercontinental International: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της με νέα αγορά ακινήτου στη Θεσσαλονίκη