• Business

  Intracom: Στα 275,2 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2021 – Στα 135,2 τα καθαρά κέρδη από το σύνολο των δραστηριοτήτων

  • NewsRoom
  Σωκράτης Κόκκαλης

  Σωκράτης Κόκκαλης, πρόεδρος Intracom


  Ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 275,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2021 η Intracom, με το  ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων  να διαμορφώνεται στα 1,2 δισ. εκατ.  (συμπεριλαμβανομένων έργων προς υπογραφή ύψους €577 εκατ.).

  Ειδικότερα, η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) ανέφερε:

  – Ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες € 275,2 εκατ.
  – Κερδοφορία EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €6,8 εκατ.
  – Αποτέλεσμα μετά από φόρους € 135,2 εκατ. από το σύνολο των δραστηριοτήτων
  – Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων στα € 1,2 δισ. (συμπεριλαμβανομένων έργων προς υπογραφή ύψους €577 εκατ.)

  Την 1η Νοεμβρίου 2021 η εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της INTRASOFT INTERNATIONAL -εκ των οποίων ποσοστό 91,74% ανήκε στην INTRACOM TECHNOLOGIES Sarl, θυγατρική του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS-στη NETCOMPANY GROUP A/S, έναντι συνολικού τιμήματος € 184,6 εκατ.

  Κατόπιν τούτου, τα μεγέθη της INTRASOFT INTERNATIONAL δεν ενοποιούνται πλέον στον όμιλο INTRACOM HOLDINGS, αλλά εμφανίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

  Κατά συνέπεια, οι ενοποιημένες πωλήσεις του 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 275,2 εκατ., έναντι € 244,9 εκατ., (αναμορφωμένων για λόγους συγκρισιμότητας πωλήσεων) το 2020, αύξηση 12,4%.

  Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα € 6,8 εκατ. έναντι -€ 1,6 εκατ. το 2020, ενισχυμένη από την κερδοφορία της INTRADEVELOPMENT.

  Το αποτέλεσμα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε -€ 16,3 εκατ. έναντι -€ 21,6 εκατ. το 2020, ενώ η συνολική κερδοφορία προ φόρων ΕΒΤ από το σύνολο των δραστηριοτήτων ανήλθε σε € 137,5 εκατ. (έναντι -€10,4 εκατ. το 2020).

  Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2021, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Δημήτρης Κλώνης ανέφερε:

  «Σε ένα περιβάλλον ισχυρών προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών η INTRACOM HOLDINGS εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, εφοδιασμένη με ισχυρή ρευστότητα και δυνατότητα μόχλευσης, που την τοποθετεί στρατηγικά σε πλεονεκτική θέση, και της εξασφαλίζει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφοροποιημένων επενδύσεων υψηλής απόδοσης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα δώσουν αξία στην Εταιρεία και τους μετόχους της.»

  Θυγατρικές

  IDE

  Η IDE, εταιρία έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα, με μεγάλη και αυξανόμενη συμμετοχή στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, διαθέτει προηγμένη τεχνολογική υποδομή και παραγωγικές δυνατότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αμυντικών εφαρμογών.

  Το 2021 η εταιρεία διαμόρφωσε πωλήσεις €59,7 εκατ., στα ίδια επίπεδα με το 2020. Η μείωση του μεικτού περιθωρίου λόγω της σύνθεσης των έργων που τιμολογήθηκαν οδήγησαν σε περιορισμό της λειτουργικής της κερδοφορία EBITDA σε € 2,7 εκατ. έναντι € 4,2 εκατ. το 2020. Τα κέρδη προ φόρων ωστόσο διαμορφώθηκαν σε € 1,43 εκατ. έναντι €1,27 εκατ. το 2020,
  αύξηση 12,1%.

  Η εταιρία μέσα στο 2021 υπέγραψε νέες συμβάσεις € 28,7 εκατ. με αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να διαμορφωθεί στα € 92 εκατ.

  Intrakat

  Τόσο οι πωλήσεις όσο και τα αποτελέσματα του Ομίλου INTRAKAT συνεχίζουν να διαμορφώνονται υπό την επίδραση της πανδημίας, στο βαθμό που αυτή επηρεάζει την αξία των υλικών και το κόστος παραγωγής, την παραγωγική δυνατότητα και την καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης νέων έργων.

  Το πρόγραμμα αναθεωρήσεων που ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών αλλά κυρίως η δημοπράτηση των νέων μεγάλων έργων υποδομών, αναμένεται να σηματοδοτήσουν στη χρήση
  2022 αισθητή βελτίωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της INTRAKAT.

  Το 2021, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε € 214,8 εκατ. από € 174,5 εκατ. το 2020, αυξημένες κατά 23%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA διαμορφώθηκε σε -€ 5,5 εκατ. έναντι € 1,6 εκατ. το 2020.

  Το αποτέλεσμα προ φόρων ΕΒΤ διαμορφώθηκε σε -€ 23,2 εκατ. Τα αποτελέσματα της χρήσεως 2021 για τον Όμιλο INTRAKAT έχουν επιβαρυνθεί από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα όπως προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 3,1 εκατ. και απομειώσεις αξίας κτιρίων και οικοπέδων ποσού € 1 εκατ.

  Το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου INTRAKAT στις 31/12/2021 ανερχόταν σε € 556,4 εκατ. πλέον € 577,2 εκατ. νέων προς υπογραφή έργων, στα οποία έχει μειοδοτήσει η εταιρεία μέχρι σήμερα, και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους. Κατά συνέπεια τα προς εκτέλεση έργα αγγίζουν το € 1,1 δις.

  INTRADEVELOPMENT

  Η INTRADEVELOPMENT, μέσα στο 2021 ολοκλήρωσε την πώληση του ποσοστού 50% που κατείχε στην εταιρεία DEVENETCO Ltd. H DEVENETCO μέσω των θυγατρικών της  αναπτύσσει στο ‘Καλό Λιβάδι’ Μυκόνου συγκρότημα ξενοδοχείων και βιλών.

  Αποτέλεσμα της πώλησης είναι η INTRADEVELOPMENT να διαμορφώσει λειτουργική κερδοφορία EBITDA €10 εκατ. και αποτέλεσμα προ φόρων €9,0 εκατ.

  Μητρική εταιρεία

  Η INTRACOM HOLDINGS μητρική εταιρία κατέγραψε λειτουργική κερδοφορία EBITDA ύψους €1,0 εκατ. έναντι -€ 1,4 εκατ. το 2020.

  Το αποτέλεσμα προ φόρων της μητρικής διαμορφώνεται σε -€2,4 εκατ. έναντι -€10,6 εκατ. το 2020.

  Το προσαρμοσμένο αποτέλεσμα ΕΒΤ για ενδοομιλικές απαλοιφές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανέρχεται σε -€0,5 εκατ. έναντι -€3,4 εκατ. το 2020.  ΣΧΟΛΙΑ