Business

Οι επενδυτές της Folli Follie σε νομική αντεπίθεση. Ζητούν σήμερα τη δέσμευση 7 εκατ. ευρώ από την εταιρεία των Κουτσολιούτσων

Κουτσολιούτσος Folli Follie

Δημήτρης, Καίτη και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος


Λίγες και μόνο ώρες μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία της Folli Follie με ομάδα ομολογιούχων, οι ζημιωθέντες Έλληνες επενδυτές περνούν στην αντεπίθεση. Κινούμενοι μάλιστα δικαστικά, ζητούν 7 εκατ. ευρώ από την αμαρτωλή εταιρεία, συμφερόντων της οικογένειας Κουτσολιούτσου. Καθώς επίσης και από όλα τα άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα στο μέγα σκάνδαλο της διαχρονικής παραποίησης των οικονομικών στοιχείων της αποκαλούμενης στο παρελθόν και ως «Prada των φτωχών»…

Σήμερα έχει οριστεί να εκδικαστεί η αίτηση προσωρινής διαταγής κατά της Folli Follie και των φυσικών προσώπων που λογίζονται ως… συνοδοιπόροι στην απάτη. Στους αιτούντες περιλαμβάνονται τρεις ομάδες επενδυτών από συνολικά 85 άτομα, που έχασαν τα κεφάλαιά τους, τα οποία είχαν τοποθετήσει στην εταιρεία των Κουτσολιούτσων. Όλοι οι οικονομικά ζημιωθέντες είναι μέλη της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών, επικεφαλής της οποίας είναι ο νομικός Γιάννης Κυριακόπουλος.

Η ζητούμενη προσωρινή διαταγή αφορά τη συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Folli Follie και των λοιπών εμπλεκομένων, μέχρι του ποσού των 7 εκατ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον περασμένο Απρίλιο, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών είχαν γίνει δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα 56 επενδυτών, ζημιωθέντων από την απάτη των Folli Follie. Το συνολικό ύψος της απαίτησης ανήλθε σε 1,8 εκατ. ευρώ, καθώς το δικαστήριο έκανε μερικώς δεκτή την προσφυγή των επενδυτών με την οποία είχαν ζητηθεί 2,3 εκατ. ευρώ.

Με την τότε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου διατάχθηκε η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας μέχρι του ποσού των 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ υποχρεώθηκαν οι αιτούντες να ασκήσουν την αγωγή για την κύρια υπόθεση εντός δύο μηνών. Από πλευράς της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών έγινε εκτελεστή η δικαστική απόφαση και δεσμεύτηκε το παραπάνω ποσό σε μετρητά, από λογαριασμούς της Folli.

H σημερινή εκδίκαση της προσωρινής διαταγής συνιστά το «δεύτερο κύμα» έμπρακτης αντίδρασης που εκδηλώνεται από επενδυτές των Folli Follie, προκειμένου να αποζημιωθούν για την οικονομική ζημιά που υπέστησαν. Χθεσινοβραδινές πληροφορίες ανέφεραν ότι από πλευράς της εταιρείας είναι σφόδρα πιθανόν να ζητηθεί η αναβολή. Πλην όμως γι’ αυτό το ενδεχόμενο, θα αποφανθεί το ίδιο το δικαστήριο στη σημερινή ροή των συζητήσεων.

 Γιατί ζητούν τα 7 εκατ. ευρώ

Στο σκεπτικό της προσφυγής των επενδυτών που ζητούν την προσωρινή διαταγή για τα 7 εκατ. ευρώ, αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα επιχειρήματα:

«Επειδή ο κίνδυνος της απόλυτης οικονομικής μας πανωλεθρίας είναι πλέον άμεσος και επικείμενος, καθως οι αντίδικοι είναι αφερέγγυοι και μειωμένης περιουσιακής κατάστασης και αποξενώνονται από τα περιουσιακά τους στοιχεία με αποτέλεσμα να πιθανολογείται με βεβαιότητα ότι όταν τελεσιδικήσουν οι αξιώσεις μας δεν θα υφίσταται περιουσία των καθ’ ών για να ικανοποιηθούμε.

Επειδή τελούμε σε οικονομική ασφυξία που μας προκάλεσαν οι αντίδικοι με τις ήδη υπό ποινική διερεύνηση παράνομες ενέργειές τους.

Επειδή οι καθ’ ών και κυρίως οι πρώτοι εκ των αντιδίκων υπαίτιοι της οικονομικής μας συμφοράς ενδεχομένως να έχουν διασώσει τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό, ώστε εμείς να μην μπορούμε να τα «πλησιάσουμε» και μόνη μας ελπίδα είναι ότι περιουσιακά στοιχεία υφίστανται εντός Ελλάδος

Επειδή όλοι οι ανωτέρω, ομού και ο ορκωτός ελεγκτής και η προστήσασα αυτού ελεγκτική εταιρεία που ενέκριναν τις Οικονομικές Καταστάσεις και εντεύθεν έχουν πλήρη αδικοπρακτική ευθύνη αποζημιώσεως μας,

Επειδή η ως άνω τεκμηριωμένη ζημία μας επαπειλείται βάσιμα και ανά πάσα στιγμή πλέον μετά τις ως άνω αναφερθείσες εξελίξεις

Επειδή, λόγω της καιροσκόπου και αστάθμητης συμπεριφοράς των καθ’ ων είναι φανερό ότι απειλείται και προσβάλλεται ευθέως το δικαίωμά μας να λάβουμε αποζημίωση για τα απωλεσθέντα κεφάλαιά μας και ως εκ τούτου υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου οριστικής μας καταστροφής, ζητούμε να μας χορηγηθεί προσωρινή διαταγή δια της οποίας να απαγορευθεί η πραγματική και νομική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των καθ’ ων μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως συντηρητικής κατάσχεσης μέχρι του ποσού των 7 εκατομμυρίων ευρώ ποσό στο οποίο κατ’ ελάχιστο θα ανέλθει με τόκους και έξοδα η απαίτησή μας κατά των καθ’ ων μέχρι την τελεσιδικία της αγωγής μας εναντίον της.»

Ανεξαρτήτων όλων αυτών, μια άλλη κρίσιμη παράμετρος για να μην…παραγραφεί το σκάνδαλο των Folli, είναι βεβαίως και η κίνηση που έγινε από ομάδα περίπου 80 ζημιωθέντων επενδυτών, οι οποίοι είναι κάτω από τη νομική σκέπη της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών. Από κοινού, οι επενδυτές προχωρήσουν εμπρόθεσμα στην υποβολή εγκλήσεων, ζητώντας την τιμωρία των υπευθύνων για τη μεγαλύτερη απάτη στη σύγχρονη χρηματιστηριακή και επιχειρηματική ιστορία του τόπου. Το δικαστικό κουβάρι της οποίας δεν έχει αρχίσει ακόμη να ξετυλίγεται…ΣΧΟΛΙΑ