Business

Γιώργος Στάσσης: Έρχεται νέος κύκλος ανάπτυξης για τη ΔΕΗ- Σταθεροποίηση στα EBITDA το 2021

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
ΔΕΗ

Γιώργος Στάσσης. Επικεφαλής ΔΕΗ


Κερδίζοντας τις εντυπώσεις της επενδυτικής κοινότητας για την πορεία του 2020 και με ανοιχτές τις προοπτικές ανάπτυξης για το 2021, παρουσίασε χθες, στην τηλεδιάσκεψη των επενδυτών, η διοίκηση της ΔΕΗ τα αποτελέσματα του 2020.

Οι 98 συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη ρωτούσαν κυρίως για την Πτολεμαΐδα 5 η οποία, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το αργότερο έως το 2025 θα έχει μετατραπεί σε μονάδα Φυσικού Αερίου με ετοιμότητα και για υδρογόνο (Hydrogen ready) από 660 MW σε πάνω από 1000 MW.

Όπως εξήγησαν, θα είναι μια σούπερ ευέλικτη μονάδα, καθώς μέσα σε περίπου μισή με μία ώρα θα μπορεί να αυξάνει την ισχύ της από 300 MW σε πάνω από 1000 MW.

Όπως διευκρινίστηκε, ήταν η καλύτερη λύση, καθώς η πρόβλεψη για τις τιμές CO2 θα την καθιστούσε ζημιογόνα αμέσως μετά τη λειτουργία της και επομένως η ολοκλήρωση της απολιγνιτοποίησης θα γίνει το 2025.

Σταθεροποίηση το 2021 και νέος κύκλος ανάπτυξης

Όσον αφορά τα EBITDA, η διοίκηση της ΔΕΗ τόνισε ότι και το 2021 θα είναι στα επίπεδα του 2020, καθώς το 2021 θα είναι χρονιά σταθεροποίησης πριν περάσει η εταιρεία σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Σχετικά με την πορεία του βιώσιμου ομολόγου που πρόσφατα έχει εκδώσει η εταιρεία, σημείωσαν ότι το επιτόκιο στο sustainability linked bond ήταν σήμερα στο 3,05%, από 3,875% κουπόνι, που δείχνει ότι έτυχε πολύ καλής υποδοχής από τις αγορές.

«Όλες οι εκδόσεις μας από εδώ και πέρα θα έχουν sustainability linked framework», σημείωσε η διοίκηση της ΔΕΗ.

Σχετικά με το target model, τονίστηκε ότι η αγορά βελτιώνεται, ότι η κατάσταση δεν ήταν καλή για κάποιους μήνες, αλλά εξομαλύνεται, και ότι θα βοηθήσει και η διασύνδεση με Βουλγαρία από 11 Μαΐου.

Για τον ΔΕΔΔΗΕ, τονίστηκε ότι οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται στο 3ο τρίμηνο του έτους.

Η πορεία το 2020

Το 2020 η ΔΕΗ σημείωσε επιστροφή στα καθαρά κέρδη, ξεπερνώντας κατά πολύ και τις προβλέψεις για EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση, που έφτασε σε €886 εκατ., υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό των €650 εκατ. ευρώ.

Η καλή συγκυρία και οι επιλογές της διοίκησης έφεραν το καλό αποτέλεσμα και πλέον η εταιρεία είναι έτοιμη να ακολουθήσει νέες προκλήσεις το 2021 εκσυγχρονίζοντας και διευρύνοντας τόσο τη δραστηριότητα όσο και τα μεγέθη της.

Η εταιρεία, που έθεσε τις βάσεις το 2020 για μια νέα αναμορφωμένη εμπορική δραστηριότητα, είναι έτοιμη το 2021 να εκσυγχρονίσει περαιτέρω τη σχέση με τους πελάτες της. Έχει ήδη εισαγάγει ένα νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών και κατά τη διάρκεια του 2021 θα το αναπτύξει ακόμη περισσότερο, αυξάνοντας σημαντικά τη δραστηριότητά της.

Το αντίστοιχο περιθώριο της εταιρείας αυξήθηκε σε 19,1% από 6,8%, χάρη στη βελτίωση του μεικτού περιθωρίου λόγω των μέτρων που ελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 2019, καθώς και λόγω της μείωσης των τιμών του φυσικού αερίου και της χονδρεμπορικής αγοράς, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από την επίπτωση της Covid-19, ενώ θετικά επέδρασε και ο χαμηλότερος όγκος εκπομπών CO2, απόρροια της μειωμένης λιγνιτικής παραγωγής.

Επιπλέον, σημαντική εξοικονόμηση προήλθε και από το χαμηλότερο κόστος μισθοδοσίας, ενώ θετική επίπτωση είχε και μία δομική αλλαγή όπως ήταν η κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ. Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά €875,2 εκατ. (28,1%) σε σχέση με το 2019.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €67 εκατ. έναντι ζημιών €2.057,9 εκατ.  το 2019 και τα αποτελέσματα μετά φόρων σε 35,2 εκατ. ευρώ, από ζημιές 1,685 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα προ φόρων του 2020 συμπεριλαμβάνεται θετική επίπτωση ύψους €125,3 εκατ. λόγω (α) της αντιστροφής της πρόβλεψης απομείωσης της επένδυσης της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα 5 κατά €209,9 εκατ. , καθώς η λειτουργία της με καύσιμο το ΦΑ προσδιορίζεται πλέον για το 2025 αντί για το 2028 βάσει του αρχικού πλάνου απολιγνιτοποίησης και (β) πρόσθετων προβλέψεων κυρίως λόγω της παύσης λειτουργίας, των σχετιζόμενων με τη νέα μονάδα ορυχείων, σε συντομότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με το αρχικό πλάνο .  Όλα τα  ανωτέρω ποσά δεν έχουν ταμειακή διάσταση.

Γεώργιος Στάσσης: Είμαστε μπροστά σε νέο κύκλο ανάπτυξης

«Το 2020 ήταν μία χρονιά μεγάλων αλλαγών για τη ΔΕΗ σε πολλά επίπεδα, με σημαντική μεταστροφή της λειτουργικής κερδοφορίας και το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να υπερδιπλασιάζεται σε σχέση με το 2019 και να ανέρχεται σε €886 εκατ. υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό των €650 εκατ. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση επιτεύχθηκε κυρίως λόγω εσωτερικών δράσεων όπως η καλύτερη διαχείριση του παραγωγικού μας δυναμικού με μείωση των εκπομπών CO2 και του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου, ενώ ενισχυτικά λειτούργησαν και εξωγενείς παράγοντες όπως οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας λόγω και του covid-19 καθώς και η κατάργηση  των ζημιογόνων δημοπρασιών ΝΟΜΕ.

Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας και η μείωση του καθαρού χρέους κατά €0,4 δισ σε συνδυασμό με την στρατηγική επανατοποθέτηση της ΔΕΗ συνέβαλαν στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της από τον οίκο Standard & Poor’s σε Β. Επίσης, η αξιολόγηση για πρώτη φορά από την Fitch με «ΒΒ-», τοποθέτησε την ΔΕΗ σε μία νέα επενδυτική κατηγορία, καθιστώντας την πλέον προσβάσιμη σε μεγαλύτερο πλήθος επενδυτών.

Σε συνέχεια των παραπάνω αναβαθμίσεων, προχωρήσαμε πριν από ένα μήνα στην έκδοση ομολογιών βιωσιμότητας συνολικού ύψους €775 εκατ. με σημαντική υπερκάλυψη του αρχικού ποσού, η οποία αποτελεί την  πρώτη έκδοση ομολογιών υψηλής απόδοσης στην Ευρώπη με ρήτρα αειφορίας και η οποία ευθυγραμμίζεται με τη συνολική περιβαλλοντική στρατηγική μας. Με αυτό τον τρόπο καταφέραμε να συνδυάσουμε την  επιστροφή μας στις αγορές κεφαλαίου με την στρατηγική μας δέσμευση για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος μας καθώς και με το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επιπρόσθετα, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης απαιτήσεων έως 60 ημέρες, υπογράψαμε πρόσφατα επίσης τις συμβάσεις για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων άνω των 90 ημερών, εξέλιξη που αποτελεί μία επιπλέον ένδειξη εμπιστοσύνης στο πλάνο μας από μεγάλους διεθνείς επενδυτές.

Σημαντική πρόοδος υπήρξε στο σχέδιο απολιγνιτοποίησης, με παύση της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων Αμύνταιο 1 & 2 σύμφωνα με τον προγραμματισμό και δραστική μείωση  των εκπομπών CO2. Παράλληλα, θέσαμε τις βάσεις για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου για τις ΑΠΕ. Έχουμε ξεκινήσει την κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων 230MW στην Πτολεμαΐδα, για τα οποία έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση με τη μορφή του project finance και είμαστε σε διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου 50MW στην Μεγαλόπολη. Επιπρόσθετα, αναπτύσσουμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ μέσω της σημαντικής έκδοσης αδειών παραγωγής 2GW, της υποβολής αιτήσεων για επιπλέον άδειες περίπου 600MW συμπεριλαμβανομένων και πλωτών φωτοβολταϊκών, ενώ αναπτύσσουμε κοιτάζουμε και τον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας δεδομένης της αύξησης διείσδυσης των ΑΠΕ.

Εντός του 2020, θέσαμε τις βάσεις για την νέα αναμορφωμένη εμπορική μας δραστηριότητα, αλλαγή η οποία σηματοδοτήθηκε και από την παρουσίαση της νέας εταιρικής μας ταυτότητας. Έχουμε ήδη εισαγάγει ένα νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών και κατά τη διάρκεια του 2021 σκοπεύουμε να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. Η πανδημία λειτούργησε στην ουσία ως επιταχυντής στη διαδικασία εισαγωγής και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και για την εμπορική μας δραστηριότητα στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου.

Για το 2021, στόχος μας είναι να επαναλάβουμε τις επιδόσεις του 2020 σε επίπεδο επαναλαμβανόμενου EBITDA, σταθεροποιώντας την λειτουργική κερδοφορία και δημιουργώντας παράλληλα τις συνθήκες για την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης του Ομίλου τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ήδη επιτύχει ένα σημαντικό μέρος των συνολικών  στόχων που έχουμε θέσει για να μετατρέψουμε την ΔΕΗ σε μια οικονομικά & περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη ψηφιακή εταιρεία ενέργειας και παραμένουμε προσηλωμένοι στην συνέχιση της  υλοποίησης του επιχειρηματικού μας πλάνου.»

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΗ: Στα €885,8 εκατ. εκτοξεύθηκαν τα επαναλαμβανόμενα EBITDA το 2020

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ