Business

Έργα ψηφιοποίησης και τηλεπικοινωνιακών υποδομών 8 από τα 12 πρώτα έργα του Ανάκαμψης

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Freedom pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα – Πώς θα πάρουν τα 150 ευρώ οι νέοι

Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Επικρατείας και Ψηφιάκης Διακυβέρνησης


Ανεβάζουν ταχύτητα τα έργα ψηφιοποίησης και τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Οχτώ στα δώδεκα έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για τα οποία εγκρίθηκαν χθες τα τεχνικά δελτία από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, αφορούν τους προαναφερόμενους τομείς με ορισμένα εξ αυτών να έχουν διαγωνιστικές διαδικασίες σε προχωρημένο στάδιο.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) ως ο εκτελεστικός βραχίονας υλοποίησης της ψηφιακής στρατηγικής του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει στην ευθύνη της τα πέντε έργα, μεταξύ αυτών, το «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού́ Συστήματος στην Κεντρική́ Διοίκηση και τη λοιπή́ Γενική́ Κυβέρνηση (Gov-ERP)» συνολικού προϋπολογισμού 51,522 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης) και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη κατατεθεί στην ΚτΠ προσφορά από την εταιρεία πληροφορικής του ομίλου Quest, Uni Systems, για το Gov-ERP η οποία εξετάζεται.

Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται για την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και την δημόσια διοίκηση.

Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται επίσης από την ΚτΠ το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα (voucher αξίας 200 ευρώ για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού tablet, laptop, desktop) προϋπολογισμού 129,2 εκατ. ευρώ.

Εντός του 2021 σχεδιάζεται να προκηρυχθεί το έργο της επέκτασης και υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – Σύζευξις ΙΙ (τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα) προϋπολογισμού 32,1 εκατ. ευρώ.

Το Σύζευξις ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 620 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει υποδομές και υπηρεσίες βρίσκεται σε φάση υλοποίησης με συμφωνίες πλαίσιο με τις εταιρείες που έχουν επιλεγεί. Στο τμήμα του που αφορά τις υπηρεσίες συμμετέχουν όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της χώρας (ΟΤΕ, Vodafone, Wind και Forthnet).

Η επέκταση του Σύζευξις ΙΙ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ενίσχυση των κεντρικών υποδομών του δημοσίου με σύγχρονες τεχνολογίες καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη του πανελλήνιου σχολικού δικτύου.

Το έργο Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρέψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και των συναλλαγών μεταξύ δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών με προϋπολογισμό 69,4 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στη φάση της ωρίμανσης του τεύχους προκήρυξης. Στόχος της ΚτΠ είναι το τεύχος προκήρυξης να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Σεπτέμβριο.

Συνέχεια άλλων έργων αποτελεί το έργο Web Services, προϋπολογισμού 27,9 εκατ. ευρώ που αφορά στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους – πολιτών G2C αλλά και κράτους – επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ, Σταύρος Ασθενίδης δήλωσε χθες ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το γεγονός ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας έχει αναλάβει να υλοποιήσει τα πέντε από τα δώδεκα συνολικά πρώτα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης συντελώντας καθοριστικά στην επίτευξη του σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες από την ΚτΠ όσο αφορά την ωρίμανση των έργων ψηφιοποίησης. Τους επόμενους μήνες αναμένεται να προκηρυχθούν περίπου 20 νέα έργα συνολικής αξίας 150 εκατ. ευρώ.

Στα υπόλοιπα έργα ψηφιοποίησης και τηλεπικοινωνιακών υποδομών για τα οποία εγκρίθηκαν τα τεχνικά δελτία περιλαμβάνεται η δικτυακή αναβάθμιση με οπτικές ίνες για το δίκτυο GRNET και τα συνδεδεμένα δίκτυα δηλαδή το σύνολο των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων νοσοκομείων και άλλοι φορείς έρευνας και εκπαίδευσης. Ο προϋπολογισμός του είναι 30,5 εκατ. ευρώ και φορέας υλοποίησης το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).

Με φορέα υλοποίησης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και προϋπολογισμό 5,5 εκατ. ευρώ προχωρά έργο για την αναβάθμιση της παροχής ανοιχτών δεδομένων, της πλατφόρμας data.gov.gr και παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αφορά στην επέκταση της παροχής ανοικτών δεδομένων προς του πολίτες.

Το μεγαλύτερο από τα εν λόγω έργα είναι η ψηφιοποίηση του αρχείου των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας για το Εθνικό Κτηματολόγιο και η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου τα αρχεία θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σε άλλα συναφή πληροφοριακά συστήματα. Ο όγκος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600 εκατ. σελίδες και το έργο έχει προϋπολογισμό 242,4 εκατ. ευρώ.ΣΧΟΛΙΑ