Ενέργεια

Ναέρας: Εγκαινιάστηκε το υβριδικό έργο της ΔΕΗ στην Ικαρία

 • NewsRoom


Ο Ναέρας στην Ικαρία είναι ένα από τα δύο υβριδικά ενεργειακά έργα στην Ευρώπη, που συνδυάζει την αιολική και την υδραυλική ενέργεια.

Ακολουθώντας τον δρόμο της φύσης, τον κύκλο του Νερού και του Αέρα, δημιουργήθηκε ένα πρωτοποριακό ενεργειακό έργο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: ο Ναέρας.

Η ιδέα υλοποίησής του ανήκει στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του πρώην Δήμου Ραχών Ικαρίας και στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία και εκπόνησε την οριστική μελέτη.

Επενδύθηκαν ποσά της τάξης των €50.000.000.

Κύριος σκοπός του Έργου είναι η αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ικαρίας και η αντίστοιχη μείωση της ποσότητας συμβατικής ενέργειας που παράγεται από πετρέλαιο στον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής στον Άγιο Κήρυκο.

Η επιτυχής λειτουργία του Έργου θα αποτελέσει οδηγό για την επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας μη διασυνδεδεμένων στο ηλεκτρικό σύστημα νησιών και νησιωτικών συμπλεγμάτων με χρήση αποκλειστικά ΑΠΕ.

Το Έργο

Ο Ναέρας αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα:

 1. Το Αιολικό Πάρκο (Α/Π) στην περιοχή του λόφου Στραβοκουντούρα, με τρεις ανεμογεννήτριες των 900 kW η καθεμία.
 2. Τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) Προεσπέρας, με έναν υδροστρόβιλο ισχύος 1,05 MW, ο οποίος αξιοποιεί μόνο την περίσσεια νερών του ταμιευτήρα του Φράγματος στο Πέζι (αφού πρώτα καλυφθούν οι υποχρεώσεις για ύδρευση, οικολογική παροχή και άρδευση).
 3. Τον ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας, με δύο υδροστρόβιλους ισχύος 3,1 MW συνολικά, που αξιοποιεί τόσο την περίσσεια νερών του ταμιευτήρα όσο και τα νερά που προέρχονται από αντλησιοταμίευση (υβριδική ενέργεια).
 4.  Δύο δεξαμενές νερού χωρητικότητας 80.000 m3 έκαστη στις περιοχές Προεσπέρας και Κάτω Προεσπέρας, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της αντλησιοταμίευσης για την απορρόφηση της αιολικής ενέργειας και έναν ταμιευτήρα νερού συνολικού όγκου περίπου 910.000 m3 στο Πέζι.
 5. Το Αντλιοστάσιο Κάτω Προεσπέρας, με 12 αντλίες ονομαστικής ισχύος 250 kW έκαστη, εκ των οποίων οι 4 είναι μεταβλητών στροφών.
 6. Τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας και Κατανομής Φορτίου του Ναέρα και της Ικαρίας, που θα εγκατασταθούν σε χώρο εντός του Τοπικού Σταθμού Παραγωγής στον Άγιο Κήρυκο, εξασφαλίζοντας τόσο την επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους τμημάτων του Έργου όσο και την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού και την αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος.

Υβριδική ενέργεια

Ο ΜΥΗΣ Προεσπέρας παράγει ενέργεια από την υπερχείλιση του παλαιού Φράγματος στο Πέζι. Λειτουργεί μόνο κατά τη μη αρδευτική περίοδο (Οκτώβριος-Απρίλιος). Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το νερό κυκλοφορεί μεταξύ της Άνω και της Κάτω Δεξαμενής μέσω 12 αντλιών και 2 αγωγών (προσαγωγού και καταθλιπτικού) και παράγεται υδροηλεκτρική ενέργεια από τον ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας, που διοχετεύεται στο δίκτυο του νησιού.

Η βασική παραγωγή υβριδικής ενέργειας του Έργου προκύπτει από το γεγονός ότι για τη λειτουργία του Αντλιοστασίου αξιοποιείται η αιολική ενέργεια, που παράγεται από το Αιολικό Πάρκο στη Στραβοκουντούρα. Η ενεργειακή τροφοδότηση του Αντλιοστασίου συνιστά αποθήκευση ενέργειας (μπαταρία), διότι η αιολική ενέργεια του Αιολικού Πάρκου δεν απορροφάται από το Έργο, αλλά, «αποθηκευόμενη» στο νερό που μεταφέρεται από την Κάτω στην Άνω Δεξαμενή, θα αποδοθεί τελικά στο ηλεκτρικό δίκτυο του νησιού μέσω του ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας με τη μορφή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται συνεπώς για έναν επιτυχημένο συνδυασμό δύο βασικών ΑΠΕ –της αιολικής και της υδροηλεκτρικής– που δημιουργεί την υβριδική ενέργεια.

Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται ότι ο Ναέρας θα παράγει συνολική καθαρή ενέργεια της τάξεως των 9,8 GWh/έτος, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των ετήσιων ενεργειακών αναγκών του νησιού, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες.

Προσφορά στην τοπική κοινωνία

Ο Ναέρας θα προσφέρει άμεσα και έμμεσα σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στο νησί της Ικαρίας:

 • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων C02 της τάξεως των 13.800 τόνων ετησίως, από την ελαχιστοποίηση της λειτουργίας του πετρελαϊκού Τοπικού Σταθμού Παραγωγής.
 • Ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας του νησιού, κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, και περιορισμό της εξάρτησής του από το πετρέλαιο.
 • Κατασκευή ενισχυμένης διπλής γραμμής Μέσης Τάσης 20 kV, η οποία ενώνει την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού. Η λειτουργία της θα αυξήσει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος της Ικαρίας, μειώνοντας δραστικά τις διακοπές ρεύματος λόγω βλαβών.
 • Αναστροφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή του Έργου με την υλοποίηση μέτρων αποκατάστασης του περιβάλλοντος (π.χ. δενδροφυτεύσεις).
 • Οικονομική ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας μέσω των κρατήσεων –ανέρχονται στο ύψος του 3% επί των εσόδων– που θα προέρχονται από τη λειτουργία του Έργου.
 • Αναβάθμιση της Ικαρίας στον τομέα του τουρισμού, καθώς αναμένεται να καταστεί πόλος έλξης για φοιτητές, επιστήμονες αλλά και ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά πολίτες, λόγω των καινοτομιών και του «πράσινου» χαρακτήρα του Έργου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας της ΔΕΗ Α.Ε. και με δική της χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκαν:

 • Η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροδότησης Μέσης Τάσης για τον οικισμό Πέζι, κόστους περίπου €190.000.
 • Η νέα Δημοτική Οδός, μήκους 7,2 χλμ., από τη διασταύρωση Γεμελίων – Βρακάδων προς την Προεσπέρα και μέχρι την Κάτω Προεσπέρα, κόστους περίπου €5.000.000.
 • Η ανακατασκευή του γεφυριού στην περιοχή Γεμελίων, κόστους €70.000.

 

Η ομιλία του κ Παναγιωτάκη

Στο πλαίσιο των εγκαινίων του έργου ο Πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκης σημείωσε:

“Επιλέξαμε σήμερα, 5 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος για να καταστήσουμε τους Έλληνες πολίτες κοινωνούς του σπουδαίου έργου της ΔΕΗ και της ΔΕΗ Αν, του υβριδικού ενεργειακού έργου της Ικαρίας.Έχοντας υπόψη ότι τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα αποτελούν ίσως την πλέον ολοκληρωμένη μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ καθώς περιλαμβάνουν και την αποθήκευση μειώνοντας δραστικά τη στοχαστικότατα της αιολικής παραγωγής, του βριδικό έργο της Ικαρίας αναδεικνύει τις δυνατότητες για τον ενεργειακό μετασχηματισμό των μη διασυνδεδεμένων νησιών, και καθορίζει τη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος, πράγμα για το οποίο η ΔΕΗ είναι διατεθειμένη να διαθέσει τους μέγιστους δυνατούς πόρους.

Έτσι τιμάμε την παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος με τον ουσιαστικότερο τρόπο, εκπέμποντας συνάμα τα ηχηρότερα μηνύματα αισιοδοξίας.Στην Ικαρία, σ’ αυτό τον τόπο με την τόσο ξεχωριστή ιδιοσυστασία, στη γη που έχει ζυμωθεί  αιώνες τώρα με αγώνες για ανεξαρτησία, αποδίδουμε σήμερα τον ΝΑΕΡΑ, το έργο που  αξιοποιεί το νερό και τον αέρα του νησιού, θέτοντας τις βάσεις για μια άλλου τύπου ανεξαρτησία, την ενεργειακή.Πρόκειται για το δεύτερο αλλά εξίσου πρωτοποριακό υβριδικό ενεργειακό έργο στην Ευρώπη.Το πρώτο έγινε στον Ατλαντικό, στο πιο απομακρυσμένο νησί των Καναρίων Νήσων, το ElHierro, ένα νησί με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά με την Ικαρία. Το νησί αυτό της Ισπανίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για την προστασία του περιβάλλοντος και τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής, με προοπτική την πλήρη ενεργειακή αυτονόμηση με χρήση ΑΠΕ 100%.

Έτσι η UNESCO το 2000 το κατέταξε στην κατηγορία των «Παγκόσμιων Βιοσφαιρικών Αποθεμάτων».Αυτό είναι και το δικό μας όραμα για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά μας, για τον ενεργειακό μετασχηματισμό των οποίων, μετά από συντονισμένες προσπάθειες και την καθοριστική συμβολή της ΔΕΗ, η χώρα μας εξασφάλισε από την Ε.Ε. δωρεάν 25 εκατ. τόνους CO2 που αντιστοιχεί σε €600-650 εκατ. με τις σημερινές τιμές δικαιωμάτων CO2. Ήδη στη ΔΕΗ έχουμε δημιουργήσει μια συγκεκριμένη οργανωτική δομή που θ’ ασχοληθεί συστηματικά με το ζήτημα αυτό.

Σήμερα, εν όψη της κλιματικής αλλαγής και για την αντιμετώπισή της, σε συνδυασμό με την πρόοδο της τεχνολογίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το ζητούμενο είναιο ενεργειακός μετασχηματισμός, η πράσινη ενέργεια, τα πράσινα – μη διασυνδεμένα – νησιά.Λίγες όμως 10ετίες πριν, το ζητούμενο για την ποιότητα ζωής και την αναβάθμιση του πολιτισμικού επιπέδου, ήταν ο εξηλεκτρισμός, μια από τις σημαντικότερες επαναστάσεις της εποχής μας.

Η πρώτη μονάδα παραγωγής ήταν μια πετρελαιομηχανή Korting, 32 άλογα, που όπως αναφέρουν προφορικές μαρτυρίες : «Η μηχανή αυτή ήταν υδρόψυκτη. Είχαμε μια δεξαμενή με νερό από το γυμνάσιο, και αν δεν έφτανε κουβαλούσαμε από τα πηγάδια. Υπήρχε και μια υπερχείλιση και σχετική βλάστηση. Εκεί έδεναν οι γείτονες το γάιδαρό τους να βοσκήσει».Από εκείνη την ηρωική εποχή του Δρόσου ο εξηλεκτρισμός του νησιού πέρασε διάφορες φάσεις. Σταθμός υπήρξε ασφαλώς η έλευση της ΔΕΗ, που το 1963 εξαγόρασε τις εγκαταστάσεις της τοπικής εταιρείας και σε λίγα χρόνια εξηλέκτρισε το σύνολο του νησιού –όπως της υπόλοιπης ελληνικής επικράτειας – χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα εκάστοτε συστήματα παραγωγής, διανομής και ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας και κατέστησε το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας προσιτό σε όλους τους πολίτες. Άλλωστε αυτές ακριβώς τις μέρες ολοκληρώνεται η ριζική ανακαίνιση του μηχανοστασίου του Τοπικού Σταθμού της ΔΕΗ και η αντικατάσταση των παλαιών μονάδων σε σύγχρονες, μια επένδυση της τάξης των 4 εκατ.

Η πρώτη ιδέα για δημιουργία Υβριδικού Ενεργειακού Έργου στην Ικαρία γεννήθηκε στα τέλη της 10ετίας του 1990.

Το 1999 η ΔΕΗ από κοινού με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Ραχών,σε συνεργασία με εταιρείες από την Ιταλία, την Αγγλία και την Ισπανία πρότειναν στην Ε.Ε. και εξασφάλισαν χρηματοδότηση για εκπόνηση σχετικής μελέτης, η οποία ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε.Έτσι η ΔΕΗ αποφάσισε να εκπονήσει η ίδια τη μελέτη με τη συνδρομή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τελικά ο διαγωνισμός για το έργο προκηρύχθηκε στις αρχές τους 2006 και η κατασκευή του ανατέθηκε στην εταιρεία ΕΝΕΤ Α.Ε. στις 31-07-2007. Ωστόσο οι ουσιαστικές εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2009, και αφού προηγουμένως, παράλληλα με τις διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες έναντι των διαφόρων αρχών, είχαν εκπονηθεί οι περισσότερες μελέτες εφαρμογής.

Σήμερα επί τέλους, αφού επιλύθηκαν με αποφασιστικότητα μια σειρά νέα προβλήματα, και ύστερα από περιόδους παύσης εργασιών, είμαστε ενώπιον του ΝΑΕΡΑ, του ολοκληρωμένου Υβριδικού Έργου της Ικαρίας, σηματωρού και για άλλα αντίστοιχα, με εφόδιο και εχέγγυο την τεχνογνωσία και την πείρα που αποκτήθηκε.

Ο Ναέρας αξιοποιεί δύο ισχυρά στοιχεία του νησιού, το αιολικό και το υδάτινο δυναμικό.Αποτελείται από :- Το Αιολικό Πάρκο του λόφου Στραβοκουντούρα- Τους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Προεσπέρας και Κάτω Προεσπέρας- Το Αντλιοστάσιο στην Κάτω Προεσπέρα, και- Τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας και Κατανομής Φορτίου στο Σταθμό της ΔΕΗ στον Άγιο Κήρυκο. Για την κατασκευή του, μαζί με τα συνοδά έργα, και έργα όπως το νέο δίκτυο ηλεκτροδότησης Μέσης Τάσης για τον οικισμό Πέζι, η νέα δημοτική οδός μήκους 7,2 km, η ανακατασκευή του γεφυριού στην περιοχή Γεμελίων, δαπανήθηκε ποσό της τάξης των 50 εκ, σε σημερινές τιμές.

Σήμερα η Ικαρία, όχι μόνο θα έχει πλήρη επάρκεια και αξιοπιστία σε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά το 50% των ενεργειακών της αναγκών θα καλύπτεται από ΑΠΕ, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον τομέα της πράσινης ενέργειας μεταξύ των νησιών μας.Επί πλέον ευελπιστούμε ότι με το ΝΑΕΡΑ θα γίνει πόλος έλξης για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, και για τους όλο και περισσότερους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά πολίτες της Ευρώπης, και όχι μόνο, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία του νησιού.

Όσο για τη ΔΕΗ, περιλαμβάνει πλέον στο χαρτοφυλάκιο της ένα πρωτοπόρο περιβαλλοντικά και τεχνολογικά έργο, η απόδοση του οποίου μπορεί υπό προϋποθέσεις και τη στήριξη της Πολιτείας να σημάνει νέες προοπτικές στον ενεργειακό μετασχηματισμό των νησιών, και όχι μόνο.

Στο σημείο αυτό κρίνω σκόπιμο να υπογραμμίσω ότι οι δυνατότητες του ΝΑΕΡΑ θα αξιοποιηθούν πλήρως, με τη μέγιστη οικονομική και περιβαλλοντική αποδοτικότητα, όταν θα υπάρξει η διασύνδεση, με υποβρύχια γραμμή 20 KV με τη Σάμο, έργο το οποίο πιστεύουμε ότι θα κατασκευάσει ο ΔΕΔΔΗΕ το συντομότερο.

Τιμώντας σήμερα την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ας μου επιτραπεί να κάνω ένα σύντομο αλλά κατά το δυνατό ολοκληρωμένο και αντικειμενικό απολογισμό της συνεισφοράς της ΔΕΗ στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στην ηπειρωτική χώρα και στα νησιά μας. Μιλάμε σήμερα και πολύ σωστά, για τις εκπομπές βλαπτικών για το περιβάλλον παραγόντων από τα συμβατικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Διεκδικούμε και προσανατολιζόμαστε στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση των ΑΠΕ, και – προσθέτω – ως εξίσου, αν όχι περισσότερο σημαντικό, στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η ΔΕΗ φιλοδοξεί,σχεδιάζει, προετοιμάζεται, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα να κερδίσει το χαμένο έδαφος, να πρωταγωνιστήσει.

Ωστόσο ένα δεν πρέπει να μας διαφεύγει : Αν υπάρχει ο σύγχρονος πολιτισμός, με όλες τις ευεργετικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους, ο ηλεκτρισμός είναι ο θεμελιώδης παράγοντας. Και ότι ο ηλεκτρισμός είναι η ευγενέστερη και καθαρότερη μορφή ενέργειας. Όσοι, όπως πριν λίγα χρόνια οι κάτοικοι των πόλεων, συμπεριλαμβανομένης και της Πρωτεύουσας, σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας κατέφευγαν για τις ανάγκες θέρμανσης σε άλλες μορφές,βίωσαν την έλλειψη του ηλεκτρισμού έγιναν κοινωνοί των δραματικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία. Και ήταν τα συμβατικά καύσιμα, στερεά και υγρά, εκείνα που προσέφεραν τα προηγούμενα χρόνια αυτό το πολύτιμο αγαθό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Και βέβαια η ΔΕΗ, που ήταν ο μοναδικός παραγωγός. Βεβαίως υπήρξαν καθυστερήσεις ίσως και εσφαλμένες επιλογές. Αυτό όμως ουδόλως αναιρεί τη πραγματικότητα και τη συνεισφορά της ΔΕΗ.Σήμερα, με τα μέτρα εκσυγχρονισμού και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του παραγωγικού μας δυναμικού και των συστημάτων παραγωγής, μεταξύ των οποίων το ISO 14001 στα Ορυχεία, και στο σύνολο των Σταθμών Παραγωγής καταγράφουμε απτά αποτελέσματα.Από το 1990 μέχρι το 2017 έχουμε πιστοποιημένα μείωση στο διασυνδεδεμένο σύστημα.

Εκπομπών SO2 κατά 87%- Εκπομπών ΝΟ2 κατά 50%

– Εκπομπών σκόνης κατά 97%

– Εκπομπών CO2 κατά 25%.

Έτσι, εκτός των άλλων η ΔΕΗ έχει συμβάλει ουσιαστικά στην υπερκάλυψη των στόχων της χώρας μας για το κλίμα.

Η προοπτική είναι ακόμη πιο θετική. Με τα έργα ΑΠΕ που προγραμματίζουμε, σε συνδυασμό με τις αποσύρσεις των λιγνιτικών μονάδων ισχύος 1900 MW, και τη λειτουργία της υπερσύγχρονης λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαίδας V, ισχύος 660 ΜW, το 2022 οι εκπομπές CO2 από τη ΔΕΗ θα μειωθούν σε σχέση με το 2017 κατά 57%. Ο δε συντελεστής εκπομπών, που αποτυπώνει την περιβαλλοντική ποιότητα και αποδοτικότητα του παραγωγικού δυναμικού, και συνίσταται σε εκπεμπόμενους τόνους CO2 προς καθαρή παραγόμενη ενέργεια, θα μειωθεί το 2022 σε σχέση με το 2017 κατά 69%.Δεν πρέπει βέβαια να διαφεύγει της προσοχής μας, ότι τα ανωτέρω συνεπάγονται επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 2 δις.Κυρίες και Κύριοι,Η ΔΕΗ θα είναι πρωταγωνιστής και στο αύριο του ενεργειακού γίγνεσθαι της χώρας μας. Με λελογισμένο κέρδος και κοινωνική υπευθυνότητα.Έτσι θα δικαιώσουμε το σύνθημά μας, η ΔΕΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΕΛΛΟΝ.

 ΣΧΟΛΙΑ