Ενέργεια

Ευάγγελος Μπέης (Blue Marble): Πως μειώνουμε την κατανάλωση καυσίμων και το ανθρακικό αποτύπωμα

Ευάγγελος Μπέης, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδιοκτήτης Blue Marble


Πώς μπορούν οι επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση να εξασφαλίζουν ταυτόχρονα και μείωση κόστους; Η Blue Marble Disruptive Technologies, απαντάει σε αυτό το γρίφο και δίνει λύση σε μια εποχή που το ενεργειακό κόστος είναι κρίσιμο να μην υπονομεύσει την πορεία προς τις μηδενικές εκπομπές.

Τα ορυκτά καύσιμα δεν μπορούν να εξαφανιστούν από τη μια μέρα στην άλλη όμως η ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές είναι άμεση.

Γι αυτό εξάλλου και δημιουργήθηκε η τεχνολογία πρόσθετου στα υγρά ορυκτά καύσιμα, της Blue Marble, που χρηματοδοτήθηκε από τη Credit Suisse πριν 3-4 χρόνια και στην οποία ακολούθως επένδυσε ο Βαγγέλης Μπέης, που ανέλαβε να την αναπτύξει εμπορικά. Ίδρυσε την Blue Marble Disruptive Technologies, που σήμερα καινοτομεί στον τομέα της ενέργειας με δυο καινοτόμες τεχνολογίες. Η πρώτη, που αναπτύσσεται αλματωδώς εντός 2 μόλις ετών από την εφαρμογή της, αφορά σε τεχνολογία πρόσθετου στα υγρά ορυκτά καύσιμα (diesel και βενζίνη κίνησης, diesel θέρμανσης, μαζούτ, ναυτιλιακά καύσιμα, κλπ.) για όλους τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και λέβητες.

Η δεύτερη, που είναι στην τελική ευθεία για εμπορική διάθεση, αφορά σε σύστημα τεχνικής γεωθερμίας τοπικής εφαρμογής δίχως εγκαταστάσεις υπεδάφους, που εξασφαλίζει την αδιάλειπτη παραγωγή ζεστών νερών 60 0C για θέρμανση και λοιπές χρήσεις, ανεξαρτήτως κλιματικών θερμοκρασιών ή ηλιοφάνειας. Σημειώνεται ότι η θερμική ενέργεια αποτελεί το 50% της τελικής μορφής καταναλισκόμενης ενέργειας σε όλα τα κτήρια.

Οι τεχνολογίες μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος που εκλύεται από την χρήση ορυκτών καυσίμων είναι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος ήπιας προσαρμογής στις νέες συνθήκες ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης και όταν συνοδεύονται από πραγματική εξοικονόμηση κατανάλωσης καυσίμων αποτελούν την καλύτερη λύση για την άμεση μείωση του ενεργειακού κόστους. Και όσο υψηλότερα εκτοξεύονται οι τιμές τόσο πιο αναγκαία είναι η χρήση τους.

Το καινοτόμο προϊόν Blue Marble Environmental Fuel Additive, μειώνει τη χρήση υγρών ορυκτών καυσίμων κατά 10-22%, αποτρέπει ολοσχερώς τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων και μειώνει δραστικά τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων. Η μείωση της κατανάλωσης επιφέρει την περεταίρω μείωση όλων των ρύπων κατά το ίδιο ποσοστό, συμπεριλαμβανομένων των CO2 και NOX, δίχως να δημιουργεί άλλους ρύπους επικίνδυνους για την υγεία ή το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, και πέραν του άμεσου κέρδους από την μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, η μέτρηση του αποτελέσματος μείωσης του Μαύρου Στοιχειακού Άνθρακα στα Αιωρούμενα Σωματίδια των Μονοξειδίων του Άνθρακα και των Οξειδίων του εξασφαλίζει την έκδοση ισοδύναμων διοξειδίου του άνθρακα που είναι απολύτως αναγκαία για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στους στόχους του Ευρωπαϊκού «fit for 55».   Έτσι κάνει την ενεργειακή μετάβαση ….επένδυση άμεσης απόδοσης, καθώς η Blue Marble μειώνει επικερδώς το ανθρακικό αποτύπωμα.

Ο Ευάγγελος Μπέης μας μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο η Blue Marble Disruptive Technologies αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά ενέργειας, μέσω της τεχνολογίας της στον τομέα των καυσίμων.

Πώς αποφασίσατε να δημιουργήσετε την Blue Marble Disruptive Technologies;

Το 2019, έχοντας ήδη καταγράψει ένα υψηλότατο ιστορικό  συναλλαγών σε φορτία και παραδόσεις ναυτιλιακών καυσίμων σε λιμένες της Μεσογείου, η Credit Suisse μου πρότεινε να αξιολογήσω την δυνατότητα διαχείρισης μιας καινοτόμου σύνθεσης που είχε ολοκληρωθεί από μια ομάδα ερευνητών στην Τσεχία χρηματοδοτούμενη από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί τελικό προϊόν χρήσης που να μειώνει επικερδώς το ανθρακικό αποτύπωμα των πελατών της ώστε να μπορεί να τους χρηματοδοτεί στο νέο περιοριστικό πλαίσιο των κριτηρίων ESG.

Διακρίνοντας απευθείας την αξία της τεχνολογίας, επένδυσα στην δημιουργία του Ομίλου Blue Marble με συμμετοχή των ιδίων των ερευνητών και επενδυτών στην παραγωγική διαδικασία της καινοτόμου σύνθεσης στην Τσεχία, και μετέφερα στην Ελλάδα την έδρα για την ανάπτυξη των τελικών προϊόντων και την διάθεση αυτών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να μειώσουν επικερδώς το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Η ελληνική Blue Marble Disruptive Technologies κατέχει την παγκόσμια εμπορική εκμετάλλευση όλων των τελικών προϊόντων της καινοτόμου σύνθεσης που διέπεται από διεθνή δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τι διαφορά έχει το πρόσθετο καυσίμου Blue Marble και που έχει χρησιμοποιηθεί με τι αποτέλεσμα;

Οι ιδιότητες του Blue Marble δεν μπορούν να συγκριθούν με τις ιδιότητες οποιουδήποτε πρόσθετου καυσίμων λιανικής διάθεσης. Άλλωστε, το Blue Marble δεν αποτελεί προϊόν λιανικής διάθεσης καθώς δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίζει οργανισμούς και επιχειρήσεις κατά την διαδικασία μετάβασης που θα είναι μετά βεβαιότητας πιο μακρά και πιο δαπανηρή  απ’ όσο αρχικά υπολογίσθηκε.

Η χρήση του αναβαθμίζει τα καύσιμα με σκοπό την μείωση της διαφεύγουσας ενέργειας υπό μορφή ρύπων. Η ίδια ποσότητα «καυσίμου Blue Marble» αποδίδει μεγαλύτερη συνολική ενέργεια από την ίδια ποσότητα αντίστοιχου καυσίμου που δεν είναι αναβαθμισμένο με Blue Marble. Είναι λοιπόν το πρώτο προϊόν που δεν επενεργεί αποσβεστικά με σκοπό να διαλύσει τα αιωρούμενα σωματίδια που εμπεριέχουν μαύρο στοιχειακό άνθρακα ή να μετατρέψει με φυσικοχημικές διεργασίες τους λοιπούς ρύπους, αλλά αποτρέπει εξ’ αρχής την δημιουργία τους επιτρέποντας στα καύσιμα να αποδώσουν το πλήρες ενεργειακό δυναμικό τους. Πέραν αυτών, επιτυγχάνει την απελευθέρωση των ατόμων του άνθρακα σε χαμηλότερες ζώνες θερμοκρασιών καύσης και προσδίδει ανώτερες αντικροτικές ιδιότητες στα καύσιμα. Το κυριότερο, φέρει πιστοποιημένη συμβατότητα με όλα τα υγρά ορυκτά καύσιμα, δεν δημιουργεί άλλου είδους ρύπους που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνοι για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον, και το κόστος του υπολείπεται μακράν της αξίας που αποδεδειγμένα εξοικονομεί η χρήση του.

Το προϊόν Blue Marble χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον μεγαλύτερο παραγωγό ενέργειας και πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών της Ευρώπης, τον Όμιλο CEZ.

Έχοντας ως σκοπό την εξασφάλιση της αξιόπιστης και οικονομικά αποδοτικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης καύσης προϊόντων άνθρακα, ο Όμιλος CEZ, χρησιμοποιεί πλέον το προϊόν Blue Marble σε όλα τα πετρελαιοκίνητα μηχανήματα εργασιών αποκατάστασης και αναμόρφωσης των εναπομείναντων λιγνιτικών μονάδων, στα πετρελαιοκίνητα τρένα μεταφοράς μεταλλευμάτων και, γενικά,  στα καύσιμα όλων των οχημάτων του Ομίλου για την μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος και την εξοικονόμηση καυσίμων.

Έκτοτε, το Blue Marble προστίθεται σε καύσιμα στόλων μεταφοράς και διανομής προϊόντων, σε καύσιμα θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων, σε καύσιμα γεννητριών κρίσιμων δικτύων, σε στόλους τεχνικών και υπηρεσιακών οχημάτων, σε στόλους εταιρικών ΙΧ οχημάτων, σε στόλους λεωφορείων και οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, και σε επαγγελματικές θαλαμηγούς.

Τα αποτελέσματα είναι σταθερά, με την μείωση της κατανάλωσης σε εύρος 10% – 22%, την εξάλειψη των PM και την δραστική μείωση των CO και HC. Μάλιστα, σε κινητήρες παλαιότερης τεχνολογίας που δεν χρησιμοποιούν AdBlue® και τεχνολογία SCR είναι πολύ ουσιαστική η μείωση των NOX. Ως προς τους λέβητες θέρμανσης, η μείωση της κατανάλωσης είναι σταθερή στη ζώνη του 20% καθώς δεν μεσολαβεί μεταβολή ενθαλπίας. Για την δε πιστοποίηση των μεταβολών κατανάλωσης έχουν χρησιμοποιηθεί τα πλέον ακριβή πρωτόκολλα.

Για παράδειγμα, πέραν των πρωτοκόλλων μεταβολής εκπεμπόμενων ρύπων, οι μεταβολές κατανάλωσης καυσίμων στις γεννήτριες των σταθμών βάσης της καλύτερης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα σε επίπεδο ανθρακικού αποτυπώματος και κατανάλωσης καυσίμων δεν προσμετρώνται πλέον σε λίτρα ανά ώρα λειτουργίας αλλά σε ml καυσίμου ανά παραγόμενη κιλοβατώρα με χρήση μετρητών ενέργειας.

Πόσο σημαντικό όφελος είναι αυτό για μια επιχείρηση;

Το Blue Marble χρησιμοποιείται από οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν επικερδώς τον Περιβαλλοντικό Δείκτη τους, στο πλαίσιο μιας νέας αντίληψης σχετικά τον τρόπο επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Τέτοιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις δίνουν ταυτόχρονα προτεραιότητα στην εξοικονόμηση καυσίμων και στην ωφέλεια από την ανανέωση της προσδόκιμης υπηρεσίας των στοιχείων του ενεργητικού τους μέχρι που η τεχνολογία να επιτρέπει την μετάβαση σε νέα στοιχεία ενεργητικού που να τροφοδοτούνται από ηπιότερες μορφές ενέργειας.

Εμείς δεν κατηγοριοποιούμε το κάθε όφελος ξεχωριστά και δεν αξιολογούμε τις επιχειρήσεις με βάση τους στόχους τους. Στην σημερινή εποχή, θεωρούμε απόλυτα θεμιτό μια επιχείρηση να στοχεύει κυρίως στην μείωση του κόστους καυσίμων ενώ μια άλλη να στοχεύει στην μείωση των ρύπων δίδοντας λιγότερη βαρύτητα στο κόστος. Το προϊόν Blue Marble μειώνει επικερδώς το ανθρακικό αποτύπωμα που δημιουργείται από την χρήση υγρών ορυκτών καυσίμων, και προσφέρει την αξία της μείωσης των ρύπων ακόμα και αν η μείωση των καυσίμων αποτελεί προς το παρόν το μετρήσιμο οικονομικό κέρδος.    Αδιαμφισβήτητα, η μείωση των ρύπων προσδίδει προστιθέμενη αξία σε όλες τις επιχειρήσεις, καθώς αποτυπώνει την ικανότητα τους να παράγουν βιώσιμα και να διαμορφώνουν στρατηγικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτή η πρόκληση δεν πρέπει να φοβίζει ή να αφήνει αδιάφορες τις επιχειρήσεις, και είναι εκ των πραγμάτων περιττό να θεωρείται ως εκ του νόμου επιβαλλόμενη καθώς η αύξηση των τιμών καυσίμων και, γενικότερα, του κόστους της ενέργειας, αποκαλύπτει την έκθεση των επιχειρήσεων στον κίνδυνο έκτακτης αύξησης τιμών ορυκτών καυσίμων. Αυτό είναι το ονομαζόμενο ρίσκο μετάβασης.

Η μετάβαση δεν είναι μια ακαριαία διαδικασία αντικατάστασης πάγιου και κινητού εξοπλισμού για την μείωση του εκλυόμενου CO2, αλλά μια διαδικασία σταδιακής μείωσης όλων των ανθρωπογενών αερίων του θερμοκηπίου. Ο δε νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος, παρ’ ότι φοβίζει για το εύρος των αντανακλαστικών του επιπτώσεων στον τομέα της ενέργειας, αποτελεί ταυτόχρονα την εργαλειοθήκη για την έκδοση ισοδύναμων CO2, δηλαδή της ποσοτικοποίησης και επιβράβευσης των πρωτοβουλιών επιχειρήσεων που μειώνουν οικειοθελώς τους ρύπους που επιφέρουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Εκτός λοιπόν από το άμεσο οικονομικό κέρδος από την εξοικονόμηση καυσίμων, το έμμεσο οικονομικό κέρδος από την επαύξηση της προσδόκιμης υπηρεσίας των στοιχείων ενεργητικού και την  βελτίωση του δείκτη ESG στα μη χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, η Blue Marble Disruptive Technologies αποσκοπεί στην υποστήριξη των οργανισμών και επιχειρήσεων κατά την διαδικασία μετάβασης μέσω της έκδοσης ισοδύναμων CO2 που προέρχονται από την μείωση των ρύπων που επιτυγχάνει η χρήση του Blue Marble.

Μια απλή ματιά στο δυναμικό θέρμανσης πλανήτη (GWP) του μαύρου στοιχειακού άνθρακα (black carbon) και του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) αρκεί για να αντιληφθεί οποιοσδήποτε την αξία που δημιουργούμε για το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις κατά την διαδικασία μετάβασης.

Εν κατακλείδι, η ενεργειακή μετάβαση και η κλιματική αλλαγή είναι δυο όψεις ιδίου νομίσματος. Το κόστος της ενέργειας και το ανθρακικό αποτύπωμα φέρουν ακριβώς την ίδια βαρύτητα ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η Ελλάδα έχει όλο το περιθώριο να δημιουργήσει ένα πρωτοφανές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με καινοτόμες δράσεις στους τομείς ενέργειας και περιβάλλοντος, αρκεί να δεχθούμε την Οικονομία Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων ως ένα πεδίο υγιούς συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Ανακοινώθηκε πρόσφατα η συνεργασία σας με τη ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ. Τι αφορά; Αναπτύσσετε και άλλες παρεμφερείς συνεργασίες;

Με τη ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ υλοποιήσαμε και ολοκληρώσαμε επιτυχώς το 2021 ένα κοινό πιλοτικό πρόγραμμα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του στόλου της και πετύχαμε τους κοινούς στόχους που είχαμε θέσει κατά την έναρξη της πιλοτικής συνεργασίας μας. Πλέον υλοποιούμε το πρόγραμμα σε όλο τον ιδιόκτητο στόλο της επιχείρησης ενώ αποφασίσαμε  παράλληλα να συμπράξουμε για να πετύχουμε την επικερδή μείωση των εκπομπών του SCOPE 3, δηλαδή των προμηθευτών και συνεργατών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο παράδειγμα της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ μπορεί να διακρίνει οποιοσδήποτε την ουσία του όρου «σημαντική επιχείρηση».

Παρ’ ότι ουδέποτε αναφερόμαστε σε στοιχεία ρύπων ή καταναλώσεων, οφείλω να επισημάνω ότι η ΔΕΛΤΑ διατηρεί τα οχήματα της σε άριστο επίπεδο τεχνικής συντήρησης ενώ το σύνολο του στόλου της εξέπεμπε ήδη χαμηλότερους των επιτρεπτών ορίων ρύπους. Ο πήχης όμως αυτής της επιχείρησης δεν τίθεται από τα όρια του ΚΤΕΟ, αλλά από την μέγιστη δυνατή μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος το συντομότερο δυνατόν, η δε αποτίμηση της μείωσης κατανάλωσης δεν προσμετράται μόνο σε εξοικονόμηση καυσίμων αλλά και σε περεταίρω μείωση ρύπων.

Σε κάθε τέτοια επιχείρηση το μεγαλύτερο ποσοστό εκπεμπόμενων ρύπων από την μεταφορά και διακίνηση των πρώτων υλών και προϊόντων προέρχεται από τους συνεργάτες της (Scope 3). Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ, πέραν του μεγέθους της, αποδεικνύει την σημαντικότητα της ως επιχείρηση καθώς επεκτείνεται οικειοθελώς στους συνεργάτες της επί τη βάσει των δικών της αποτελεσμάτων, αναλαμβάνοντας μια πρωτοβουλία επικερδούς μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος τρίτων φορέων που δεν υποχρεούνται σε λήψη μέτρων. Κατά΄ αυτό τον τρόπο ορισμένες επιχειρήσεις αποδεικνύουν την βαρύτητα τους ως κομβικοί φορείς της Ελληνικής οικονομίας και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν ως προς την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Αντίστοιχο παράδειγμα επιχείρησης που ταυτίζει την ανάπτυξη της με την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί η ΕΥΔΑΠ AE.  Ως γνωστό, η επιχείρηση κάθε άλλο παρά απασχολεί για το ανθρακικό της αποτύπωμα.

Όμως, τόσο η Διοίκηση όσο και οι αρμόδιες Διευθύνσεις που γνωρίζουν ότι λόγω τεχνολογίας μπορεί να μην είναι τόσο άμεση η αντικατάσταση του τεχνικού στόλου από ηλεκτρικά οχήματα, στο πλαίσιο ενός εξαιρετικού σχεδιασμού για την σταδιακή επίτευξη του net-zero όλης της επιχείρησης, θωράκισαν ήδη την ΕΥΔΑΠ έναντι του άμεσου κινδύνου μετάβασης (ραγδαία αύξηση τιμών καυσίμων) με την χρήση του Blue Marble. Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ λειτουργεί υπέρ του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος λειτουργώντας με έναν στόλο τεχνικών οχημάτων διαφόρων τύπων που εκπέμπει τους χαμηλότερους ρύπους σε σχέση με κάθε άλλο ίδιο τεχνικό όχημα ανά την Ελληνική επικράτεια.

Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργεί όμως και η ΕΕΣΥΠ, γνωστή ως το «Υπερταμείο», που έχει ήδη μετασχηματιστεί σε πρότυπο Public Wealth Fund ανταποκρινόμενο πλήρως στον ρόλο του ως προς τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, και ιδιαιτέρως ως προς το ρίσκο μετάβασης των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της. Αυτό σημαίνει πρόοδος και είναι τιμή μας να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν σε Συμπράξεις Καινοτομίας με σκοπό την επικερδή μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος.

Οι συνεργασίες μας επεκτείνονται σε όλο το φάσμα της οικονομίας και συμπεριλαμβάνουν επιχειρήσεις από το σύνολο των τομέων της.

Ποια είναι τα πλάνα σας για το τρέχον έτος και πως επηρεάζονται από τις πρόσφατες εξελίξεις  στην Ουκρανία που εντείνουν ακόμα περισσότερο τις συνθήκες ενεργειακής κρίσης?  

Ως προς το σκέλος των υγρών ορυκτών καυσίμων, η μείωση της κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων των πελατών μας είναι το Business Plan της Blue Marble Disruptive Technologies για τo τρέχον έτος. Όπως ενίοτε αναφέρουμε στα Αγγλικά, «our business plan is reducing your emissions profitably». Η επίπτωση των πρόσφατων εξελίξεων στην Ουκρανία απλά αυξάνει την καθαρή οικονομική αξία των λίτρων καυσίμων που εξοικονομεί η χρήση του προϊόντος Blue Marble.

Εν όψει αυτής της οικονομικής αξίας, η Blue Marble Disruptive Technologies προσφάτως μετασχηματίστηκε σε εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO) ώστε να υλοποιεί ολοκληρωμένες συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Ως στόχος τέτοιου είδους συμπράξεων καινοτομίας παραμένει η επικερδής μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, με την διαφορά ότι η αποζημίωση μας θα επέρχεται μέσω ποσοστού της αξίας εξοικονόμησης καυσίμων που επιφέρει η χρήση του Blue Marble.

Ως προς το ευρύτερο Business Plan της εταιρείας, προετοιμαζόμαστε πυρετωδώς για την εμπορική διάθεση του συστήματος τεχνικής γεωθερμίας κτιριακής εφαρμογής για την παραγωγή ζεστών νερών θέρμανσης και χρήσης δίχως κατανάλωση ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο) και ηλεκτρικής ενέργειας που, παρομοίως, παράγεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από πηγές ορυκτών καυσίμων.

Who is who

Ο Ευάγγελος Μπέης είναι Οικονομολόγος – Επιχειρηματίας, με ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα των κατασκευών και της ενέργειας.

Δραστηριοποιήθηκε επί σειρά ετών στον τομέα των κατασκευών μέσω της εργοληπτικής επιχείρησης ιδιοκτησίας του με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΤΕ, και ως συμμέτοχος στην εργοληπτική εταιρεία ΜΕΤΤΕΜ ΑΕ.

Πέραν της Ελλάδας, οι τεχνικές του επιχειρήσεις εκτέλεσαν έργα στην Σερβία, στην Αλβανία, στην ΠΓΔΜ και στην Λιβύη.

Την περίοδο 2014 – 2018 δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των ναυτιλιακών καυσίμων διαχειριζόμενος την ανάπτυξη του μεγαλύτερου ανεξάρτητου  δικτύου φυσικής διανομής (Bunkering) στην Μεσόγειο.

Το 2019 επένδυσε στον τομέα της τεχνολογίας καυσίμων για την μείωση των τιμών εκπεμπόμενων ρύπων και κατανάλωσης υγρών ορυκτών καυσίμων, ιδρύοντας τον Όμιλο Εταιρειών Blue Marble Disruptive Technologies.

Το 2020 η βιομηχανική εταιρεία του Ομίλου βραβεύθηκε ως ο καλύτερος παραγωγός πρόσθετου καυσίμων της Ευρώπης.

Το 2021 χορηγήθηκαν στον Όμιλο πανευρωπαϊκά δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για το προϊόν Blue Marble – Περιβαλλοντικό Πρόσθετο Καυσίμων, ως σύνθεση για μείωση εκπομπών ρύπων κατά την χρήση υγρών ορυκτών καυσίμων και μείωσης κατανάλωσης υγρών ορυκτών καυσίμων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης και λέβητες.ΣΧΟΛΙΑ