Ενέργεια

Damco Energy-Νέα μονάδα φυσικού αερίου : Μέχρι 31/3 η διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  • NewsRoom


Αίτημα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη μονάδα φυσικού αερίου 622 MW στην Αλεξανδρούπολη, έχει υποβάλει  η εταιρεία Damco Energy, μέλος του Ομίλου Κοπελούζου,  στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ.

Η αρμόδια υπηρεσία έθεσε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε δημόσια διαβούλευση από τις 10 Ιανουαρίου και  θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου και θα ακολουθήσει η σύνταξη της σχετικής ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).
Ο σταθμός προορίζεται να εγκατασταθεί στη Βιομηχανική Περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ για την υλοποίησή του  θα πραγματοποιηθεί μία επένδυση της τάξεως των 300-350 εκατ. ευρώ. Θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου, η οποία εξασφαλίζει υψηλή απόδοση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελούμενη από μία αεριοστροβιλική μονάδα ισχύος 450 MW και μία ατμοστροβιλική 212 MW. Η καθαρή ισχύ του έργου θα ανέρχεται σε 650 MW.

Ο Όμιλος έχει ήδη λάβει την έγκριση από τη ΡΑΕ για την άδεια παραγωγής. Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ, θα ακολουθήσει η διαδικασία λήψης της άδειας εγκατάστασης του έργου.

Σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στην έγκριση της άδειας παραγωγής, σε περίπτωση που ο Όμιλος λάβει την τελική επενδυτική απόφαση υλοποίησης του έργου, η κατασκευή του θα διαρκέσει 27 μήνες από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης. Η έναρξη εμπορικής λειτουργίας του σταθμού τοποθετείται στην αρχή του δεύτερου τριμήνου του 2022, όταν και θα έχει ολοκληρωθεί η δοκιμαστική του λειτουργία.


ΣΧΟΛΙΑ