Ενέργεια

ΑΔΜΗΕ: Αντικαθιστά το 60% των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς έως το 2026

  • NewsRoom
O Μάνος Μανουσάκης στέκεται μπροστά από το λογότυπο του ΑΔΜΗΕ

Μάνος Μανουσάκης, επικεφαλής ΑΔΜΗΕ


Η επιδείνωση της κλιματικής κρίσης επέβαλε την αναβάθμιση των προδιαγραφών ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας.

Ο ΑΔΜΗΕ ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα στην αυξανόμενη ανάγκη θωράκισης του Συστήματος Μεταφοράς, οι αντοχές του οποίου δοκιμάζονται ολοένα και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής έχει τοποθετήσει στο επίκεντρο του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού του σχεδιασμού την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς:

Στα τέλη του 2020 ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση του κυλιόμενου Προγράμματος Ανανέωσης Παγίων, το οποίο κατάρτισε και έθεσε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το 2018.

Ο Διαχειριστής αύξησε τον αρχικό προϋπολογισμό του Προγράμματος από 80 εκατ. ευρώ σε 200 εκατ. ευρώ και διαμόρφωσε ένα διευρυμένο και εμπροσθοβαρές Πρόγραμμα Ανανέωσης Παγίων, το οποίο προβλέπει την αντικατάσταση του 60% των υφιστάμενων στοιχείων του Συστήματος, με ορίζοντα το 2026.

Κάθε στοιχείο εξοπλισμού με ηλικία άνω των 24 ετών εντάσσεται στους κυλιόμενους 6ετείς κύκλους ανανέωσης.

Εμπροσθοβαρής σχεδιασμός

Ενδεικτικό του εμπροσθοβαρούς χαρακτήρα του Προγράμματος Ανανέωσης Παγίων 2021-2026 είναι ότι ο πλέον κρίσιμος εξοπλισμός του Συστήματος θα έχει ανανεωθεί πλήρως μέχρι το τέλος του 2023, ενώ το σύνολο σχεδόν των διακοπτών 400 kV (69 από 74), θα έχουν αντικατασταθεί έως το 2024.

Σε απόλυτους αριθμούς, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος το 2026, πάνω από 1.300 στοιχεία κύριου εξοπλισμού στο ηλεκτρικό σύστημα Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης θα έχουν αντικατασταθεί από εξοπλισμό υπερσύγχρονης τεχνολογίας.

ΑΔΜΗΕ

Επιτάχυνση των έργων το 2021

Από το 2021, πρώτο έτος εφαρμογής του διευρυμένου Προγράμματος Ανανέωσης Παγίων, ο ΑΔΜΗΕ επιτάχυνε σημαντικά τον ρυθμό ολοκλήρωσης κρίσιμων έργων ανανέωσης ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο κατά την περασμένη χρονιά, ο Διαχειριστής αντικατέστησε ή ανακαίνισε πλήρως 74 στοιχεία εξοπλισμού, ενώ τα αντίστοιχα έργα που ολοκληρώθηκαν κατά την τριετία 2018-2020 ήταν 76.

Με τον ρυθμό αυτό, εκτιμάται ότι το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί και πριν από το 2026, ανάλογα με τις δυνατότητες των επόμενων ετών.

Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Μεταφοράς σε ολόκληρη τη χώρα

Ο ΑΔΜΗΕ μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών υποδομών σε όλο το γεωγραφικό εύρος του διασυνδεδεμένου Συστήματος.

Με την ολοκλήρωση του τρέχοντος Προγράμματος Ανανέωσης Παγίων 2021-2026, ο Διαχειριστής θα έχει ολοκληρώσει 268 αντικαταστάσεις εξοπλισμού στη Βόρεια Ελλάδα, 327 στην Κεντρική Ελλάδα και τη Δυτ. Μακεδονία, 438 στη Στερεά Ελλάδα και τις Κυκλάδες, 322 στη Δυτ. Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Παράλληλα δρομολογεί αναλόγως σημαντικά έργα τεχνολογικής αναβάθμισης του Συστήματος της Κρήτης, τα οποία έχουν ενσωματωθεί και στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2023-2032.

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα μπλεξίματα του μικρό-εφοπλιστή Καραγεώργη, ο deal maker Κυριακού, ο Πιτσιλής, ο Σκρέκας και το ένα δισ. ευρώ και τα δυο σταυρόλεξα σε ΑΔΜΗΕ και ΕΥΔΑΠ

ΑΔΜΗΕ: Ανανεώθηκε έως το 2025 η θητεία του CEO, Μ. Μανουσάκη

ΑΔΜΗΕ: Οι οφειλές από προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειαςΣΧΟΛΙΑ