Business

Ελληνικό: Οι τρεις μεγαλύτερες εκκρεμότητες για την υπογραφή της συμφωνίας Δημοσίου – Lamda Development

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Οδυσσέας Αθανασίου, Lamda Development


Η υπογραφή της σύμβασης για το Καζίνο, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) επί των αιτήσεων ακύρωσης κατά των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) για την πολεοδόμηση και η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ιδιοκτησιακή ωρίμανση του ακινήτου, συνιστούν τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες προκειμένου η ανάπτυξη των 8 δισ. ευρώ στο Ελληνικό να εισέλθει σε φάση υλοποίησης.

Δημόσιο και Lamda Development, με βάση την πιο αισιόδοξη εκτίμηση, θα καθίσουν στο τραπέζι της υπογραφής της συμφωνίας προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021 και στη συνέχεια ο επενδυτής θα ξεκινήσει τις αδειοδοτήσεις για τα πρώτα κτήρια και τις βασικές υποδομές ύψους 1,5 δις. ευρώ που έχει δεσμευτεί να κάνει.

Ειδικότερα, η άδεια λειτουργίας καζίνο η οποία συνοδεύεται με τη δημιουργία του πρώτου στην Ελλάδα Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο αποτελεί αναβλητική αίρεση για την υπογραφή της συμφωνίας με την Lamda.

Στις 13.10.2020 η ΕΕΕΠ (Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων) ανακοίνωσε την κοινοπραξία Mohegan – ΓΕΚ Τέρνα ως προσωρινό ανάδοχο για το καζίνο με την προσφορά της για την άδεια να είναι 150 εκατ. ευρώ (έσοδα του Δημοσίου) και τη συνολική επένδυση να φθάνει το 1,1 δις. ευρώ.

Σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, τα επόμενα βήματα είναι: α) Η ανακοίνωση της κοινοπραξίας ως οριστικού δικαιοδόχου μετά την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΕΕΕΠ. β) Η έγκριση της συμφωνίας παραχώρησης μεταξύ του κράτους και του δικαιοδόχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. γ) Η υπογραφή της εν λόγω Συμφωνίας Παραχώρησης από τα δύο μέρη και δ) Η χορήγηση άδειας καζίνο με Υπουργική Απόφαση από τον υπουργό Οικονομικών.

Βάσει αισιόδοξων εκτιμήσεων η υπόθεση καζίνο δύναται να τελειώσει την Άνοιξη.

Εν αναμονή των αποφάσεων του ΣτΕ

Το ΣτΕ έχει συζητήσει όλες τις αιτήσεις ακύρωσης που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν οι αποφάσεις του. Μεταξύ άλλων το ανώτατο δικαστήριο έχει κληθεί να κρίνει αν ορισμένες περιοχές της έκτασης των 6.200 στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου είναι δάσος. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και τμήμα της περιοχής που θα γίνει το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο.

Αποφάσεις αναμένονται ειδικότερα επί των παρακάτω αιτήσεων ακυρώσεως:

Η υπ’ αρ. 3203/2019 αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ έγκρισης πολεοδομικών μελετών. Η εν λόγω αίτηση συζητήθηκε την 06.03.2020 ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.

Η υπ’ αρ. 3019/2019 αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ έγκρισης χωρικής οργάνωσης της Ζώνης Ανάπτυξης που βρίσκεται στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου και σχετίζεται με το διαγωνισμό χορήγησης άδειας λειτουργίας καζίνο. Συζητήθηκε 04.11.2020. Είναι προφανές ότι η συμφωνία για το Καζίνο δεν θα υπογραφεί αν προηγουμένως δεν ανακοινωθεί η απόφαση του ΣτΕ.

Η υπ’ αρ. 3021/2019 αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ έγκρισης χωρικής οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου, η οποία συζητήθηκε 04.11.2020 και η υπ’ αρ. 3023/2019 αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ έγκρισης χωρικής οργάνωσης των Ζωνών Ανάπτυξης που βρίσκονται στο παράκτιο μέτωπο, η οποία επίσης συζητήθηκε στο ανώτατο δικαστήριο την ίδια ημερομηνία.

Οι αποφάσεις του ΣτΕ βάσει εκτιμήσεων αναμένονται μέχρι τις αρχές του επομένου χρόνου.

Δικαστική ωρίμανση του ακινήτου – μεταβιβάσεις

Το επόμενο διάστημα το Ελληνικό θα απασχολήσει αρκετές φορές τη Βουλή καθώς η Σύμβαση Διανομής και η Σύσταση Δικαιωμάτων Επιφανείας για το ακίνητο των 6.200 στρεμμάτων που σήμερα συντάσσεται από συμβολαιογραφικό γραφείο που έχει ορίσει το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) θα πρέπει να λάβει τη μορφή κυρωτικού νόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες η Σύμβαση και παράλληλα ο κυρωτικός νόμος βρίσκονται στο τελικό στάδιο της συγγραφής τους και πιθανότατα να ολοκληρωθούν στο τέλος του έτους αρχές του επομένου.

Γίνεται λεπτομερής καταγραφή του οικοπέδου (περιγραφή σε επίπεδο τετραγώνου) με βάση τις ΚΥΑ για την πολεοδόμηση και τις εγγραφές στο Κτηματολόγιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ουσιαστικά πρόκειται για το πρώτο συμβόλαιο που αποκτά το ακίνητο. Τα περισσότερα κτήρια που βρίσκονται εκεί είναι αυθαίρετα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Δημόσιοι φορείς είχαν το δικαίωμα της δόμησης στο Ελληνικό χωρίς άδεια της οικείας πολεοδομίας. Αν οι μεταβιβάσεις που πρέπει να γίνουν προχωρούσαν με τις συνήθεις συμβολαιογραφικές πράξεις η διαδικασία δεν θα τελείωνε ποτέ…

Με την πρώτη πράξη (Κύρωση Σύμβασης Διανομής και Σύσταση Δικαιώματος Επιφανείας) το δημόσιο θα μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ ολόκληρη την έκταση, το 30% ως πλήρες δικαίωμα κυριότητας και το 70% ως Δικαίωμα Επιφανείας για 99 χρόνια.

Με τη δεύτερη πράξη (αφού προηγηθεί νομοθετική ρύθμιση που θα ορίζει τη διαδικασία) το ΤΑΙΠΕΔ θα μεταβιβάσει την έκταση με Σύμβαση Εισφοράς Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων στην κατά 100% θυγατρική του, Ελληνικό ΑΕ, η οποία είναι η εταιρεία που τελικά θα εξαγοραστεί από την Lamda Development με την προκαταβολή που θα εισπράξει το δημόσιο να έχει οριστεί σε 300 εκατ. ευρώ (με το συνολικό ποσό στα 915 εκατ. ευρώ).

Όπως προβλέπεται στο σχέδιο αξιοποίησης του Ελληνικού οι κατοικίες θα κατασκευαστούν στο τμήμα που θα περάσει κατά πλήρη κυριότητα στον επενδυτή, δηλαδή στο 30% της έκτασης. Στο 70% που θα μεταβιβαστεί ως Δικαίωμα Επιφανείας θα υλοποιηθούν οι υπόλοιπες αναπτύξεις (γραφεία, τυχόν νοσοκομεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα κ.λ.π.) και το πάρκο.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως η υπόθεση Ελληνικό έχει ακόμα «επεισόδια» μέχρι την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης με τον επενδυτή, ωστόσο, στη φάση που έχει φθάσει υπάρχει ορατότητα για το κλείσιμό της και το πέρασμα στην υλοποίηση του έργου που και αυτή δεν θα είναι εύκολη, δεδομένων των πολλαπλών και σύνθετων αδειοδοτήσεων που απαιτούνται.

Στην υλοποίηση του έργου σημαίνοντα ρόλο θα έχει το Γραφείο Ελληνικού που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών. Ενέχει θέση Πολεοδομίας και θα λειτουργεί και ως υπηρεσία μιας στάσης για ό,τι άδεια είναι αναγκαία από το δημόσιο. Για να διαδραματίσει το ρόλο του θα χρειασθεί να στελεχωθεί με εξειδικευμένους μηχανικούς και νομικούς. Σημειώνεται σχετικά ότι η τροπολογία στο πολεοδομικό – χωροταξικό νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες, περί σύστασης κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης στο υπουργείο Περιβάλλοντος, η οποία θα υπάγεται κατευθείαν στον υπουργό, έχει ερμηνευτεί και ως μια εναλλακτική λύση για τις αδειοδοτήσεις στο Ελληνικό.

Η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα και καθώς οδεύει προς την υπογραφή της συμφωνίας με τον επενδυτή θα νομοθετήσει και για μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως π.χ. για το ποιος φορέας θα είναι υπεύθυνος να ελέγχει την τήρηση της σύμβασης με τον επενδυτή (δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο) ή για το ποιος θα παραλαμβάνει τις δημόσιες υποδομές όταν ολοκληρώνονται.

Διαβάστε επίσης:

Ο Σπύρος Λάτσης ισχυροποιεί τη θέση του στη Lamda και το Ελληνικό

Ελληνικό: Επένδυση 300 εκατ. από Lamda Development και ΤΕΜΕΣ για δύο ξενοδοχειακές μονάδες

Ποιος είναι ο Αχιλλέας Κωσταντακόπουλος που μαζί με τον Οδυσσέα Αθανασίου (Lamda) επενδύουν 300 εκατ. στο Ελληνικό


ΣΧΟΛΙΑ