Business

Αστήρ Παλάς: Στο 98,42% ανήλθε το ποσοστό της Apollo μετά την υποχρεωτική δημόσια πρόταση

  • NewsRoom
astir palace


Στο 98,42% αυξήθηκε το ποσοστό που κατέχει η Apollo Investment στην Αστήρ Παλάς, μετά την απόκτηση του επιπλέον ποσοστού 2,13, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, Παράλληλα η Apollo απέκτησε ποσοστό 7,83% στην εταιρία με αγορές μετοχών μέσω του ΧΑ.

Η εταιρία εξέδωσε ανακοίνωση για τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, η οποία αναφέρει τα εξής:

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία «Αpollo Investment Holdco S.A.R.L.», ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, την οποία υπέβαλε ο Προτείνων στις 16 Νοεμβρίου 2016 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την 27 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

2. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου 2017 και έληξε στις 22 Φεβρουαρίου 2017. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 2.447 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχθέντες Μέτοχοι»), προσφέροντας συνολικά 1.728.755 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2,13% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

3. Από την επομένη της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά 6.350.000 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 7,83% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Τίμημα. Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά 79.839.238 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 98,42% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

4. Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα ξεκινήσει στις 2 Μαρτίου 2017. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ως Διαχειρίστρια, θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχθέντα Μέτοχο για λογαριασμό του Προτείνοντα, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός/αυτή έχει επιλέξει στην οικεία Δήλωση Αποδοχής.

5. Περαιτέρω, ο Προτείνων:

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, δηλαδή τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα (δηλ. €5,48 ανά Μετοχή), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644, και

(β) υποχρεούται να αγοράσει μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, έναντι καταβολής σε μετρητά του Προσφερόμενου Τιμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου. Προς το σκοπό αυτό, ο Προτείνων θα εισαγάγει μέσω της «EΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» πάγια εντολή για την αγορά Μετοχών έναντι του Προσφερομένου Τιμήματος (δηλ. €5,48 ανά Μετοχή) από τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για την διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (γενική συνέλευση) ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.


ΣΧΟΛΙΑ