Business

Attica: Στην τελική ευθεία η απορρόφηση της ΑΝΕΚ

  • NewsRoom


Σε καλό δρόμο βρίσκεται το πολυαναμενόμενο σχέδιο διάσωσης το ANEK Lines, όπως έχει υποβληθεί από την ATTICA Συμμετοχών. Βασικό στάδιο είναι η συμφωνία της ΑΝΕΚ με τον τραπεζικό τομέα για το κούρεμα των τραπεζικών υποχρεώσεων.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να καταβληθούν 45 εκατ. ευρώ, μία διαδικασία που αποτελεί ένα από τα «αγκάθια» της συμφωνίας. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η συμφωνία για το ύψος του κουρέματος των χρεών, καθώς ο όμιλος Attica επιθυμεί η συμφωνία αυτή να αποτυπώνεται ρητά και γραπτώς.

Το ιστορικό του σχεδίου διάσωσης

Πριν ένα χρόνο, ο όμιλος Attica υπέβαλε ένα σχέδιο διάσωσης της ΑΝΕΚ στους πιστωτές της τελευταίας το οποίο προέβλεπε την ανάληψη κάλυψης των αναγκών της ΑΝΕΚ για κεφάλαιο κίνησης, ωστόσο φαίνεται ότι το ύψος του κουρέματος που διεκδικεί έχει αυξηθεί.

Στο επί της αρχής σχέδιο κατανομής του βάρους της εξυγίανσης της ΑΝΕΚ έχουν ήδη συμφωνήσει οι πιστώτριες τράπεζες Πειραιώς και Alpha Bank. Όπως και να έχει, η διαδικασία αυτή μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να υπογραφεί αλλά και να περάσει από τα ΔΣ των εταιρειών θα είναι χρονοβόρα, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αργούν.

Σύμφωνα με την έκθεση της XTRC, το Δεκέμβριο του 2021 η Intrum, διαχειρίστρια των απαιτήσεων της Πειραιώς κατέθεσε πρόταση εξαγοράς των απαιτήσεων της τράπεζας Alpha στους υπόλοιπους πιστωτές της ΑΝΕΚ, την τράπεζα Αττικής και την Cross Ocean. Μετά την άρνηση των δύο τελευταίων, η τράπεζα Πειραιώς κατέθεσε μόνη της, πρόταση εξαγοράς των απαιτήσεων της τράπεζας Alpha, την οποία αποδέχτηκε η τελευταία.

Οι ζημιές της ΑΝΕΚ

Η εταιρία και ο όμιλος υπέστησαν στη χρήση που έληξε την 31.12.2021 καθαρή ζημία €43,9 εκατ. ευρώ και €40,2 εκατ. αντίστοιχα με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και του ομίλου να επιδεινωθούν σημαντικά και να διαμορφωθούν αρνητικά σε €52,4 εκατ. και €-40,5 εκατ. αντίστοιχα.

Παράλληλα, το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας και του ομίλου είναι αρνητικό κατά €-265,4 εκατ. και €-256,7 εκατ. αντίστοιχα ενώ υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Μητρικής προς πιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, η εταιρία δεν κατάφερε να διασφαλίσει πόρους ή χρηματοδότηση για να ασκήσει συμβατικό δικαίωμα εξαγοράς ναυλωμένου πλοίου με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης ναύλωσης με αποτέλεσμα να υποστεί κεφαλαιακή ζημία €15,66 εκατ. από τη διαγραφή της αναπόσβεστης αξίας του πλοίου και του δικαιώματος εξαγοράς αυτού.

Τα παραπάνω γεγονότα και καταστάσεις, σε συνδυασμό με την αρνητική συγκυρία και τις υψηλές τιμές καυσίμων που διαμορφώνονται στην αγορά, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρίας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Ως προς τον τραπεζικό δανεισμό

Η ΑΝΕΚ LINES έχει υποχρεωθεί να αναταξινομήσει τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της σε βραχυπρόθεσμες από τις 31.12.2018, αφού δεν κατάφερε να εξυπηρετήσει το δανεισμό της και βάσει των σχετικών συμβάσεων, η μη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων συνιστά μη τήρηση των όρων, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρέωση της εταιρίας για πλήρη αποπληρωμή των δανείων. Ως εκ τούτου, οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις στις 31.12.2021 ανήλθαν σε € 260,1 εκατ. έναντι € 252,9 εκατ. στις 31.12.2020 και είναι προσαυξημένες με τους ανεξόφλητους τόκους της χρήσης 2021.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συμφωνίας Πειραιώς και Alpha Bank και των πιστωτών της ΑΝΕΚ για την έκταση της απομείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της, η ΑΝΕΚ θα διασωθεί. Το πλάνο περιλαμβάνει την εξαγορά των δανείων της Alpha Bank προς την ΑΝΕΚ από την Πειραιώς, η οποία κατόπιν, μαζί με τους υπολοίπους πιστωτές, θα αναχρηματοδοτήσει τον εναπομείναντα απομειωμένο δανεισμό και θα τον μεταφέρει στη νέα μεγεθυμένη Attica.

Η υπό συζήτηση συμφωνία προβλέπει σημαντική απομείωση του τραπεζικού δανεισμού, έως και κατά €150 εκατ. και τη διασφάλιση της εξόφλησης των προμηθευτών στο ακέραιο.

Διαβάστε επίσης

Καραγιάννης: Σε λιγότερο από δύο χρόνια έχουμε ολοκληρώσει το 50% των εργασιών αποκατάστασης για τον ΙΑΝΟ

ΔΕΗ: Από 21/9 ενεργοποιείται το buyback

Γερμανία: Στο 90% τα αποθέματα φυσικού αερίουΣΧΟΛΙΑ