Business

Alpha Trust Ανδρομέδα: Ζημιές έναντι κερδών στο α’ εξάμηνο του 2022

  • NewsRoom
Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης, συνιδρυτής και αντιπρόεδρος Alpha Trust, λογοτέχνης

Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης, συνιδρυτής και αντιπρόεδρος Alpha Trust, λογοτέχνης


Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. εμφάνισε το α΄ εξάμηνο του 2022 ζημιές €-2,98 εκατ. έναντι κερδών €2,39 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Τα ακαθάριστα έσοδα του α’ εξαμήνου, ανήλθαν συνολικά σε €-2,64 εκατ. περίπου. Τα έσοδα αυτά προέρχονται κυρίως από ζημίες από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΑ και από αγοραπωλησίες χρεογράφων ποσού €-3,02 εκατ. και κέρδη από προσόδους χαρτοφυλακίου ποσού €0,38 εκατ. περίπου.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και οι βασικοί δείκτες περιλαμβάνονται στους  ακόλουθους πίνακες:

Για την περίοδο από 01/01/2022 έως 30/06/2022 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε πτώση -20,65% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €11,32 εκατ. ή €7,0546 ανά μετοχή στις 30/06/2022.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου στο τέλος του Α΄ εξαμήνου του 2022 περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. κατά 93,97% και τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 2,27%.

H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -12,42% στις 06/09/2022, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε €5,90

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κλέτσας επεσήμανε: “Μια σειρά από οικονομικούς παράγοντες και γεωπολιτικούς κινδύνους επηρέασαν αρνητικά τις διεθνείς αγορές το α΄ εξάμηνο του 2022, όπως και την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, επισκιάζοντας τα ικανοποιητικά αποτελέσματα και τις προοπτικές των εταιρειών του χαρτοφυλακίου. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την άντληση €12,23 εκατ. μας προσφέρει την απαραίτητη ρευστότητα για να αξιοποιήσουμε προς όφελος των μετόχων μας τις νέες ευκαιρίες που συνήθως δημιουργούνται στις αγορές σε περιόδους αβεβαιότητας και προκλήσεων.

Παράλληλα, η διεύρυνση της μετοχικής βάσης της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. με τη συμμετοχή νέων θεσμικών επενδυτών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης στη μακροχρόνια επενδυτική στρατηγική της Εταιρίας που εδράζεται στην επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας και τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους της”.

Διαβάστε επίσης

Alpha Trust Ανδρομέδα: Κάτω από το 5% το ποσοστό του Ταμβακάκη, στο 5,675% το ποσοστό της InterlifeΣΧΟΛΙΑ