Business

Ραγδαίες εξελίξεις: Εξώδικο-τελεσίγραφο προς τον όμιλο Καλογρίτσα από την Attica : 15 ημέρες προθεσμία για ρύθμιση δανείων

  • NewsRoom
Χρήστος Καλογρίτσας.

Χρήστος Καλογρίτσας.


Δεκαπέντε ημέρες προθεσμία έδωσε η διοίκηση της Attica Bank στον όμιλο Καλογρίτσα, προκειμένου να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των οφειλών του προς την τράπεζα, διαφορετικά δηλώνει αποφασισμένη να στραφεί πλέον νομικά κατά του ομίλου για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της. Συγκεκριμένα, με εξώδικη επιστολή που έστειλε στην τεχνική εταιρεία, η τράπεζα ζητεί από την τελευταία να καταθέσει λύση για τη ρύθμιση των δανείων, «η οποία να έχει επιβεβαιωθεί από την ελεγκτική εταιρεία που έχει τοποθετήσει η τράπεζα με δικά της έξοδα ως CRO/Financial Controller». Επίσης, με άλλη επιστολή, ζητάει να λάβει αναλυτική ενημέρωση για τυχόν συμφωνία του ομίλου με τον όμιλο Ελλάκτωρ.

Από την πλευρά της τράπεζας αναφέρεται πως η σημερινή διοίκηση, με την ανάληψη των καθηκόντων της τον Σεπτέμβριο του 2016, βρέθηκε προ μιας διαμορφωμένης κατάστασης στις εταιρείες του Ομίλου ΤΟΞΟΤΗ, με υπόλοιπα λογαριασμών που άγγιζαν τα 110 εκατ. ευρώ και με έντονα προβλήματα ρευστότητας.

Η νέα διοίκηση της Αttica Βank, μέσω των αρμόδιων οργάνων, διαπίστωσε πως «τα ανωτέρω προβλήματα ρευστότητας και τα συνεχή αιτήματα πιστοδοτήσεων προϋπήρχαν της ανάληψης των καθηκόντων της (από το 2013) και οφείλονταν κυρίως στην έντονη και μη ορθολογική αναπτυξιακή πορεία του ομίλου των εταιρειών ΤΟΞΟΤΗΣ (συνεχής ανάληψη τεχνικών έργων με μη ρεαλιστικές εκπτώσεις). Επίσης, διαπίστωσε την υπέρμετρη αύξηση του δανεισμού της κατά τα έτη 2013 έως 2016».

Στο πλαίσιο του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που κινείται κάθε πιστωτικό ίδρυμα, η τράπεζα «προσπάθησε να εξορθολογήσει την όλη κατάσταση του λογαριασμού, συστήνοντας ταυτόχρονα με τη στήριξή της προς τις εταιρείες του ομίλου, μια σειρά ενεργειών με κυριότερες εν των οποίων, την προσπάθεια δημιουργίας Πιστωτικών Ορίων και σε άλλες τράπεζες και τη σύνταξη από πλευράς της εταιρείας Επιχειρηματικού Σχεδίου, που θα καθορίζει με σαφήνεια τις επόμενες κινήσεις, με κύριο και βασικό στόχο τη μείωση των υπολοίπων της τράπεζας, την απόκτηση της αναγκαίας ρευστότητας και τον εξορθολογισμό της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας».

Η τράπεζα, «έχοντας εξαντλήσει πλέον όλα τα όρια ανοχής και καλής πίστης μέσα στα οποία κινείται και στο πλαίσιο της βέλτιστης συνολικής εξυγίανσης της πιστοδότησης, ζήτησε τη σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου το οποίο θα επιβεβαιωνόταν από ελεγκτική εταιρεία πρώτης τάξεως, την οποία προσέλαβε η ίδια η τράπεζα. Επίσης, τοποθέτησε την ίδια ελεγκτική εταιρεία ως Financial Controller και CRO στην εταιρεία και σταμάτησε τις περαιτέρω χρηματοδοτήσεις, δεδομένου και του γεγονότος ότι τα υφιστάμενα όρια χρηματοδοτήσεων με βάση το νομοκανονιστικό πλαίσιο είχαν εξαντληθεί. Συγκεκριμένα, η απόφαση των αρμόδιων Οργάνων της τράπεζας προέβλεπε τη μη δημιουργία νέων Πιστοδοτικών Ορίων (δεδομένου ότι είχαν εξαντληθεί), αλλά τη συνέχιση των επαφών με την εταιρεία, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση και για τις δύο πλευρές και πάντα μέσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο».

Από τότε, «και μετά από ένα διάστημα 2 μηνών, και πάρα τις συνεχείς προφορικές υποσχέσεις για προσκόμιση βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσης των οφειλών, ουδέν συνέβη. Η τράπεζα, δεδομένης και της κατάστασης των λογαριασμών, επικοινώνησε επανειλημμένα γραπτώς με την εταιρεία, χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και ανταπόκριση από την εταιρεία, εκτός βέβαια από προφορικές υποσχέσεις».

Το εξώδικο

«Όπως σας είναι άριστα γνωστό, οι οφειλές του ομίλου εταιρειών σας προς την Τράπεζά μας δεν εξυπηρετούνται και βρίσκονται πλέον σε σημαντική καθυστέρηση (άνω των 90 ημερών).

Όπως επίσης σας είναι γνωστό, παρά την εκπεφρασμένη, ξεκάθαρη και ρητή θέση της Τράπεζάς μας ότι είναι αδύνατη κάθε περαιτέρω χρηματοδότησή σας και τις επανειλημμένες συναντήσεις και επικοινωνίες μας κατά τις οποίες μας παρείχατε ρητές διαβεβαιώσεις για την άμεση εξεύρεση λύσης στα σημαντικά διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο όμιλος εταιρειών σας καθώς και για την αντιμετώπιση του κινδύνου κατάπτωσης των χορηγηθεισών από την Τράπεζά μας υπέρ των εταιρειών σας εγγυητικών επιστολών, μέχρι σήμερα δεν έχετε φανεί συνεπείς στις ανωτέρω ρητές δεσμεύσεις σας.

Κατόπιν των ανωτέρω, διαμαρτυρόμενοι για την αντισυμβατική συμπεριφορά σας, σας δηλώνουμε και πάλι με την παρούσα μας ότι η Τράπεζά μας έχει εξαντλήσει κάθε όριο υπομονής και ανοχής έναντι των εταιρειών σας και σας καλούμε άμεσα εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της παρούσας μας να υποβάλλετε – καταθέσετε στην Τράπεζά μας συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των οφειλών των εταιρειών σας προς την Τράπεζά μας, η οποία θα έχει ελεγχθεί από την εταιρεία συμβούλων που έχει ορισθεί CRO/Financial Controller των εταιρειών σας σε εκτέλεση του από ………… μεταξύ μας ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε προσηκόντως και εμπροθέσμως στην ανωτέρω πρόσκλησή μας, σας δηλώνουμε ότι η Τράπεζά μας επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για τη διασφάλιση των συμφερόντων της και την ικανοποίηση των απαιτήσεών της σε βάρος σας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτήν που απευθύνεται για να την πληροφορηθεί και ακολουθήσουν οι νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ταυτόχρονα ολόκληρο το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Εξελίξεις στον Όμιλο Καλογρίτσα: Υπαγωγή στον πτωχευτικό κώδικα για τον Τοξότη;


ΣΧΟΛΙΑ