Think Tanks

Η σύγχρονη κοινωνία έχει φτάσει στα όριά της. Η Κοινωνία 5.0 θα μας απελευθερώσει

  • worldeconomicforum.org


Ο κόσμος σήμερα είναι αντιμέτωπος με ένα μεγάλο κύμα αλλαγής. Η τάση του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν μπορεί να σταματήσει και αλλάζει δραματικά πολλές πτυχές της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διοίκησης, της βιομηχανικής δομής, της απασχόλησης και της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων.

Υπάρχουν αμέτρητες κατευθύνσεις στις οποίες η κοινωνία θα αναπτυχθεί με την τεχνολογική πρόοδο. Αν και η τεχνολογία θα μπορούσε να επιφέρει βελτιώσεις, όπως υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και μεγαλύτερη άνεση, θα μπορούσε να έχει και αρνητικές επιπτώσεις, όπως ο αντίκτυπος στην απασχόληση, η αυξανόμενη ανισότητα και η άνιση κατανομή του πλούτου και της πληροφορίας. Εναπόκειται σε εμάς προς ποια κατεύθυνση επιλέγουμε να πάμε. Πρέπει να εξετάσουμε το είδος της κοινωνίας που θέλουμε να δημιουργήσουμε, αντί να προσπαθούμε να προβλέψουμε το είδος της κοινωνίας που θα είναι.

Τι είναι η Κοινωνία 5.0;

Ως εκ τούτου, η Ιαπωνία θα αναλάβει την πρωτοβουλία να καθοδηγήσει τον κόσμο προς ένα καλύτερο μέλλον, παρουσιάζοντας μια ιδανική αντίληψη της επόμενης κοινωνίας, την οποία ονομάζουμε Κοινωνία 5.0. Στην τελευταία έκθεσή της, η Keidanren (Ιαπωνική Επιχειρηματική Ομοσπονδία) έχει επαναπροσδιορίσει την Κοινωνία 5.0 ως την «Κοινωνία της Φαντασίας».

Οι άνθρωποι θα πρέπει να εξασκούν πλήρως τη φαντασία τους για να εντοπίσουν τις ποικίλες ανάγκες και προκλήσεις που είναι διάσπαρτες σε ολόκληρη την κοινωνία και τα σενάρια για την επίλυσή τους, καθώς και τη δημιουργικότητα για την υλοποίηση τέτοιων λύσεων, χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και δεδομένα. Η Κοινωνία 5.0 θα είναι μια Κοινωνία της Φαντασίας, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα συνδυάζεται με τη δημιουργικότητα διαφορετικών ανθρώπων για να επιφέρει «επίλυση προβλημάτων» και «δημιουργία αξίας» που θα μας οδηγήσουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Πρόκειται για μια έννοια που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG) που υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι ελευθερίες της κοινωνίας 5.0

Στην Κοινωνία 5.0, οι άνθρωποι θα απελευθερωθούν από διάφορους περιορισμούς που οι προηγούμενες ενσαρκώσεις μέχρι και την Κοινωνία 4.0 δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν και θα αποκτήσουν την ελευθερία να ακολουθήσουν διαφορετικούς τρόπους ζωής και αξίες.

Οι άνθρωποι θα απελευθερωθούν από την εστίαση στην αποδοτικότητα. Αντ ‘αυτής, θα δοθεί έμφαση στην ικανοποίηση των ατομικών αναγκών, στην επίλυση προβλημάτων και στη δημιουργία αξίας.

Οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν, να μαθαίνουν και να εργάζονται, απαλλαγμένοι από καταπιεστικές επιρροές στην ατομικότητα, όπως οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνικότητας κλπ, και αλλοτρίωση λόγω των αξιών και των τρόπων σκέψης τους.

Οι άνθρωποι θα απελευθερωθούν από την ανομοιογένεια που προκαλείται από τη συγκέντρωση του πλούτου και της πληροφόρησης και ο καθένας θα είναι σε θέση να παίρνει ευκαιρίες να παίξει έναν ρόλο οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε.

Οι άνθρωποι θα απελευθερωθούν από την ανησυχία τους για την τρομοκρατία, τις καταστροφές και τις κυβερνοεπιθέσεις και θα ζήσουν με ασφάλεια, με ενισχυμένα δίκτυα ασφαλείας για την ανεργία και τη φτώχεια.

Οι άνθρωποι θα απελευθερωθούν από τους περιορισμούς πόρων και περιβαλλοντικούς περιορισμούς και θα είναι σε θέση να ζήσουν βιώσιμες ζωές σε οποιαδήποτε περιοχή.

Εν ολίγοις, θα κάνουμε την Κοινωνία 5.0 μια κοινωνία στην οποία οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει αξία οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, με ασφάλεια και σε αρμονία με τη φύση.

Μια πλήρης ανασύνταξη της υγειονομικής περίθαλψης

Στην έκθεση περιγράψαμε συγκεκριμένεα παραδείγματα της Κοινωνίας 5.0 σε διάφορους βασικούς τομείς.

Λαμβάνοντας ως παράδειγμα την υγειονομική περίθαλψη, θα παρέχουμε εξατομικευμένη και προληπτική φροντίδα με τη συλλογή και την ανάλυση προσωπικών δεδομένων υγείας και ιατρικών δεδομένων καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν περισσότερο με καλή υγεία. Εάν η Ιαπωνία επιτύχει στη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν στο άμεσο μέλλον μια γηράσκουσα κοινωνία, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του 3ου SDG.

Η Keidanren παροτρύνει την κυβέρνηση να δημιουργήσει την υποδομή για να συνδέονται τα δεδομένα υγείας και τα ιατρικά δεδομένα και να τα θέσει στη διάθεση διαφόρων παραγόντων για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Ταυτόχρονα, συνεχίζει το διάλογο με τον ακαδημαϊκό και τον ιατρικό τομέα για την κατάργηση των διαχωρισμών και την οικοδόμηση συνεργασιών για ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Η Keidanren συνεργάζεται με την κυβέρνηση και άλλους ενδιαφερόμενους για τη μεταρρύθμιση της εταιρικής και εργατικής πολιτικής, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την καθιέρωση πολιτικής δεδομένων, την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης, την κυβερνητική μεταρρύθμιση κλπ για την υλοποίηση της Κοινωνίας 5.0. Επιθυμεί να μοιραστεί το στόχο με τους εταίρους της σε όλο τον κόσμο και να συν-δημιουργήσει το μέλλον.

Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο world economic forum.org και συγγραφέας είναι ο Hiroaki Nakanishi, πρόεδρος της Keidanren