• Σχόλιο Αγοράς

  Τεχνική ανάλυση: Τι συμβαίνει με Elvalhalcor, Εθνική, Πειραιώς, Πλαστικά Θράκης και τη μετοχή της Nvidia

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
  Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance

  Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance


  Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 23-02-24

  Γενικός Δείκτης

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 23/02/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο στοπ (όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική) ανέβηκε στις 1355 μονάδες.

  Ο Γενικός Δείκτης συνέχισε καθοδικά χωρίς κάποια αρνητική σηματοδότηση. Η γενική εκτίμηση της τεχνικής εικόνας* δεν παρουσιάζει αλλαγή και η μεσοπρόθεσμη τάση διατηρείται ανοδική.

  *Το κύμα Α από ένα διορθωτικό ΑΒC έχει ολοκληρωθεί στο χαμηλό της 9 Οκτ 23 και βρίσκεται σε εξέλιξη το κύμα Β. Η μορφή του διορθωτικού ABC αναμένεται να είναι irregular – running flat.

  Η έναρξη του κύματος C που αναμένεται να ακολουθήσει θα σηματοδοτηθεί με την αλλαγή της τάσης σε καθοδική, όμως το πέρας του κύματος C αναμένεται σημαντικά ψηλότερα από αυτό του Α.

  Ο καθοδικός στόχος είναι δυνατό να προσδιοριστεί αφού επιβεβαιωθεί το σημείο έναρξης του κύματος C.

  Ανοικτό παραμένει, κάθε μέρα όλο και με περισσότερες πιθανότητες επιβεβαίωσης και το ενδεχόμενο ο ΓΔ να βρίσκεται σε ανοδικό κύμα έχοντας ολοκληρώσει όλη τη διόρθωση στο χαμηλό της 9 Οκτ 23.

  FTSE25

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 23/02/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο στοπ (όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική) ανέβηκε στις 3293 μονάδες.

  Ο FTSE25 συνέχισε καθοδικά χωρίς κάποια αρνητική σηματοδότηση. Η γενική εκτίμηση της τεχνικής εικόνας* δεν παρουσιάζει αλλαγή και η μεσοπρόθεσμη τάση διατηρείται ανοδική.

  *Το κύμα Α από ένα διορθωτικό ΑΒC έχει ολοκληρωθεί στο χαμηλό της 9 Οκτ 23 και βρίσκεται σε εξέλιξη το κύμα Β.

  Η μορφή του διορθωτικού ABC αναμένεται να είναι irregular – running flat.

  Η έναρξη του κύματος C που αναμένεται να ακολουθήσει θα σηματοδοτηθεί με την αλλαγή της τάσης σε καθοδική, όμως το πέρας του κύματος C αναμένεται σημαντικά ψηλότερα από αυτό του Α.

  Ο καθοδικός στόχος είναι δυνατό να προσδιοριστεί αφού επιβεβαιωθεί το σημείο έναρξης του κύματος C.

  Ανοικτό παραμένει, κάθε μέρα όλο και με περισσότερες πιθανότητες επιβεβαίωσης και το ενδεχόμενο ο δείκτης να βρίσκεται σε ανοδικό κύμα έχοντας ολοκληρώσει όλη τη διόρθωση στο χαμηλό της 9 Οκτ 23.

  ΔΤΡ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 23/02/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο στοπ (όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική) ανέβηκε στις 1152 μονάδες

  Ο τραπεζικός δείκτης συνέχισε διορθωτικά χωρίς κάποια σηματοδότηση. Διατηρεί τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση.

  Elvalhalcor (ΕΛΧΑ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 23/02/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 2,40€ (κλείσιμο).

  Η τιμή της μετοχής έχασε τη στήριξη του ΕΜΑ30 και πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών.

  Η μεσοπρόθεσμη τάση μεταβλήθηκε σε καθοδική ενώ ενεργοποιήθηκε και σχηματισμός ΩΚΩ (H&S) έχει καθοδικό στόχο στα 1,87€.

  Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 23/02/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

  Το ημερήσιο στοπ (όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική) ανέβηκε στα 6,85€ (κλείσιμο).

  Η μετοχή συνέχισε ήπια ανοδικά (σχεδόν αμετάβλητη) χωρίς σηματοδότηση. Η ανοδική τάση διατηρείται όσο η τιμή της μετοχής παραμένει ψηλότερα από τον ΕΜΑ30.

  Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 23/02/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο στοπ (όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική) ανέβηκε στα 3,65€ (κλείσιμο).

  Η τιμή της μετοχής παρότι κινήθηκε διορθωτικά παραμένει κοντά στο υψηλό 120 ημερών στα 4,01€ και η μεσοπρόθεσμη τάση διατηρείται ανοδική.

  Πλαστικά Θράκης (ΠΛΑΘ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 23/02/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική υποχώρησε στα 4,46€ (κλείσιμο).

  Η τιμή της μετοχής παραμένει υπό την πίεση του ΕΜΑ30 ενώ πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών. Η μεσοπρόθεσμη τάση μεταβλήθηκε σε καθοδική.

  DAX

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 23/02/24

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Το εβδομαδιαίο στοπ (όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική) βρίσκεται στις 16860 μονάδες

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο γερμανικός δείκτης συνέχισε έντονα ανοδικά και πέτυχε ξανά νέο υψηλό έτους στις 17444 μονάδες. Η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική.

  Dow Jones

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 23/02/24

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Το εβδομαδιαίο στοπ (όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική) ανέβηκε στις 38628 μονάδες

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο αμερικανικός δείκτης DJI συνέχισε έντονα ανοδικά και πέτυχε νέο υψηλό έτους στις 39282 μονάδες. Δεν υφίσταται προς το παρόν κάποια σηματοδότηση για την εμφάνιση κάποιας διόρθωσης.

  Σε κάθε περίπτωση λόγος ανησυχίας για ανατροπή της εδραιωμένης ανοδικής τάσης θα υπάρξει με επίτευξη νέου χαμηλού κλεισίματος 4 εβδομάδων ενώ σχετική σηματοδότηση θα δοθεί με καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ10 εβδομάδων.

  NIKE

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 23/02/24

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 100,7$.

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η τιμή της μετοχής αντέδρασε ανοδικά καταφέρνοντας να ξεφύγει από την πίεση του ΕΜΑ10 και να πετύχει νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων με αποτέλεσμα τη μεταβολή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική.

  Μειώθηκαν αλλά δεν εξαλείφθηκαν οι πιθανότητες η τιμή της μετοχής να φτάσει μέχρι το κάτω όριο του τριγωνικού σχηματισμού που φαίνεται στο διάγραμμα όμως πλέον υπάρχει ενδεχόμενο κίνησης προς το πάνω όριο του υπόψη σχηματισμού.

  NVIDIA

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 23/02/24

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική ανέβηκε στα 641,6$.

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε έντονα ανοδικά με την τιμή να πετυχαίνει νέο υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 823,9$ και την τάση να διατηρείται ανοδική. Η έντονη διακύμανση της περασμένης εβδομάδας έδωσε ένα εβδομαδιαίο candlestick με μεγάλες πάνω και κάτω σκιές που προδιαθέτει για την έναρξη μιας περιόδου αστάθειας.

  Τέτοιου είδους candlestick εμφανίζονται συχνά πάνω ή κοντά σε διαγραμματικές κορυφές αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί τις επόμενες εβδομάδες αφού ακόμη δεν υπάρχει κάποια αρνητική σηματοδότηση.

  PFIZER

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 23/02/24

  Τρέχουσα τάση: Ουδέτερη

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική υποχώρησε στα 28,10$.

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 26,93$.

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε ήπια ανοδικά και πέτυχε οριακά νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων με αποτέλεσμα τη σηματοδότηση για μεταβολή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ουδέτερη. Διατηρεί την τιμή της υπό την πίεση του ΕΜΑ30

  Η παρούσα ανάλυση είναι προϊόν των αναλυτών της vitalfinance.gr και vifita.gr

  Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας  ΣΧΟΛΙΑ