ΑΓΟΡΕΣ

Πράσινο φως από Επ. Κεφαλαιαγοράς για Ελλάκτωρ, Intralot και Dimand

  • NewsRoom
Βασιλική Λαζαράκου - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


Πράσινο φως από την Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην αύξηση κεφαλαίου της Intralot κατά 129 εκατ. ευρώ, τη δημόσια πρόταση της Reggeborgh προς την Ελλάκτωρ και έγκριση της Dimand για εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 956η/23.6.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

– Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

– Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

– Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου της εταιρίας «RB ELLAKTOR HOLDING B.V.» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της εταιρίας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.».ΣΧΟΛΙΑ