ΑΓΟΡΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι 29.000 μέτοχοι της τράπεζας για τα νέα «χαρτιά» που μπαίνουν σήμερα στην αγορά

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Ξεκινάει σήμερα η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες προέκυψαν από την μετατροπή των CoCos.

Η μετατροπή αυτή  δεν μεταβάλλει  τη χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας, καθώς πρόκειται για  εσωτερική ανακατανομή των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, καθώς δεν απαιτούνται πλέον τα 165 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του ετήσιου «κουπονιού» των μετατρέψιμων ομολογιών, η τράπεζα μπορεί να βελτιώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Για τους περίπου 29.000 μετόχους της Πειραιώς ΠΕΙΡ -2,86% 1,02, η σημερινή μέρα διασυνδέεται με τις ακόλουθες παραμέτρους:

Πρώτον: Η μετοχή της τράπεζας δεν θα υποστεί αναπροσαρμογή από την εταιρική πράξη. Θα ξεκινήσει δηλαδή από το σημείο όπου έκλεισε χθες. Στα 1,16 ευρώ. Ακολουθώντας τη συνήθη ροή διαπραγμάτευσης.

Δεύτερον: Εκείνο που θα αλλάξει θα είναι η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας. Και τούτο γιατί θα προστεθούν οι 394,4 εκατ. ευρώ, που εκδόθηκαν υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.). Έτσι το νέο σύνολο των μετοχών, παλαιών και νέων θα είναι 831.059.164. Με αυτά τα δεδομένα η χρηματιστηριακή αξία της Πειραιώς από τα 506,5 εκατ. ευρώ όπου ήταν χθες, θα ανοίξει σήμερα οριακά πάνω από τα 964 εκατ. ευρώ. Πηγαίνοντας από την 23η στην 16η θέση της κλίμακας των κεφαλαιοποιήσεων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών. Μειώνοντας σημαντικά την απόσταση που τη χωρίζει από την Alpha Bank ΑΛΦΑ -5,68% 0,83, την Εθνική ΕΤΕ -4,61% 2,07 και τη Eurobank ΕΥΡΩΒ -1,67% 0,59, που είναι κατά σειράν πάνω από εκείνη. Με όρους αγοραίας αξίας πάντα.

Τρίτον: Η προσθήκη των νέων μετοχών, δεν θα προκαλέσει  καμία μεταβολή στη μετοχική περιουσία των υφιστάμενων μετόχων. Διότι όλοι τους θα συνεχίσουν να έχουν και σήμερα τον ίδιο αριθμό μετοχών, με την ίδια αποτίμηση. Βέβαια, το που μπορεί να βρεθεί η τιμή της μετοχής, τόσο στην εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης όσο και μελλοντικά, είναι κάτι που θα κριθεί από τις δυνάμεις της αγοράς.

Τέταρτον: Για τους εκτός του Τ.Χ.Σ υφιστάμενους μετόχους της Πειραιώς, διαφοροποίηση θα υπάρξει όχι στον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, αλλά στο ποσοστό που αυτές εκφράζουν στο γενικό σύνολο. Το οποίο από το 73,58% πέφτει στο 38,66%, λόγω του οτι τα νέα «χαρτιά» θα καταλήξουν στον άλλον μετοχικό πόλο, που είναι το Τ.Χ.Σ. Ώς εκ τούτου, για τους υπόλοιπους μετόχους θα υπάρξει μια σοβαρή απίσχναση (Dilution)  του ποσοστού τους, κατά  περίπου 47,5%.

Το Τ.Χ.Σ και η επανιδιωτικοποίηση της τράπεζας

Πέμπτον: Το Τ.Χ.Σ είχε μέχρι τώρα στο χαρτοφυλάκιό του το 26,42% της Πειραιώς ( 115.374.400 μετοχές, επί συνόλου 436.659.164). Με τις μετοχές που αποκτά λόγω της μετατροπής των CoCos θα φτάσει να έχει 509.774.400 «χαρτιά» που αντιστοιχούν στο 61,34% του (νέου) συνόλου. Καθώς όμως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει από τον ιδρυτικό του νόμο ιδιωτικό χαρακτήρα, ο πλειοψηφικός έλεγχος που θα αποκτήσει στην Πειραιώς δεν  συνεπάγεται την υπαγωγή της τράπεζας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Έκτον: Οι μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) που κατείχε το Τ.Χ.Σ ήταν αξίας 2,040 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η μετατροπή τους σε μετοχές δεν στην ονομαστική  αξία των CoCos, αλλά 16% ψηλότερα, καθώς υπήρξαν δύο περίοδοι μη πληρωμής των τόκων (στο 8% της ετησίως).  Έτσι, από τις  υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες προήλθαν 394,4 εκατ. νέες μετοχές, αφού η καθορισμένη τιμή διάθεσης ήταν στα 6 ευρώ η μία. Όσο και η αναπροσαρμοσμένη τιμή, στην τελευταία ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας, το 2015. Μέχρι τώρα, το Τ.Χ.Σ έχει εισπράξει από τοκομερίδια 496,8 εκατ. ευρώ. Στα οποία προστίθενται άλλα 457,5 εκατ. ευρώ, από την τρέχουσα αξία των νέων μετοχών που αποκτά. Για να καλυφθεί το «κενό» από την αρχικά εισφερθείσα αξία των CoCos, θα πρέπει η τιμή των νέων μετοχών να πάει στα 3,91 ευρώ…

Έβδομον: Το νέο μετοχικό status στην τράπεζα Πειραιώς έχει καθαρά μεταβατικό χαρακτήρα. Και τούτο γιατί αποτελεί ειλημμένη απόφαση η επανιδιωτικοποίηση της τράπεζας, μέσω κεφαλαιακής αύξησης. Η οποία και θα σηματοδοτήσει την είσοδο ιδιωτών επενδυτών.

Οι εξελίξεις με φόντο την κεφαλαιακή αύξηση

Καθοριστικά στοιχεία για τη κεφαλαιακή αυτή αύξηση, που σύμφωνα με ορισμένα φιλόδοξα σενάρια μπορεί να γίνει και τον προσεχή Απρίλιο, είναι αφ’ ενός  μεν ο νέος νόμος για το Τ.Χ.Σ και αφ’ ετέρου το καλό κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Σε ότι αφορά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, από τα μέχρι τώρα συμφραζόμενα συνάγεται ότι θα αποκτήσει τη δυνατότητα συμμετοχής στην επικείμενη Α.Μ.Κ. Κάνοντας προφανώς μερική εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης ( με πώληση των υπολοίπων) αφού μόνο έτσι θα απομειωθεί η σημερινή του πλειοψηφική θέση (61,34%).

Το πόσο χαμηλότερα θα πάει το ποσοστό του, συνιστά επί του παρόντος μια πολυπαραγοντική άσκηση. Αφού πρωτίστως θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα όσα θα ορίζει ο νέος νόμος, ενώ στη συνέχεια έχει καθοριστική σημασία και το πιο ακριβώς θα  είναι το ύψος της κεφαλαιακής αύξησης, που η αγορά το εκτιμά στα επίπεδα του ενός δίς ευρώ.

Τουλάχιστον από τα σημερινά νούμερα, φαντάζει δύσκολο η συμμετοχή του Τ.Χ.Σ να πέσει μετά από την αύξηση κεφαλαίου, αισθητά πιο κάτω από την καταστατική μειοψηφία του 33,3%. Γεγονός που υποδηλώνει ότι  μελλοντικά το Ταμείο θα επιχειρήσει να πουλήσει κομμάτι της συμμετοχής του σε καλύτερες τιμές. Προσβλέποντας σε υπεραξίες από τη διακράτηση μιας σημαντικής θέσης στην τράπεζα.

Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή του Τ.Χ.Σ  στην αύξηση κεφαλαίου, εκλαμβάνεται και ως ένα άτυπο δίχτυ ασφαλείας. Με την έννοια ότι μπορεί να  λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε μια πιθανή προσπάθεια των ξένων funds, να σπρώξουν προς τα κάτω τις τιμές της ΑΜΚ…

Διαβάστε επίσης: 

Wood: Οι ελληνικές τράπεζες θα πετύχουν την τελική εκκαθάριση των παλαιών NPEs – Στα top picks Eurobank και Εθνική

Τράπεζα Πειραιώς: Στα €4,986 δισ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τo swap

Νέα τιτλοποίηση «μαμούθ» ετοιμάζει η Τράπεζα Πειραιώς


ΣΧΟΛΙΑ