• ΑΓΟΡΕΣ

  Optima bank: Αγοράστε τις τράπεζες – Eurobank και Πειραιώς οι κορυφαίες επιλογές

  Πέτρος Τσούρτης Optima Bank, Φωκίων Καραβίας Eurobank, Xρήστος Μεγάλου Τράπεζα Πειραιώς

  Πέτρος Τσούρτης Optima Bank, Φωκίων Καραβίας Eurobank, Xρήστος Μεγάλου Τράπεζα Πειραιώς


  Η Optima Bank και ο Πέτρος Τσούρτης εκτιμούν ότι οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν ισχυρά αποτελέσματα α’ τριμήνου, χάρη στην αύξηση των βασικών εσόδων, την αποτελεσματική συγκράτηση του κόστους και τη μείωση των προβλέψεων για επισφάλειες.

  Επιπλέον, ο δείκτης RoTE διευρύνθηκε περαιτέρω, η ρευστότητα είναι άφθονη και η ποιότητα του ενεργητικού και η δυναμική των κεφαλαίων παρέμειναν θετικές. «Μετά την ισχυρή σειρά αποτελεσμάτων, πιστεύουμε ότι οι τράπεζες όχι μόνο θα επιτύχουν, αλλά και θα υπερβούν τους στόχους του οικονομικού έτους και, ως εκ τούτου, επαναλαμβάνουμε την αξιολόγηση Buy (αγορά) για τον κλάδο. Οι τιμές στόχοι είναι για την Alpha Bank τα €2,10, για τη Eurobank τα €2,41, για την ΕΤΕ €9,20 και για την Τράπεζα Πειραιώς τα €5,00», εξηγεί ο Τσούρτης.

  «Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται σε 0,92 φορές τον δείκτη P/TBV για φέτος, με έκπτωση 17% σε σχέση με τις τράπεζες της ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, αναμένουμε ότι θα δημιουργήσουν μέσο δείκτη αποδοτικότητας 13,6% το 2024, ελαφρώς υψηλότερο από τις αντίστοιχες τράπεζες της ΕΕ και επομένως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διαπραγματεύονται στο ίδιο επίπεδο. Η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς είναι οι κορυφαίες επιλογές μας στον κλάδο, καθώς προσφέρουν το υψηλότερο δυναμικό ανόδου. Οι ομάδες διαχείρισης επανέλαβαν τους στόχους για φέτος και αναμένουν ένα ακόμη τρίμηνο για να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Επόμενοι καταλύτες για τον κλάδο είναι η απάντηση του SSM για τις διανομές μερισμάτων του 2023 στις αρχές Ιουνίου και η συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 06 Ιουνίου», συνεχίζει η Optima Bank.

  Οι τράπεζες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να διανείμουν μερίσματα για το 2023 από το 2008 και με την επιφύλαξη της κανονιστικής έγκρισης στις αρχές Ιουνίου. Η Eurobank σκοπεύει να διανείμει μέρισμα πάνω από 0,09 ευρώ, η ΕΤΕ 0,36 ευρώ, η Alpha 0,026 ευρώ, η Πειραιώς 0,06 ευρώ και η Optima Βank 0,44 ευρώ.

  Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,12 δισ. ευρώ (+34% τριμηνιαίως, +39% ετησίως). Η ΕΤΕ κατέγραψε τα υψηλότερα καθαρά κέρδη με 358 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 2,16 δισ. ευρώ (-3% τριμηνιαίως, ετησίως, +14% ετησίως) και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) μειώθηκε μόλις κατά 3 μονάδες βάσης τριμηνιαίως σε 2,87%, παρά το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και αντιστάθμισης κινδύνου. Η ΕΤΕ κατέγραψε το υψηλότερο καθαρό έσοδο από τόκους (NII) με 606 εκατ. ευρώ και η Optima bank το υψηλότερο NIM με 4,48%. Τα έσοδα από αμοιβές διαμορφώθηκαν σε 486,6 εκατ. ευρώ (-3% τριμηνιαίως, +13% ετησίως) και ως εκ τούτου τα βασικά έσοδα ανήλθαν σε 2,65 δισ. ευρώ (-3% τριμηνιαίως, +14% ετησίως). Τα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 84,6 εκατ. ευρώ (-48% τριμηνιαίως, +14% ετησίως) και τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,73 δισ. ευρώ (-3% τριμηνιαίως, +14% ετησίως). Από την πλευρά του κόστους, τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 859,8 εκατ. ευρώ (-8% τριμηνιαίως, -6% ετησίως) και τα έσοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,87 δισ. ευρώ (-4% τριμηνιαίως, +25% ετησίως). Η Εθνική Τράπεζα έχει τα υψηλότερα κέρδη προ προβλέψεων με 554 εκατ. ευρώ.

  Διαβάστε επίσης

  Eurobank Equities: Γιατί οι ελληνικές τράπεζες συνιστούν μια συναρπαστική επενδυτική υπόθεση – Τοp Pick η Τράπεζα Πειραιώς

  Goldman Sachs για ΔΕΗ: Ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο – Επίκεινται ανοδικές αναθεωρήσεις στα φετινά EBITDA

  JPMorgan & AXIA για ΔΕΗ: Δυνατό το ξεκίνημα της χρονιάς  ΣΧΟΛΙΑ