ΑΓΟΡΕΣ

Αυτά είναι τα επαγγέλματα που κάνουν «θραύση»

  • NewsRoom

Αμερική


Βοηθός γιατρού είναι η καλύτερη δουλειά αυτή τη στιγμή στην Αμερική, όπως αναφέρεται στο Business Insider, σύμφωνα με μία έκθεση από το Glassdoor.

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας αναφέρει ότι οι επαγγελματίες, που ασκούν ιατρική, συνήθως σε συνεργασία με τους γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, κερδίζουν κατά μέσο όρο πάνω από $ 97.000 το χρόνο.

Η αυξανόμενη ανάγκη για υπηρεσίες υγείας, σε συνδυασμό με την έλλειψη γιατρών καθιστούν το επάγγελμα του βοηθού γιατρού περιζήτητο.

Η υψηλή αμοιβή είναι αυτό που συνέβαλε στο να κερδίσει το συγκεκριμένο επάγγελμα την πρώτη θέση το 2015 στον κατάλογο του Glassdoor με τις καλύτερες θέσεις εργασίας στην Αμερική.

Για τον καθορισμό της κατάταξης Glassdoor, εντοπίστηκαν 25 θέσεις εργασίας με την μεγαλύτερη βαθμολογία εργασίας. Η βαθμολογία για την κατάταξη κάθε δουλειάς βασίστηκε σε μια κλίμακα πέντε σημείων. Το σκορ κάθε εργασίας καθορίστηκε από τον υπολογισμό του μέσου ετήσιου μισθού που λαμβάνουν οι Αμερικανοί υπάλληλοι σε σύγκριση με το παρελθόν, τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας, αλλά και τον αριθμό των ανοικτών καταλόγων εργασίας που δημοσιεύτηκε στο Glassdoor σε μια περίοδο τριών μηνών.

25. Sales Engineer

Μέσος ετήσιος μισθός: $91,318

25-sales-engineer24.Νurse Practitioner

Μέσος ετήσιος μισθός: $95,171

24-nurse-practitioner23. Mobile Developer

Μέσος ετήσιος μισθός: $79,810

23-mobile-developer22. Supply Chain Manager

Μέσος ετήσιος μισθός: $83,795

22-supply-chain-manager21. Client Services Manager

Μέσος ετήσιος μισθός: $103,736

21-client-services-manager2O. IT Project Manager

Μέσος ετήσιος μισθός: $103,710

20-it-project-manager19. Physical Therapist

Μέσος ετήσιος μισθός:$64,806

19-physical-therapist

18. Audit Manager

Μέσος ετήσιος μισθός: $69,271

18-audit-manager17. Civil Engineer

Μέσος ετήσιος μισθός: $73,383

17-civil-engineer16. Network Engineer

Μέσος ετήσιος μισθός: $87,518

16-network-engineer15. Electrical Engineer

Μέσος ετήσιος μισθός:$76,803

15-electrical-engineer

14. Business Analyst

Μέσος ετήσιος μισθός:$74,638

14-business-analyst13. Quility Assurance Engineer

Μέσος ετήσιος μισθός: $77,499

13-quality-assurance-engineer12. Mechanical Engineer

Μέσος ετήσιος μισθός: $73,01512-mechanical-engineer

11. Solutions Architect

Μέσος ετήσιος μισθός:$121,657

11-solutions-architect10. Sales Manager

Μέσος ετήσιος μισθός: $121,657

10-sales-manager9. Data Scientist

Μέσος ετήσιος μισθός:$104,476

9-data-scientist8. Product Magager

Μέσος ετήσιος μισθός:$113,363

8-product-manager7. Database Administrator

Μέσος ετήσιος μισθός:$97,835

7-database-administrator6. Marketing Manager

Μέσος ετήσιος μισθός:$100,130

6-marketing-manager5. Finance Manager

Μέσος ετήσιος μισθός:$122,865

5-finance-manager4. Human Resources Manager

Μέσος ετήσιος μισθός: $96,443

4-human-resources-manager3. Business Development Manager

Μέσος ετήσιος μισθός:$94,907

3-business-development-manager2. Software Engineer

Μέσος ετήσιος μισθός:$98,074

2-software-engineer1. Physician Assistant

Mέσος ετήσιος μισθός: $111,3761-physician-assistant