Μετοχές

Quest: Δυνατότητα για αγορά έως 500 χιλ. ιδίων μετοχών έως τις 31/12

info quest

Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος Quest, BriQ Properties


Στην αγορά έως 500.000 ιδίων μετοχών θα μπορεί να προβαίνει η Quest Συμμετοχών μεταξύ 15 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest Συμμετοχών Α.Ε. την 14.07.2020, σε εφαρμογή της από 26.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, αποφάσισε ότι η Εταιρεία, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15.07.2020 και 31.12.2020 θα μπορεί να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών, συνολικού αριθμού μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), με κατώτατη τιμή αγοράς το ένα ευρώ (1) και ανώτατη τα δέκα ευρώ (10) ανά μετοχή».


ΣΧΟΛΙΑ