Μετοχές

ΟΤΕ: Αγορά μετοχών συνολικής αξίας €1,73 εκατ.

  • NewsRoom
Μιχάλης Τσαμάζ (ΟΤΕ): Εξασφαλισμένο μέρισμα για τα επόμενα χρόνια παρά τις επενδύσεις 3 δις. ευρώ  

Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ


Σε αγορά μετοχών συνολικής αξίας 1,73 εκατομμυρίων ευρώ προέβη ο ΟΤΕ, την περίοδο από 5 έως 11 Αυγούστου 2022.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της: «O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την περίοδο από 05/08/2022-11/08/2022, αγόρασε συνολικά 102.778 ίδιες μετοχές.

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 5.972.274 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,350% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΟΤΕ

Διαβάστε επίσης:

Άμεση ανάλυση: Τι συμβαίνει με Alpha Bank, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Εθνική Τράπεζα και Πλαστικά ΘράκηςΣΧΟΛΙΑ