• Μετοχές

  ΔΕΗ: Γιατί χαρακτηρίζουν «ισχυρά» τα αποτελέσματα του ομίλου οι αναλυτές

  Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ

  Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ


  Οι J.P. Morgan, ΑΧΙΑ, Euroxx Χρηματιστηριακή, Eurobank Equities και Optima Bank «βλέπουν» ισχυρά τα περσινά αποτελέσματα της ΔΕΗ, αξιολογούν θετικά την επανεκκίνηση στις πληρωμές μερισμάτων, διαβλέπουν σημαντική ανάπτυξη την περίοδο 2024-2026 και αισθάνονται «άνετοι» με τον δείκτη καθαρού δανεισμού από τον Όμιλο της ΔΕΗ.

  Η αμερικανική τράπεζα J.P. Morgan θέτει την τιμή στόχο στα 15 ευρώ και τη σύσταση σε overweight και χαρακτηρίζει «στιβαρά» τα αποτελέσματα της επιχείρησης.

  «Η ΔΕΗ πέτυχε ένα ισχυρό φινάλε για το 2023, επιτυγχάνοντας σε όλους τους λειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς στόχους, με τα πραγματικά/pro-forma EBITDA €1,3 δισ. και €1,5 δισ., υψηλότερα από τους στόχους της επιχείρησης αλλά γενικά εντός των δικών μας προσδοκιών και του consensus.

  Προσαρμοσμένα για τα κέρδη που σχετίζονται με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν επίσης ελαφρώς τις προσδοκίες, ανοίγοντας το δρόμο για ένα υψηλότερο (επαναφερόμενο) μέρισμα €0,25 ανά μετοχή (40% και 20% πάνω από την εκτίμηση της JPM και του consensus).

  Η μόχλευση παρέμεινε υπό έλεγχο με ενοποιημένο δείκτη καθαρού χρέους προς τα EBITDA στις 2,5 φορές και (άνετα κάτω από το επίπεδο στόχο των 3,5 φορών).

  Η ισχύς ΑΠΕ της ΔΕΗ σε λειτουργία (εκτός των μεγάλων υδροηλεκτρικών) έφτασε τα 1,5GW τον Μάρτιο φέτος, ενώ συνολικά 2,8GW βρίσκονται υπό κατασκευή και σε στάδιο “ready-to-build” που αντιστοιχεί στο 70% περίπου της υπολειπόμενης δυναμικότητας για την επίτευξη του στόχου ΑΠΕ για το 2026 (από 5,5GW).

  Επαναλήφθηκε η πρόβλεψη για επαναλαμβανόμενα EBITDA του ομίλου για το 2024 ύψους 1,7 δισ. ευρώ και η διοίκηση παραμένει πεπεισμένη για την ανθεκτικότητα της ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ παρά τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας φέτος. Παραμένουμε OW», υπογραμμίζει η Anna Antonova:

  Η επενδυτική τράπεζα AXIA και οι αναλυτές Κωνσταντίνος Ζούζουλας και Χριστιάνα Τσουκαλά, επισημαίνουν ότι η ΔΕΗ σημείωσε ικανοποιητικές επιδόσεις, με κινητήρια δύναμη τον τομέα διανομής που σημείωσε αύξηση των EBITDA κατά 55% σε ετήσια βάση, χάρη στις ρυθμιστικές εγκρίσεις, μαζί με την αύξηση των κερδών της ολοκληρωμένης δραστηριότητας (κυρίως λόγω της λήξης των παλαιών συμβάσεων υψηλής τάσης), ενώ οι ρουμανικές δραστηριότητες συνεισέφεραν 75-80 εκατ. ευρώ σε λειτουργικά έσοδα. Οι επιδόσεις επιβαρύνθηκαν από προβλέψεις που σχετίζονται με έκτακτα κέρδη για μια περίοδο 17 μηνών.

  Για το μέλλον, επισημαίνει την ανθεκτικότητα του καθετοποιημένου μοντέλου, που επιτρέπει στη ΔΕΗ να αντισταθεί στον αντίκτυπο της πτώσης των τιμών, ενώ σημειώνει το σημαντικό όφελος στην κερδοφορία από τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής (λόγω των μειωμένων εκπομπών CO2).

  Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη συνολική συνεισφορά των ρουμανικών δραστηριοτήτων το 2024, θεωρεί ότι οι προβλέψεις της διοίκησης για EBITDA 1,7 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 0,3-0,4 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος είναι ρεαλιστικές. Οι αναλυτές επαναλαμβάνουν τη σύσταση αγοράς (buy) για τη ΔΕΗ με τιμή-στόχο τα 22,60 ευρώ.

  Η Euroxx Χρηματιστηριακή, από την πλευρά της, εκτιμά ότι ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοίνωσε μια σταθερή σειρά μεγεθών για το 2023, με τη διοίκηση να επαναφέρει τη μερισματική πολιτική του Ομίλου και να προτείνει 0,25 ευρώ, σύμφωνα με την εκτίμησή της.

  Ο Όμιλος ανακοίνωσε EBITDA ύψους 1,29 δισ. ευρώ, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις της, με τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 485 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα θετικά από την εξαγορά της Enel Romania.

  Εξαιρουμένων των εφάπαξ στοιχείων, τα καθαρά κέρδη για το έτος διαμορφώθηκαν σε 0,25 δισ. ευρώ, από ζημίες 9 εκατ. ευρώ το 2022, σύμφωνα με τις προσδοκίες. Το Capex για το έτος ανήλθε σε 2,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,3 δισ. ευρώ αποδίδεται στην εξαγορά της Enel Romania.

  Ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε σε 2,5 φορές, πολύ κάτω από το ανώτατο όριο των 3,5 φορών, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε 3,2 δισ. ευρώ.

  Η επαναφορά της μερισματικής πολιτικής αναμένεται να ικανοποιήσει τους επενδυτές, ενώ οι προσθήκες δυναμικότητας και ο επενδυτικός αγωγός φαίνεται να συμβαδίζουν με τους στόχους. Η διοίκηση καθοδηγεί για EBITDA 1,7 δισ. ευρώ το 2024, το οποίο είναι σύμφωνο με τη δική πρόβλεψη της για EBITDA 1,68 δισ.

  Η τιμή στόχος της Euroxx είναι τα 19,7 ευρώ και η σύσταση overweight για τη μετοχή.

  Η Eurobank Equities επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα της ΔΕΗ κινήθηκαν σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της διοίκησης, με τα pro-forma επαναλαμβανόμενα EBITDA σε €1,5 δισ. Τα αναφερόμενα επαναλαμβανόμενα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €1,29 δισ., αντανακλώντας οργανική αύξηση 27% σε ετήσια βάση.

  Σε τριμηνιαία βάση, τα EBITDA του τετάρτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €353 εκατ. (+15% σε ετήσια βάση), ενισχυμένα από €77 εκατ. από τις ρουμανικές δραστηριότητες. Τα καθαρά κέρδη της χρήσης του 2023 ανήλθαν σε 428 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων περίπου 200 εκατ. ευρώ εκτάκτων κερδών), με τη διοίκηση να προτείνει μέρισμα ύψους 0,25 ευρώ (περίπου 2% μερισματική απόδοση).

  Ο καθαρός δανεισμός (συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων) αυξήθηκε σε €3,3 δισ. (από €2,4 δισ. το εννεάμηνο), μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς των ρουμανικών περιουσιακών στοιχείων.

  Το τρέχον επίπεδο μόχλευσης συνεπάγεται καθαρό χρέος/EBITDA στις 2,2 φορές, παραμένοντας πολύ κάτω από το ανώτατο όριο των 3,5 φορών που έχει θέσει η διοίκηση.

  Τέλος, η Optima Bank επισημαίνει ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές και οι οποίες με τη σειρά τους υποστήριξαν την επανεκκίνηση της πολιτικής πληρωμών μετά από πολυετή παύση.

  Παράλληλα, η εταιρεία εκτέλεσε με ταχείς ρυθμούς το επενδυτικό της πρόγραμμα για τις ΑΠΕ, προσθέτοντας περίπου 500MW στην Ελλάδα και 600MW με την εξαγορά της ENEL Ρουμανίας.

  Κοιτάζοντας μπροστά, οι επενδυτές εστιάζουν στην πρόοδο του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος, δηλαδή: α) στις ΑΠΕ, με έργα 2,8GW που βρίσκονται υπό ανάπτυξη ή είναι έτοιμα προς κατασκευή, β) στα δίκτυα διανομής στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, γ) στην ολοκλήρωση του νέου αποδοτικού εργοστασίου συνδυασμένου κύκλου CCGT στην Αλεξανδρούπολη, δ) στην ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών με στόχο να φτάσει σε 1,7 εκατ. νοικοκυριά μέχρι το 2030 και ε) στην περαιτέρω ανάπτυξη των σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης.

  Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις θετικές προοπτικές για τα έτη 2024-2026 και την ελκυστική αποτίμηση (η ΔΕΗ διαπραγματεύεται με προθεσμιακό δείκτη EV/EBITDA στις 6 φορές, έκπτωση 33% περίπου σε σχέση με την ομάδα ομολόγων), επαναλαμβάνει τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή και τιμή στόχο στα 17,40 ευρώ.

  Διαβάστε επίσης:

  Γιώργος Στάσσης: Η μετοχή της ΔΕΗ είναι φθηνή – Αυτές είναι οι προοπτικές μας

  Buy, hold or sell: Άμεση ανάλυση για ΔΑΑ, ΔΕΗ και Eurobank

  Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Έρχεται re-rating στις τιμές των μετοχών τους  ΣΧΟΛΙΑ