• Μετοχές

  Buy, hold or sell: Άμεση ανάλυση για ΚΟΥΕΣ, ΛΑΜΔΑ, ΜΥΤΙΛ

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
  BUY HOLD SELL


  Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 18-04-24

  ΓΔ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 18/04/24

  Διατηρείται η μεσοπρόθεσμη καθοδική τάση ενώ παραμένει ενεργός ο καθοδικός σχηματισμός ΩΚΩ του οποίου ο καθοδικός στόχος βρίσκεται στην περιοχή των 1.330 μονάδων και ακυρώνεται με υπέρβαση της Κ1.

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική βρίσκεται στις 1.430 μονάδες. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο η σημερινή συνεδρίαση ολοκλήρωσε βραχυπρόθεσμο ανοδικό σχηματισμό και δημιούργησε προϋποθέσεις για συνέχιση της ανόδου μέχρι τον ΕΜΑ30.

  Τα ενδιαφέροντα τεχνικά επίπεδα για την 19/4 είναι ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στις 1.399 μονάδες και η Β1 στις 1.390 μονάδες που μπορεί να θεωρηθεί αντίσταση και πιέζει την τιμή καθοδικά. Το δείκτη στηρίζει η μεσοπρόθεσμη στήριξη στις 1.346 μονάδες.

  ΔΤΡ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 18/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική ενώ το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στις 1.234 μονάδες.

  Τα ενδιαφέροντα τεχνικά επίπεδα για την 19/4 είναι οι 1.234 μονάδες που αποτελούν το όριο αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική, η κατερχόμενη Κ1 στις 1.229 μονάδες και ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στις 1.198 μονάδες που σε τυχόν υπέρβασή τους ανοίγει ο δρόμος για κίνηση προς το υψηλό 120 ημερών.

  Στηρίξεις δεν υπάρχουν εκτός από το τοπικό χαμηλό στις 1.145 μονάδες που υπάρχουν πιθανότητες να λειτουργήσει ως στήριξη, διάσπαση της οποίας οδηγεί το δείκτη προς τις 1.110 μονάδες.

  ΚΟΥΕΣ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 18/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική ενώ το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική υποχώρησε στα 5,98€.

  Τα ενδιαφέροντα τεχνικά επίπεδα για την 19/4 είναι τα 5,88€ που είναι το όριο αλλαγής της βραχυπρόθεσμης τάσης σε ανοδική, η Κ1 στα 5,59€ που αποτελεί την γραμμή τάσης από τις αρχές του περασμένου μήνα και οι Εκθετικοί Μέσοι Όροι των 200 ημερών (ΕΜΑ200) και 30 ημερών (ΕΜΑ30) στα 5,55€ και 5,52€ αντίστοιχα.

  Όλα τα παραπάνω αποτελούν αντιστάσεις και πιέζουν την τιμή καθοδικά ενώ τυχόν υπέρβασή τους σηματοδοτεί ανοδική αντιστροφή προς τα 6,25€. Στηρίξεις που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την καθοδική συνέχεια δεν υφίστανται εκτός από τη μεσοπρόθεσμη στήριξη στα 5,16€ και το χαμηλό των 120 ημερών στα 4,98€ το οποίο δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην τιμή της μετοχής.

  ΛΑΜΔΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 18/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική για τη ΛΑΜΔΑ ΛΑΜΔΑ 1,19% 6,83 ενώ το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική υποχώρησε στα 6,91€.

  Τα ενδιαφέροντα τεχνικά επίπεδα για την 19/4 είναι η Κ1 στα 6,98€ που αποτελεί την γραμμή τάσης από τις αρχές του Φεβρουαρίου, τα 6,91€ που είναι το όριο αλλαγής της βραχυπρόθεσμης τάσης σε ανοδική, και οι Εκθετικοί Μέσοι Όροι των 30 ημερών (ΕΜΑ30) και 200 ημερών (ΕΜΑ200) στα 6,69€ και 6,65€ αντίστοιχα.

  Όλα τα παραπάνω αποτελούν αντιστάσεις και πιέζουν την τιμή καθοδικά ενώ τυχόν υπέρβασή τους σηματοδοτεί ανοδική αντιστροφή προς τα 7,24€-7,31€. Στηρίξεις που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την καθοδική συνέχεια δεν υφίστανται εκτός από το τοπικό χαμηλό στα 6,15€.

  ΜΥΤΙΛ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 18/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική ενώ το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 36,68€. Η μετοχή αντέδρασε έντονα ανοδικά και πέτυχε την μη επιβεβαιωμένη υπέρβαση του ΕΜΑ30 προς το παρόν αφού για να επιβεβαιωθεί χρειάζεται ακόμη ένα κλείσιμο πάνω από αυτόν ακόμη και με αρνητικό πρόσημο πράγμα που δεν φαίνεται καθόλου δύσκολο.

  Τα ενδιαφέροντα τεχνικά επίπεδα για την 19/4 είναι τα 36,68€ που είναι το όριο αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική και η L1 στα 36,56€ που αποτελεί την γραμμή λαιμού ενός ανοδικού σχηματισμού που έχει ανοδικό στόχο στα 40,20€.

  Η συνεδρίαση της 19/4 είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη αφού τυχόν υπέρβαση του ορίου αλλαγής της τάσης θα επιβεβαιώσει και την ενεργοποίηση του σχηματισμού με αποτέλεσμα την αντιστροφή της τάσης σε ανοδική και την ενίσχυση της ανοδικής προοπτικής.

  Στηρίξεις που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την καθοδική συνέχεια είναι οι Εκθετικοί Μέσοι Όροι των 30 ημερών (ΕΜΑ30) και 200 ημερών (ΕΜΑ200) στα 35,75€ και 34,43€ αντίστοιχα και πιθανά το χαμηλό των 120 ημερών στα 33,00€.

  DAX

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 18/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική ενώ το όριο αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική βρίσκεται στις 18.493 μονάδες.

  Τα ενδιαφέροντα τεχνικά επίπεδα για την 19/4 είναι οι το υψηλό των 120 ημερών στις 18.567 μονάδες και το όριο αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική στις 18.493 μονάδες που αποτελούν αντιστάσεις.

  Αντιστάσεις που πιέζουν την τιμή του δείκτη καθοδικά σε μικρή απόσταση από την τιμή του είναι η κατερχόμενη Κ1 στις 18.036 μονάδες και ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στις 17.943 μονάδες.

  Στηρίξεις δεν υπάρχουν κοντά στην τιμή του δείκτη πλην του τοπικού χαμηλού στις 17.713 μονάδες που ενδεχομένως να λειτουργήσει ως στήριξη χωρίς αυτό να θεωρείται δεδομένο.

  Διαβάστε επίσης:

  Buy, hold or sell: Άμεση ανάλυση για ΕΛΠΕ, ΕΤΕ και ΟΠΑΠ

  Δεν συγκινεί τους Έλληνες το ράλι ανόδου του χρυσού – Στα τάρταρα το ενδιαφέρον για λίρες

  Απ. Βακάκης: Τι μπορεί να βάλει φρένο στην αποκλιμάκωση των τιμών στα Jumbo  ΣΧΟΛΙΑ