• Μετοχές

  Άμεση ανάλυση: Τι συμβαίνει με ΑΔΜΗΕ, Aegean, Βιοχάλκο, Cener, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΤΕΝΕΡΓ, Φουρλή, Lamda, ΜΥΤΙΛ και τραπεζικές μετοχές

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
  Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance

  Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance


  Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 08-12-23

  ΓΔ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1280 μονάδες 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1250 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 1352 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 902 μονάδες

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο ΓΔ συνέχισε με μία διορθωτική εβδομάδα. Χωρίς μεταβολή στην  τάση. 

  FTSE25

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 3115 μονάδες 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 3048 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 3281 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 2187 μονάδες 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο FTSE25 συνέχισε με μία διορθωτική εβδομάδα. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.  

  ΔΤΡ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 01/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1069 μονάδες

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1030 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 1118 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 616 μονάδες

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο τραπεζικός δείκτης συνέχισε με μία έντονα καθοδική εβδομάδα. Χωρίς μεταβολή στην  τάση. 

  ΑΔΜΗΕ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 2,25€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 2,05€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 2,52€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 1,64€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή  συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.

  ΑΛΦΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 1,56€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 1,49€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 1,68€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 0,97€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία έντονα καθοδική εβδομάδα. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.  

  ΑΡΑΙΓ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 11,98€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 11,54€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 13,80€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 5,09€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε σε μια ανοδική εβδομάδα. Χωρίς μεταβολή στην  τάση. 

  ΒΙΟ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 5,48€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 5,35€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 7,13€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,96€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία καθοδική εβδομάδα. Χωρίς σηματοδότηση και μεταβολή στην  τάση. 

  CENER

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 7,10€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 6,80€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 7,40€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 2,98€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία καθοδική εβδομάδα. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.

  ΔΕΗ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 10,83€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 10,29€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 11,22€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 6,44€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή έκλεισε την εβδομάδα σχεδόν αμετάβλητη. Χωρίς μεταβολή στην  τάση 

  ΕΛΠΕ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 7,90€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 7,27€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 8,68€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 6,55€ 

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία καθοδική εβδομάδα. Η  τάση έγινε καθοδική. 

  ΕΛΧΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 1,89€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 1,79€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 2,39€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 1,52€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία διορθωτική εβδομάδα. Χωρίς μεταβολή στην  τάση

  ΕΤΕ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 6,18€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 5,96€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 6,51€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,63€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία καθοδική εβδομάδα. Χωρίς μεταβολή στην  τάση

  ΕΥΡΩΒ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 1,67€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 1,61€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 1,72€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 1,00€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή ολοκλήρωσε την εβδομάδα έντονα καθοδικά χωρίς κάποια σηματοδότηση. Χωρίς μεταβολή στην  τάση. 

  EXAE

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 5,35€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 5,17€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 6,13€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,07€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα. Χωρίς μεταβολή στην  τάση. 

  ΦΡΛΚ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 4,21€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 4,09€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 5,00€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,00€ 

  Τρέχουσα τάση: Ουδέτερη

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή διέσπασε καθοδικά τον ΕΜΑ10 και ολοκλήρωσε την εβδομάδα καθοδικά. Η τάση έγινε ουδέτερη. 

  ΓΕΚΤΕΡΝΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 13,40€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 13,14€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 14,84€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 9,75€ 

  Τρέχουσα τάση: Ουδέτερη

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή ολοκλήρωσε και αυτή την εβδομάδα με διόρθωση και πέτυχε τη διάσπαση του ΕΜΑ10. Η τάση έγινε καθοδική. 

  INKAT

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 3,82€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 3,48€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,82€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 1,37€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή έκλεισε την εβδομάδα έντονα ανοδικά και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων καθώς και νέο υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,82€. Χωρίς μεταβολή στην τάση. 

  ΙΝΤΕΚ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 6,21€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 6,05€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 6,40€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,38€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή ολοκλήρωσε την εβδομάδα διορθωτικά, σχεδόν αμετάβλητη, χωρίς κάποια σηματοδότηση. Χωρίς μεταβολή στην τάση. 

  ΙΝΤΚΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 2,71€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 2,48€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,14€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 1,67€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,14€. Χωρίς μεταβολή στην τάση

  ΛΑΜΔΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 6,85€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 6,65€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 7,42€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 5,50€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή ολοκλήρωσε την εβδομάδα με διόρθωση χωρίς κάποια σηματοδότηση και χωρίς μεταβολή στην τάση. Παραμένει ενεργός σχηματισμός με στόχο στα 8,15€.

  ΜΟΗ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 24,86€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 22,24€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 25,82€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 20,12€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή ολοκλήρωσε την εβδομάδα ανοδικά χωρίς κάποια σηματοδότηση. Χωρίς μεταβολή στην τάση. 

  ΜΥΤΙΛ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 36,60€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 34,44€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 38,30€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 18,74€ 

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή ολοκλήρωσε την εβδομάδα με διόρθωση χωρίς κάποια σηματοδότηση. Χωρίς μεταβολή στην τάση. 

  ΟΠΑΠ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 14,85€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 14,50€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 16,92€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 12,94€ 

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη χωρίς κάποια σηματοδότηση. Χωρίς μεταβολή στην τάση. Παραμένει ενεργός ο καθοδικός στόχος στα 13,20€ 

  ΟΤΕ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 13,33€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 12,66€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 15,81€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 12,57€ 

  Τρέχουσα τάση: Ουδέτερη

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε ήπια διορθωτικά χωρίς σηματοδότηση. Χωρίς μεταβολή στην τάση. 

  ΠΕΙΡ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 3,23€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 3,13€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,60€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 1,33€ 

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή έκλεισε την εβδομάδα με έντονη διόρθωση χωρίς σηματοδότηση. Χωρίς μεταβολή στην  τάση. 

  ΠΛΑΘ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 4,27€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 4,20€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 5,68€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,75€ 

  Τρέχουσα τάση: Ουδέτερη

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή έκλεισε την εβδομάδα αμετάβλητη χωρίς σηματοδότηση. Χωρίς μεταβολή στην τάση.

  ΤΕΝΕΡΓ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 15,94€ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 15,06€ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 21,34€ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 12,92€ 

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή ολοκλήρωσε την εβδομάδα με διόρθωση χωρίς κάποια σηματοδότηση. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.

  Global

  DAX

  DAX

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 16759 μονάδες 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 15919 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 16783 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 13791 μονάδες

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο δείκτης συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό έτους (52 εβδομάδων) και νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων. Χωρίς μεταβολή στην  τάση. 

  DJI

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 36248 μονάδες 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 34947 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 36296 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 31430 μονάδες

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο δείκτης συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων και νέο υψηλό 52 εβδομάδων στις 36296 μονάδες. Χωρίς μεταβολή στην τάση

  NASDAQ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 14404 μονάδες 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 14125 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 14446 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 10207 μονάδες

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο δείκτης συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων. Χωρίς μεταβολή στην  τάση  

  S&P 500

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 4604 μονάδες 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 4514 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 4609 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 3764 μονάδες

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο δείκτης συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων και νέο υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 4609 μονάδες. Χωρίς μεταβολή στην  τάση

  EURUSD

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1,094$ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1,076$

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 1,127$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 1,044$

  Τρέχουσα  τάση: Ουδέτερη

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η τιμή του € έναντι του $ συνέχισε με μία έντονα διορθωτική εβδομάδα η οποία έφερε τη διάσπαση του ΕΜΑ10. Η τάση έγινε ουδέτερη.

  GOLD

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 2071$ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1983$

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 2130$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 1778$

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η τιμή του χρυσού συνέχισε με μία εβδομάδα με πολύ έντονη διακύμανση. Πέτυχε νέο υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 2130$ αλλά στη συνέχεια διόρθωσε έντονα. Η  τάση είναι ανοδική 

  WTI

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 75,86$ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 71,23$ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 95,03$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 64,12$

  Τρέχουσα  τάση: Καθοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η τιμή του πετρελαίου συνέχισε με μία ακόμη καθοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων. Η  τάση παραμένει καθοδική.  

  ΜΕΤΟΧΕΣ  US

  APPLE

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 195,7$ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 189,6$ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 198,2$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 124,1$ 

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων. Χωρίς μεταβολή στην τάση.

  AΜΑΖΟΝ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 147,4$ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 145,1$ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 149,3$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 81,4$

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία ακόμη ήπια ανοδική εβδομάδα και πέτυχε ξανά νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.

  BOEING

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 244,7$

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 208,0$ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 244,7$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 176,2$ 

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία έντονα ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων και νέο υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 244,7$. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.  

   

  JP MORGAN

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 158,5$ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 152,8$ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 159,4$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 123,1$ 

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.  

  NIKE

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 115,9$

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 105,9$ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 131,3$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 88,6$ 

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.  

  NVIDIA

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 493,0$ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 467,5$ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 505,5$ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 138,8$ 

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μια ανοδική εβδομάδα. Χωρίς μεταβολή στην  τάση. 

  PFIZER

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 30,50$ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 28,78$ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 54,93$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 28,30$ 

  Τρέχουσα  τάση: Καθοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε καθοδικά και πέτυχε και πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.  

  TESLA

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 243,8$

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 234,3$ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 299,3$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 101,8$ 

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων. Χωρίς μεταβολή στην τάση.  

  UNITEDHEALTH

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 549,8$ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 536,3$ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 554,7$ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 436,5$ 

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μια ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.  

  EXXON MOBIL

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 08/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 105,0$ 

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 99,5$ 

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 126,6$ 

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 98,0$ 

  Τρέχουσα  τάση: Καθοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μια καθοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων. Χωρίς μεταβολή στην τάση.

  Η παρούσα ανάλυση είναι προϊόν των αναλυτών της vitalfinance.gr και vifita.gr

  Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  Διαβάστε επίσης:

  Success story και το 2024 η ελληνική οικονομία – Τι προβλέπουν 3+1 οίκοι

  Citi για Mytilineos: Γιατί αυξάνουμε την τιμή στόχο στα €46 – Στα €53,3 η τιμή στόχος στο θετικό σενάριο

  Οι ελληνικές μετοχές που προτείνουν στους επενδυτές επενδυτικοί οίκοι και χρηματιστηριακές  ΣΧΟΛΙΑ