ΑΓΟΡΕΣ

JPMorgan, Eurobank Equities & Axia Ventures δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στις εγχώριες τράπεζες

τράπεζες: Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ) - Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) - Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) - Φωκίων Καραβίας (Eurobank)

Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ) – Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) – Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) – Φωκίων Καραβίας (Eurobank)


Με αφορμή τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, οι αναλυτές επανέρχονται για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες από τις αρχές του έτους συνεχίζουν την πορεία της υπεραπόδοσης και φαίνεται να προσπαθούν να επιστρέψουν με αξιώσεις στα ραντάρ των επενδυτών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Eurobank Equities ανέλυσε τα σημαντικά περιθώρια ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες και πρότεινε και νέες τιμές στόχους, ενώ την τρέχουσα εβδομάδα JPMorgan και Axia Ventures προχώρησαν σε αναλυτικές εκτιμήσεις για το τρίτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τους υφιστάμενους στόχους.

Η Eurobank Equities εξηγεί ότι η αύξηση στις προβλέψεις της για τα κέρδη και η άνοδος των επιτοκίων οδηγεί και σε αύξηση στις τιμές στόχους των τραπεζών.

Οι υψηλότερες τιμές-στόχοι για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών που θέτει η Eurobank Equities για τις τράπεζες συνοδεύεται από συστάσεις αγοράς, αλλά η προτίμησή της παραμένει στη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας.

Η νέα τιμή-στόχος για την Τράπεζα Πειραιώς είναι στα 2,02 ευρώ από 1,8 ευρώ προγενέστερα, για την Alpha Bank ανέρχεται στο 1,5 ευρώ από 1,42 ευρώ και για την Εθνική στα 4,58 ευρώ από 4,5 ευρώ πριν.

Η χρηματιστηριακή υπογραμμίζει ότι θεωρεί πως οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε ισχυρή θεμελιώδη βάση, με τα αυξανόμενα επιτόκια να παρέχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τα κέρδη το 2022-2023.

Με το κλίμα να είναι υπεραπαισιόδοξο και τις τιμές των τραπεζικών μετοχών να ενσωματώνουν κατά μέσο όρο κόστος ιδίων κεφαλαίων άνω του 20%, η χρηματιστηριακή βλέπει να ισχύει το επιχείρημα ότι πολλά κακά νέα έχουν ήδη αποτιμηθεί και θεωρεί ότι η ισορροπία ρίσκου-οφέλους αναμένεται να βελτιωθεί μακροπρόθεσμα, δεδομένης και της εξαιρετικά χαμηλής αποτίμησης (0,3-0,5x 2023e P/BV).

Ωστόσο, η Eurobank δεν αναμένει ένα διατηρήσιμο ράλι βραχυπρόθεσμα, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με τον αντίκτυπο των υψηλότερων επιτοκίων στην οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ενεργητικού, αλλά και σχετικά με το επισφαλές εξωτερικό περιβάλλον.

Για την εγχώρια χρηματιστηριακή Axia Ventures, το τρίτο τρίμηνο των ελληνικών τραπεζών θα είναι «ευχάριστο» για τους επενδυτές αφού παρά τον παγκόσμιο μακροοικονομικό θόρυβο, προβλέπει ένα ακόμη θετικό τρίμηνο που θα χαρακτηρίζεται από ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών και βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού που οδηγεί σε υψηλότερη κερδοφορία.

Οι τιμές στόχοι είναι: Alpha Bank σύσταση buy και 1,60 ευρώ, Eurobank σύσταση buy και 1,60 ευρώ, Εθνική Τράπεζα σύσταση buy και 5,20 ευρώ και τέλος Τράπεζα Πειραιώς σύσταση buy και 2,20 ευρώ.

Ο «άγνωστος Χ» θα είναι τα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ και η επέκταση του δανεισμού αρχίζουν να συσσωρεύονται. Ταυτόχρονα, τα λειτουργικά έξοδα παραμένουν υπό έλεγχο και το σύστημα απολαμβάνει ένα ακόμη τρίμηνο χαμηλού κόστους κινδύνου. Αυτή η αυξημένη οργανική κερδοφορία επιτρέπει στις τράπεζες να ενισχύσουν τα εσωτερικά αποθέματα ασφαλείας, καθώς τα μακροοικονομικά επιδεινώνονται, κάτι που αποτελεί ένα σπουδαίο προληπτικό βήμα.

«Σε επαναλαμβανόμενη βάση, στο τρίτο τρίμηνο η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων κυμαίνεται μεταξύ του 5,2% και 11%. Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων του τρίτου τριμήνου, αναμένουμε ότι οι τράπεζες θα αναβαθμίσουν συγκεκριμένους στόχους για το 2022, δηλαδή τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα βασικά λειτουργικά κέρδη και την επέκταση των χορηγήσεων. Η αγορά θα επικεντρωθεί στην εμπροσθοβαρή ποιότητα του ενεργητικού, π.χ. μετάβαση στο στάδιο 2 και στις ενημερώσεις σχετικά με τις ρυθμιστικές συζητήσεις όσον αφορά την έκδοση MREL (SRB) και τα μερίσματα (SSM)», εξηγεί η Axia.

«Συνολικά, προβλέπουμε ότι το τρίτο τρίμηνο θα είναι πολύ ευχάριστο για τους επενδυτές. Είναι αλήθεια ότι οι ελληνικές τράπεζες πηγαίνουν στο τρίτο τρίμηνο έχοντας εκτιναχθεί κατά μέσο όρο +20% τον τελευταίο μήνα (+6% από έτος σε έτος), επωφελούμενες επίσης από την αλλαγή του κλίματος για τις τράπεζες της ΕΕ (+12%) και των ΗΠΑ (+14%). Ωστόσο, οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να φαίνονται πολύ ελκυστικές με 0,39 φορές και 4 φορές σε όρους P/TE και P/E το 2024, έναντι 0,61 φορές και 6,2 φορές για τις αντίστοιχες της ΕΕ και σε παρόμοια επίπεδα κερδοφορίας το 2024», εξηγεί η χρηματιστηριακή.

Τέλος, η αμερικανική JPMorgan, ενόψει των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου διατηρεί τις συστάσεις και τις τιμές στόχους που έχει θέσει ήδη, οι οποίες είναι συστάσεις overweight. Πιό συγκεκριμένα για την Alpha Bank θέτει την τιμή στόχο στο 1,4 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα θέτει την τιμή στόχο στα 4,5 ευρώ, για την Eurobank στο 1,5 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 2,20 ευρώ.

Η JPM είναι αισιόδοξη για τα αποτελέσματα και προβλέπει μια σειρά ισχυρών αποτελεσμάτων, με ορατές βελτιώσεις στις λειτουργικές τάσεις για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, με γνώμονα τη συνεχιζόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών και το ακόμη ευνοϊκό περιβάλλον κινδύνου και τις γενικές τάσεις που θα είναι παρόμοια ισχυρές και στις τέσσερις τράπεζες.

Κατά την άποψή της, η πιο ενθαρρυντική εξέλιξη είναι η συνεχιζόμενη βελτίωση του καθαρού εσόδου από τόκους (ΝΙΙ) αυτό το τρίμηνο, η οποία έρχεται παρά την απώλεια του μπόνους από τα TLTROs της ΕΚΤ, καθώς και την εποχικά χαμηλότερη δραστηριότητα όγκου κατά την καλοκαιρινή περίοδο, που επωφελείται από τη συνεχιζόμενη επέκταση των εξυπηρετούμενων δανείων. Η εμφάνιση μιας πρώτης, αν και ακόμη περιορισμένης, επίδρασης των επιτοκίων, επίσης θα είναι ορατή.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σταθερή εξέλιξη των καθαρών εσόδων από τόκους, καθώς και την υψηλότερη πορεία των επιτοκίων της ΕΚΤ, με το επιτόκιο στο 1,5% επί του παρόντος και στο 2,25% την πρόβλεψη των οικονομολόγων της JPM έως το πρώτο τρίμηνο του 2023, θεωρεί ότι είναι πιθανή η αναβάθμιση των κατευθυντήριων γραμμών σε επίπεδο κορυφής.

«Δεδομένων των ευρωπαϊκών υφεσιακών κινδύνων οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές είναι λιγότερο σίγουρες, αλλά οι διοικήσεις των τραπεζών θα συνεχίσουν να παρέχουν μηνύματα ‘προσεκτικής’ αυτοπεποίθησης και για το 2023, τονίζοντας τις ανοδικές τάσεις της ελληνικής οικονομίας, η οποία συνεχίζει να απολαμβάνει την υψηλή αύξηση της απασχόλησης, τη διατηρήσιμη καταναλωτική δραστηριότητα και την επιτάχυνση της απορρόφησης της οικονομικής βοήθειας από το μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF)», εκτιμά ο αμερικανικός οίκος.

Διαβάστε επίσης:

Χρηματιστήριο: Τα έσοδα από τόκους ο λόγος για το πάρτι στις τράπεζες

Axia: Το τρίτο τρίμηνο των ελληνικών τραπεζών θα είναι «ευχάριστο» για τους επενδυτέςΣΧΟΛΙΑ