ΑΓΟΡΕΣ

Η Moody’s υποβάθμισε την Thomas Cook


Στη βαθμίδα Caa2 από B3 υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Thomas Cook η Moody’s, θέτοντας μάλιστα τις προοπτικές σε αρνητικές, λόγω των αδύναμων επιδόσεών του βρετανικού τουριστικού ομίλου.

Όπως αναφέρει η Moody’s η υποβάθμιση αντικατοπτρίζει τις ασθενείς επιδόσεις της Thomas Cook το τελευταίο εξάμηνο, καθώς και τις προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει την ερχόμενη θερινή περίοδο, εν μέσω της συνεχιζόμενης  απώλειας κεφαλαίων που πλήττει τα ταμειακά του διαθέσιμα.

Η ενίσχυση της ρευστότητας της Thomas Cook εξαρτάται από την πώληση μέρους ή του συνόλου της μονάδας αερομεταφορών του ομίλου, αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης. Ωστόσο, εκφράζει την ανησυχία του για τη βιωσιμότητας της κεφαλαιακής δομής του ομίλου ακόμη και αν η συγκεκριμένη δραστηριότητα πωληθεί.

Ο οίκος σημειώνει ότι ο τουριστικός όμιλος υφίσταται πιέσεις από το 2018, ως απόρροια της μειούμενης τουριστικής ζήτησης, αλλά και του αυξανόμενου ανταγωνισμού που ασκούν πιέσεις στα περιθώρια κέρδου του.