ΑΓΟΡΕΣ

Άμεση ανάλυση: Τι συμβαίνει με Alpha Bank, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, Fourlis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda Development, Motor Oil, Mytilineos, Τέρνα Ενεργειακή

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance

Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance


Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 15-09-23

ΓΔ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των  1.318 μονάδων

Ο ΓΔ συνέχισε την ανοδική αντίδραση που εκδηλώθηκε μετά την επίτευξη του στόχου του σχηματισμού ΩΚΩ στις 1.215 μονάδες. Η ανοδική αντίδραση δεν έδωσε κάποια σηματοδότηση και έτσι η τεχνική εικόνα παραμένει αμετάβλητη και η μεσοπρόθεσμη τάση καθοδική. Παραμένει ενεργός ο δεύτερος μεγαλύτερος καθοδικός σχηματισμός ΩΚΩ με καθοδικό στόχο στις 1.166 μονάδες.

FTSE25

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των  3.202 μονάδων

Ο FTSE25 συνέχισε την ανοδική αντίδραση χωρίς κάποια σηματοδότηση, διατηρώντας την καθοδική μεσοπρόθεσμη τάση.  Παραμένει ενεργός ο σχηματισμός ΩΚΩ όπως και ο καθοδικός στόχος στις 2.925 μονάδες. Ενεργός επίσης παραμένει και ο δεύτερος μεγαλύτερος καθοδικός σχηματισμός ΩΚΩ με καθοδικό στόχο στις 2.815 μονάδες.

ΔΤΡ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των  1.070 μονάδων

Ο τραπεζικός δείκτης συνέχισε την ανοδική αντίδραση χωρίς κάποια σηματοδότηση διατηρώντας την καθοδική μεσοπρόθεσμη τάση. Παραμένει ενεργός ο σχηματισμός ΩΚΩ που έχει καθοδικό στόχο στις 887 μονάδες ενώ δοκιμάστηκε, προς το παρόν με επιτυχία, και η τελευταία στήριξη (933 μονάδες) πριν από τον καθοδικό στόχο.

ΑΛΦΑ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 1,56€ (κλείσιμο).

Η μετοχή αντέδρασε ανοδικά μετά την επαφή με τον ΕΜΑ200. Παραμένει ενεργός ο μεγάλος σχηματισμός ΩΚΩ με καθοδικό στόχο στα 1,16€ για την επίτευξη του οποίου ισχυρό εμπόδιο αναμένεται να αποτελέσει η στήριξη του ΕΜΑ200 η οποία ήδη δοκιμάζεται.

ΒΙΟ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των  7,05€

Γίνεται καθοδική με διάσπαση των  6,23€

Η μετοχή αντέδρασε ήπια ανοδικά και δεν κατάφερε να ανακτήσει τον ΕΜΑ50. Αντίθετα επιβεβαίωσε την καθοδική διάσπασή του με αποτέλεσμα η μεσοπρόθεσμη τάση να γίνει ουδέτερη.

ΔΕΗ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 10,28€ (κλείσιμο).

Η μετοχή αντέδρασε ανοδικά χωρίς κάποια σηματοδότηση. Διατηρεί την καθοδική μεσοπρόθεσμη τάση ενώ ταυτόχρονα παραμένει ενεργός ο μεγάλος σχηματισμός ΩΚΩ με καθοδικό στόχο στην περιοχή των 7,80€.

ΕΛΠΕ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 8,31€ (κλείσιμο).

Η μετοχή αντέδρασε ανοδικά όπως ήταν αναμενόμενο αφού πέτυχε τον καθοδικό στόχο στα 7,33€ του σχηματισμού διπλής κορυφής. Διατηρεί την καθοδική μεσοπρόθεσμη τάση και δοκιμάζει την στήριξη του ΕΜΑ200.

ΕΛΧΑ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 2,26€ (κλείσιμο).

Η μετοχή αντέδρασε ανοδικά χωρίς όμως να υπάρξει κάποια σηματοδότηση με αποτέλεσμα τη διατήρηση της καθοδικής μεσοπρόθεσμης τάσης. Παραμένει ενεργός ο καθοδικός σχηματισμός ΩΚΩ που έχει καθοδικό στόχο στα 1,67€. Εμπόδια στην επίτευξη του στόχου αναμένεται να αποτελέσουν ο ΕΜΑ200 και η στήριξη στα 1,87€ (ήδη στήριξαν τη μετοχή).

ΕΤΕ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση  των  6,48€ (κλείσιμο)

Η μετοχή έκλεισε την εβδομάδα με μία έντονη ανοδική αντίδραση χωρίς κάποια σηματοδότηση. Διατηρείται η καθοδική μεσοπρόθεσμη τάση ενώ παραμένει ενεργός ο σχηματισμός διπλής κορυφής που έχει καθοδικό στόχο στα 5,35€.

ΦΡΛΚ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 4,76€ (κλείσιμο).

Η μετοχή συνέχισε καθοδικά διατηρώντας την καθοδική μεσοπρόθεσμη τάση. Παραμένει ενεργός ο σχηματισμός διπλής κορυφής που έχει καθοδικό στόχο στα 3,67€ ενώ σημαντικά εμπόδια στην επίτευξη του στόχου αναμένεται να αποτελέσουν ο ΕΜΑ200 με τη στήριξη στα 4,10€ (ήδη στήριξαν τη μετοχή) και η στήριξη στα 3,92€.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 13,68€ (κλείσιμο).

Η τιμή της μετοχής μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υπέρβασης του ΕΜΑ50 διόρθωσε έντονα και έφτασε να δοκιμάσει τη στήριξη του ΕΜΑ200 και αυτή στα 12,52€. Οι στηρίξεις ανέκοψαν την κάθοδο της μετοχής που έκλεισε την εβδομάδα με μια έντονη ανοδική αντίδραση. Η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει καθοδική.

ΛΑΜΔΑ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 6,89€ (κλείσιμο).

Η μετοχή συνέχισε καθοδικά διατηρώντας την καθοδική μεσοπρόθεσμη τάση. Παραμένει ενεργός ο μεγάλος καθοδικός σχηματισμός ΩΚΩ που έχει καθοδικό στόχο στα 5,57€. Εμπόδιο στην επίτευξη του στόχου μπορεί να αποτελέσει η στήριξη στα 6,13€.

ΜΟΗ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 22,20€ (κλείσιμο).

Η μετοχή διατηρεί την τιμή της ψηλότερα του ΕΜΑ50 με αποτέλεσμα την διατήρηση της ανοδικής μεσοπρόθεσμης τάσης.  

ΜΥΤΙΛ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 38,28€ (κλείσιμο).

Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 34,54€ (κλείσιμο).

Η μετοχή αντέδρασε έντονα ανοδικά χωρίς όμως κάποια σηματοδότηση με αποτέλεσμα η μεσοπρόθεσμη τάση να διατηρείται ουδέτερη. 

ΤΕΝΕΡΓ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 16,74€ και του ΕΜΑ50 (κλείσιμο).

Η τιμή της μετοχής παραμένει στη στενή ζώνης συσσώρευσης 16,0€-17,0€ που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες 5 εβδομάδες διατηρώντας την τεχνική εικόνα. Παραμένει ενεργός ο μεγάλος σχηματισμός διπλής κορυφής που έχει καθοδικό στόχο στα 14,45€ και διατηρείται η καθοδική μεσοπρόθεσμη τάση. Ανοδική αντίδραση προς την περιοχή των 18€ μπορεί να σημειωθεί στην περίπτωση ανοδικής εξόδου από την ζώνη συσσώρευσης (υπέρβαση των 16,99€) ενώ αντίθετα σε περίπτωση καθοδικής εξόδου (υποχώρηση και επίτευξη νέου χαμηλού 120 ημερών) η τιμή της μετοχής αναμένεται να κινηθεί γρήγορα προς επίτευξη του στόχου του σχηματισμού.

DAX

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική υπό αμφισβήτηση.

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 15947 μονάδων (κλείσιμο).

O δείκτης βρήκε στήριξη στην περιοχή των 15528 μονάδων και αντέδρασε ανοδικά επιτυγχάνοντας την μη επιβεβαιωμένη υπέρβαση του ΕΜΑ50 και έτσι η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει καθοδική υπό αμφισβήτηση. Η διακύμανση της τιμής του βρίσκεται σε ένα αποκλίνοντα τριγωνικό σχηματισμό. Συνήθως λειτουργεί ως σχηματισμός αντιστροφής  κάτι που ακόμη δεν έχει σηματοδοτηθεί.

NASDAQ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική υπό αμφισβήτηση

Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 13464 μονάδων (κλείσιμο).

Ο δείκτης την περασμένη εβδομάδα υποχώρησε και δοκίμασε ξανά την στήριξη του ΕΜΑ50. Στην τελευταία συνεδρίαση τον διέσπασε οριακά και έτσι η ανοδική μεσοπρόθεσμη τάση αμφισβητείται.

EURUSD

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 1,0924$.

Η τιμή του € έναντι του $ συνεχίζει την έντονη διόρθωση. Παραμένει χαμηλότερα από τους ΕΜΑ50 και ΕΜΑ200 και την περασμένη εβδομάδα πέτυχε νέο χαμηλό 120 ημερών (1,0631$). Η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει καθοδική.

WTI

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 78,89$ (κλείσιμο) και του ΕΜΑ50 (κλείσιμο).

Η τιμή του πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα συνέχισε την ανοδική αντίδραση που είχε σαν αποτέλεσμα ξανά την επίτευξη νέου υψηλού 120 ημερών (91,23$). Διατηρείται η ανοδική μεσοπρόθεσμη τάση η οποία θα δοκιμαστεί στην πίεση της παλιάς αντίστασης στα 92,64$.

AΜΑΖΟΝ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 131,8$ και του ΕΜΑ50 (κλείσιμο).

Η μετοχή κινήθηκε ανοδικά και πέτυχε νέο υψηλό 120 ημερών (145,9$). Διατηρεί ως στήριξη τον ΕΜΑ50 με αποτέλεσμα να διατηρεί και την ανοδική μεσοπρόθεσμη τάση

JP MORGAN

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική υπό αμφισβήτηση

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 149,5$.

Η μετοχή βρήκε στήριξη στην περιοχή των 143,8$ και αντέδρασε ανοδικά για να πετύχει την μη επιβεβαιωμένη υπέρβαση του ΕΜΑ50 με αποτέλεσμα η  μεσοπρόθεσμη καθοδική τάση να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

NVIDIA

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική υπό αμφισβήτηση

Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 439,0$ (κλείσιμο).

Η μετοχή πέρασε σε μια διόρθωση και πέτυχε τη μη επιβεβαιωμένη διάσπαση του ΕΜΑ50 με αποτέλεσμα η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

PFIZER

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 37,01$ και του ΕΜΑ50

Η τιμή της μετοχής συνέχισε καθοδικά (με ηπιότερο ρυθμό) και πέτυχε νέο χαμηλό 120 ημερών στα 33,54$. Παραμένει υπό την πίεση του ΕΜΑ50 και διατηρεί την μεσοπρόθεσμη καθοδική τάση.

TESLA

Ανάλυση με το κλείσιμο της 15/09/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 230,0$ (κλείσιμο)

Η τιμή αφού πέτυχε την ανάκτηση του ΕΜΑ50 συνέχισε ανοδικά και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 20 ημερών με αποτέλεσμα η μεσοπρόθεσμη τάση να γίνει ανοδική. Παραμένει ενεργός και ο μεγάλος ανοδικός σχηματισμός ΩΚΩ (με δύο δεξιούς ώμους) που έχει ανοδικό στόχο στην περιοχή των 320$.

Διαβάστε επίσης:

Αλέξανδρος Εξάρχου στο mononews: Ο 5ος τραπεζικός πυλώνας θα στηρίξει και θα ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τα μέτρα της κυβέρνησης για την πάταξη της φοροδιαφυγής – Διασύνδεση ταμειακών με τα POS και πληρωμές με κάρτα παντού

Γεωργιάδης για ξεπάγωμα τριετιών: Δεν υπάρχει ζήτημα αναδρομικότηταςΣΧΟΛΙΑ