ΑΓΟΡΕΣ

Αμεση ανάλυση: Μεικτά μηνύματα στο ΧΑ, με ΜΟΗ, ΤΕΝΕΡΓ σε ανοδική τάση, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, ΔΕΗ, ΠΛΑΘ στα όρια

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance

Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance


Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 13-05-22

Γενικός Δείκτης

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 900 μονάδων (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Ο ΓΔ μετά από την ανοδική αντίδραση της Παρασκευής ανέκτησε το επίπεδο των 859 και αν παραμείνει ψηλότερα μπορεί να αποτελέσει ξανά στήριξη. Βέβαια όσο υφίσταται η πίεση του κατερχόμενου SMA50 δεν έχει απομακρυνθεί η πιθανότητα επίτευξης του δεύτερου καθοδικού στόχου (837 μονάδες) και δοκιμής της στήριξης στις 833 μονάδες.

ΓΔ makro

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα μακροπρόθεσμης ανάλυσης του ΓΔ συνεχίζεται η εξέλιξη της διόρθωσης χωρίς ακόμη να μπορεί να ξεκαθαριστεί η τελική της μορφή. Στο προηγούμενο σχόλιο αναφέρθηκε ότι είναι πιο πιθανή η μορφή του τριγώνου ABCDE. Αν ισχύει αυτό τότε είναι πιθανό το χαμηλό της περασμένης εβδομάδας να ήταν το τέλος του καθοδικού C και να ακολουθήσει μια ανοδική κίνηση – αντίδραση ως κύμα D. (όπως φαίνεται στο διάγραμμα).

Φυσικά, παρότι λιγότερο πιθανό, ακόμη δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο εμφάνισης διόρθωσης τύπου ABC που μπορεί να οδηγήσει την τιμή του ΓΔ μέχρι την ανερχόμενη Α.

ΔΤΡ

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 625 μονάδων (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Η παρουσία της διπλής στήριξης στις 542-546 μονάδες ήταν αρκετή για να ανακοπεί η καθοδική τάση και ο δείκτης να αντιδράσει ανοδικά. Από τη διάρκεια και το εύρος αυτής της αντίδρασης θα εξαρτηθεί και η συνέχεια αφού δεν αλλάζει κάτι στην τεχνική εικόνα αν δεν υπάρξει υπέρβαση των 609 μονάδων και του SMA50.

Viohalco (ΒΙΟ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική, με υπέρβαση  των 4,02€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Η μετοχή αναζήτησε και βρήκε στήριξη στο επίπεδο των 3,67€ με αποτέλεσμα την εκδήλωση ανοδικής αντίδρασης. Δεν υπάρχει σηματοδότηση αντιστροφής της βραχυπρόθεσμης καθοδικής τάσης.

ΒΥΤΕ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική, με υπέρβαση των 3,19€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

H συνεχιζόμενη διόρθωση οδήγησε στην επιβεβαιωμένη διάσπαση του SMA200 καθιστώντας πολύ πιθανή και την δοκιμή της διπλής στήριξης στα 2,62-2,66€.

Cenergy (CENER)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική, με υπέρβαση των 3,27€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Δεν έχει αλλάξει κάτι στην γενική τεχνική εικόνα όμως τις τελευταίες συνεδριάσεις εκδηλώθηκε μια σημαντική ανοδική αντίδραση για να φτάσει η τιμή της μετοχής να υπερβεί τον SMA200. Οι επόμενες συνεδριάσεις είναι πολύ σημαντικές αφού αν τυχόν η μετοχή πετύχει την υπέρβαση της αντίστασης στα 3,125€ είναι πιθανόν να διακοπεί η καθοδική προοπτική.

ΔΕΗ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική, με υπέρβαση των 7,33€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Η μετοχή παραμένει χαμηλότερα του επιπέδου των 6,75€ και δοκιμάζει τη στήριξη στα 6,36€. Η τεχνική εικόνα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και αντίστοιχα άσχημη είναι και η προοπτική της μετοχής.

ΔΕΗ makro

 

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Από τον Μάρτιο του 22 ενεργοποιήθηκε σχηματισμός διπλής κορυφής. Ο καθοδικός στόχος του σχηματισμού φτάνει βρίσκεται στα 4,60€

Ο καθοδικός στόχος ακυρώνεται με υπέρβαση του ΕΜΑ30 και των 8,50€

Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με διάσπαση των 3,70€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Η μετοχή συνεχίζει τη διόρθωση υπό την πίεση του SMA50.  Είναι πολύ πιθανό να δοκιμαστεί και η στήριξη στα 3,05€.

EXAE

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 3,68€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Η μετοχή πλέον απειλεί με διάσπαση τη στήριξη στα 3,45€ όπου θα κριθεί και η συνέχεια.

EXAE makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/5/22

Από το Δεκέμβριο του 20 η μετοχή ταλαντώνεται σχεδόν οριζόντια στην περιοχή 3,5-4,5€. Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε οριακά η κατασκευή ενός σχηματισμού ΩΚΩ και έτσι ενεργοποιήθηκε καθοδικός στόχος στα 2,64€.

Motor Oil (ΜΟΗ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 14,75€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

Η μετοχή συνέχισε την ανοδική κίνηση και διατηρεί ενισχυμένη την ανοδική δυναμική με την επίτευξη νέου υψηλού 120 ημερών.

ΜΟΗ makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Η μακροπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

Η τιμή της μετοχής απολαμβάνει την στήριξη του EMA30 (αν και τον έχει διασπάσει προσωρινά μερικές φορές) και της ανερχόμενης Α. Από τον Μάρτιο του 2021 έχει ολοκληρωθεί ανοδικός σχηματισμός ανάποδου ΩΚΩ που έχει ανοδικό στόχο στα 19,50€ ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ.

ΟΠΑΠ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 13,94€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική με την απώλεια του SMA50.

Μετά την απώλεια του SMA50 στην τελευταία συνεδρίαση διασπάστηκε οριακά και ο SMA200. Η καθοδική κίνηση της τιμής έχει ήδη αποκτήσει μεσοπρόθεσμα χαρακτηριστικά και αν δεν ανακτηθούν άμεσα οι SMA είναι αρκετά πιθανό να αναζητηθεί στήριξη στην περιοχή των 12€ όπου βρίσκονται οι επόμενες στηρίξεις  (12,10€ – 11,81€)

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (ΤΕΝΕΡΓ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 17,38 €.

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη.

Η προσέγγιση του SMA50 έφερε άμεσα μια ανοδική αντίδραση καθώς τυχόν διάσπασή του θα δημιουργούσε συνθήκες καθοδικής συνέχειας προς τη ζώνη στηρίξεων 14,10-14,78€. Η τεχνική εικόνα παραμένει ουδέτερη και επιβαρύνεται με την εμφάνιση και ολοκλήρωση κάποιου αντιστρεπτικού σχηματισμού που ακόμη δεν υφίσταται.

ΤΕΝΕΡΓ makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Η μακροπρόθεσμη τάση της μετοχής είναι ανοδική. Απολαμβάνει τη στήριξη του ΕΜΑ30 και της ανερχόμενης Α.

Η μετοχή κινήθηκε ανοδικά από τον Μάρτιο του 20 μέχρι τον Φεβρουάριο του 21. Από τότε άρχισε την κατασκευή ενός σχηματισμού «κούπα – χερούλι» (Cup and Handle) που πολλές φορές συναντάται και ως σχηματισμός ανάπαυλας της ανοδικής τάσης όπως και στην περίπτωση της ΤΕΝΕΡΓ. Ο σχηματισμός ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο με την υπέρβαση της γραμμής λαιμού όταν και τέθηκε ανοδικός στόχος στα 17,35€. Ο στόχος επιτεύχθηκε και η μετοχή συνέχισε ψηλότερα για να διορθώσει στη συνέχεια.

Η διόρθωση δεν επηρεάζει την ανοδική προοπτική όσο διατηρείται η στήριξη του ΕΜΑ30 και είναι πιθανό να επιτευχθεί και ο δεύτερος ανοδικός στόχος (20,50€).

Πλαστικά Θράκης (ΠΛΑΘ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 4,61 €.

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Η προσέγγιση του μακροπρόθεσμου καθοδικού στόχου μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για την διακοπή της έντονης καθοδικής κίνησης. Σε κάθε περίπτωση για να υπάρξει αντιστροφή θα πρέπει να υπάρξει κάποιος σχηματισμός αντιστροφής πράγμα για το οποίο δεν υπάρχει κάποια ένδειξη αυτή τη στιγμή.

NASDAQ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 13536 μονάδων (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Ο δείκτης κινήθηκε καθοδικά και αφού δεν κατάφερε να συγκρατηθεί στην περιοχή των 13000 μονάδων προχώρησε ακόμη χαμηλότερα και από τις 12299 μονάδες σημειώνοντας νέο χαμηλό 120 ημερών (11692 μονάδες) κοντά σε μακροπρόθεσμο καθοδικό στόχο που έχει τεθεί. Η προσέγγιση του στόχου μπορεί να φέρει ανοδική αντίδραση.

NASDAQ makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22
Ο δείκτης έχει ολοκληρώσει ένα αντιστρεπτικό σχηματισμό ΩΚΩ που έχει καθοδικό στόχο στις 9250 μονάδες ενώ υφίσταται και ενδιάμεσος στόχος στις 11500 μονάδες.
Ήδη σχεδόν πέτυχε τον ενδιάμεσο στόχο με αποτέλεσμα να αντιδράσει βραχυπρόθεσμα ανοδικά (εβδομαδιαίο candlestick με μεγάλη κάτω σκιά) χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί κάτι περισσότερο. Η επίτευξη των στόχων αυτών μπορεί να αποφευχθεί μόνο αν εμφανιστεί αντίδραση που θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ΕΜΑ30.

DAX

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 14040 μονάδων (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι είναι καθοδική.

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην γενική τεχνική εικόνα. Ο δείκτης αντιμετωπίζει την πίεση του SMA50 ο οποίος τον υποχρεώνει σε μια διαρκή υποχώρηση της τιμής του, πράγμα που καθιστά επιτακτική την ανάγκη αναζήτησης επιπέδου ισορροπίας. Η πρώτη επιβεβαιωμένη στήριξη (12831) βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών και αν δεν υπάρξει αντίδραση που θα συνοδευτεί με υπέρβαση του SMA50, δεν αποκλείεται ο δείκτης να συνεχίσει να ολισθαίνει προς την μακρινή στήριξη.

DAX makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 13/05/22

Ο δείκτης έχει ολοκληρώσει από τον Φεβρουάριο ένα σχηματισμό διπλής κορυφής που είχε καθοδικό στόχο στις 13750 μονάδες που επιτεύχθηκε πολύ γρήγορα ενώ η τιμή υποχώρησε πολύ χαμηλότερα. Η ανοδική αντίδραση που ακολούθησε δεν ήταν αρκετή για να σημειωθεί η υπέρβαση του ΕΜΑ30 και έτσι η τιμή του δείκτη γύρισε και πάλι καθοδικά με αποτέλεσμα η τάση να παραμένει καθοδική

Αν η καθοδική κίνηση συνεχιστεί αρκετά (χαμηλότερα των 12500 μονάδων) υπάρχει κίνδυνος να ενεργοποιηθεί ένας πολύ μεγαλύτερος καθοδικός σχηματισμός ΩΚΩ που βρίσκεται υπό κατασκευή.

** Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίαςΣΧΟΛΙΑ