F

Τράπεζες

Ξενοδοχεία και εστίαση οι μεγάλοι ηττημένοι της πανδημίας

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Ξενοδοχεία και εστίαση επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία, με το 1 στα 2 δάνεια που μπήκαν σε moratoria το 2020 να προέρχεται από τους συγκεκριμένους κλάδους.

Αυτό σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και υπογραμμίζει πως η σταδιακή απόσυρση των μέτρων στήριξης θα επιδράσει καθοριστικά στη συναλλακτική συμπεριφορά των δανειοληπτών, χωρίς να αποκλείεται η δημιουργία νέου κύματος ΜΕΔ, το οποίο στη παρούσα χρονική συγκυρία δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια. Ωστόσο, αποφεύγει να κάνει πρόβλεψη για το ύψος των νέων «κόκκινων» δανείων.

Σύμφωνα με την Έκθεση, σε καθεστώς moratorium συνολικά στις τέσσερις συστημικές τράπεζες μπήκαν δάνεια ύψους 27,6 δις ευρώ από την έναρξη της πανδημίας μέχρι το τέλος του 2020.

Οι αναστολές πληρωμών αφορούσαν σε ποσοστό άνω του 80% εξυπηρετούμενα δάνεια και το 53% ήταν επιχειρηματικά δάνεια, κυρίως μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Και το 1 στα 2 δάνεια (ποσοστό 45%) που μπήκαν σε moratoria προέρχονταν από τους κλάδους της εστίασης και των καταλυμάτων. Ακολουθούν τα δάνεια προς τους κλάδους των μεταφορών (13%), του εμπορίου (11%), των υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας (9%) και της μεταποίησης (6%).

Στο τέλος του 2020 το συνολικό απόθεμα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων υποχώρησε στα 47,2 δισ. ευρώ από 68,5 δισ. ευρώ στα τέλη του 2019.

Να σημειωθεί ότι:

– τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης (unlikely to pay) ανήλθαν σε 13,9 δισ ευρώ ( και αντιστοιχούν στο 29% των ΜΕΔ).

-δάνεια ύψους 11 δισ ευρώ είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών. Και τα περισσότερα είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του 1 έτους.

-Δάνεια ύψους 22,3 δισ ευρώ έχουν καταγγελθεί.

Σύμφωνα με την ΤτΕ « το υφιστάμενο απόθεμα ΜΕΔ, καθώς και η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη του μεγέθους του, δεδομένης της επίδρασης της πανδημίας στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών, παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένα. Η εκτεταμένη αξιοποίηση κυβερνητικών μέτρων με τη δυνατότητα αναστολής καταβολής των δόσεων των δανείων (moratorium), η επιδότηση ποσοστού της δόσης (προγράμματα Γέφυρα Ι και ΙΙ), καθώς και η αναστολή επιβολής μέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφειλών, σαφώς έχουν επιδράσει θετικά στη στήριξη των δανειοληπτών».

Ωστόσο, ο λόγος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων «παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, πολλαπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ αναμένεται η καταγραφή νέων ΜΕΔ με τη σταδιακή άρση των μέτρων προστασίας των δανειοληπτών και των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης κατά τη διάρκεια του 2021».

Σύμφωνα με την ΤτΕ «καθίσταται σαφές ότι ενέργειες και πρωτοβουλίες για τη θωράκιση του τραπεζικού συστήματος, που περιλαμβάνουν τον άμεσο υπολογισμό των επιπτώσεων της πανδημίας στους ισολογισμούς των τραπεζών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των εποπτικών αρχών, την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για την αποτελεσματική διαχείριση των νέων ΜΕΔ, καθώς και αποφάσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Η γρήγορη επαναφορά σε μία νέα κανονικότητα στη μετά την πανδημία εποχή απαιτεί την ενεργό συνδρομή του τραπεζικού συστήματος, το οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει ομαλά την πραγματική οικονομία, επιτελώντας τη διαμεσολαβητική του λειτουργία».

Διαβάστε ακόμη:

ΤτE: Ανθεκτικό το χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε ικανοποιητική επίπεδα η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωσηΣΧΟΛΙΑ