Τράπεζες

Βασίλης Ψάλτης – Στόχος μονοψήφιο ποσοστό NPE, διψήφιο ποσοστό κερδοφορίας και διανομή μερίσματος

Alpha Bank: Πρόσκληση στις επιχειρήσεις για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης

Βασίλης Ψάλτης, CEO Alpha Bank


Σε μονοψήφιο ποσοστό θα περιορίσει τα προβληματικά δάνεια η Alpha Bank τους πρώτους μήνες του 2022, και στόχο έχει την ενίσχυση της κερδοφορίας με σκοπό τη διανομή μερίσματος «όταν θα είμαστε έτοιμοι», ανέφερε ο CEO της Τράπεζας Βασίλης Ψάλτης στην ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου, καθώς έχει ήδη ολοκληρώσει συναλλαγές που περιλαμβάνονται στο project Tomorrow.

Να σημειωθεί ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Alpha Bank στην Ελλάδα περιορίστηκαν σε επίπεδα κάτω των 6 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,9 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση.

Σε ότι αφορά τη διανομή μερίσματος ο κ. Ψάλτης σημείωσε πως η τράπεζα προχωρά σε κινήσεις με στόχο τη μείωση των NPEs, την ενίσχυση της κερδοφορίας με σκοπό τη διανομή μερίσματος, σημειώνοντας πως θα πρέπει να προηγηθεί μια συζήτηση με τις εποπτικές αρχές «όταν θα είμαστε σίγουροι». Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να διαμορφωθεί στο 10% το 2024.

Στο 9μηνο οι χορηγήσεις διαμορφώθηκαν στα 3,8 δισ. ευρώ (3,5 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και 300 εκατ. ευρώ σε ιδιώτες), με την καθαρή πιστωτική επέκταση να φτάνει τα 800 εκατ. ευρώ το συγκεκριμένο διάστημα που προέκυψε από την χορήγηση δανείων, ύψους 1 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις.

Αναφορικά με τη μείωση του κόστους ο κ. Ψάλτης σημείωσε πως η τράπεζα έχει πετύχει το 50% του στόχου που έχει θέσει για τα έτη 2021-2024. Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο θα οδηγήσει σε σταδιακή αποχώρηση περισσότερων από 550 εργαζομένων, με εκτιμώμενο όφελος περίπου 24 εκατ. ευρώ στις δαπάνες προσωπικού, σε ετήσια βάση και ο αριθμός του προσωπικού της τράπεζας αναμένεται να μειωθεί σημαντικά σε περίπου 5.500 εργαζομένους.

Για το project Tomorrow και τις συναλλαγές «κόκκινων» δανείων, η ολοκλήρωση των projects που αντιπροσωπεύσουν το 85% των συναλλαγών –Cosmos των 3,4 δισ. ευρώ που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, Orbit (1,3 δισ. ευρώ) και Sky (2,2 δισ. ευρώ) που αναμένονται δεσμευτικές προσφορές- θα διαμορφώσουν τον δείκτη «κόκκινων δανείων στο τέλος του 2021 στο 13%.

« Η επικείμενη ολοκλήρωση των συναλλαγών που δρομολογούμε θα διασφαλίσει την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού μας, καθώς βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης του στόχου μας να μειώσουμε τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μας σε μονοψήφιο ποσοστό στις αρχές του 2022», υπογράμμισε ο CEO της Αlpha Bank κ. Ψάλτης.

Ειδικότερα:

Project Solar: Αφορά σε δάνεια wholesale,, ύψους 400 εκατ. ευρώ και άλλες συναλλαγές, ύψους 700 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρωθούν έως το β’ τρίμηνο του 2022.

Project Prometheus: Η τράπεζα προχώρησε στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με την Nexi για τον κλάδο του Merchant Acquiring. Αναμένεται να προσθέσει 45 μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Ολοκλήρωση της συναλλαγής το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Project Aurora: Η συνθετική τιτλοποίηση είναι ύψους 1,9 δισ. ευρώ και αφορά σε ενήμερα δάνεια του εταιρικού χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021 και το οφελος είναι της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Project Riviera: Άμεση αναμένεται να είναι και η υπογραφή συμφωνιών για την πώληση της Alpha Bank Αλβανίας, πιθανότατα έως το τέλος του 2021, συνεισφέροντας στην τράπεζα περί τα 400 εκατ. ευρώ.

Project Skyline (Joint Venture με διεθνή «παίκτη» στην αγορά του real estate): Έχουν ληφθεί μη δεσμευτικές προσφορές. Ολοκλήρωση της συναλλαγής μέχρι το τέλος του χρόνου, εξασφαλίζοντας στην τράπεζα 400 εκατ. ευρώ.

Project Crown: Αφορά την πώληση της Alpha Bank London. Έχουν ληφθεί μη δεσμευτικές προσφορές. Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Το όφελος υπολογίζεται στα 200 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Alpha Bank: Στα 297 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων στο εννεάμηνο

Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Στόχος μας να αυξήσουμε την κερδοφορία μας σε διψήφια ποσοστάΣΧΟΛΙΑ