Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Τι είπε ο Χρήστος Μεγάλου στους επενδυτές στο Λονδίνο

  • Ευγενία Τζώρτζη
Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου. Διευθύνων σύμβουλος Τρ. Πειραιώς


Με τη συμμετοχή 40 περίπου εκπροσώπων επενδυτικών οίκων και διαχειριστών θεσμικών κεφαλαίων που έχουν τοποθετηθεί τόσο στη μετοχή όσο και στο ομόλογο που εξέδωσε πρόσφατα η τράπεζα Πειραιώς, καθώς και αναλυτών που παρακολουθούν τη μετοχή της τράπεζας, ολοκληρώθηκε χθες το Investors Update που διοργάνωσε η διοίκηση του ομίλου Πειραιώς στο Λονδίνο.

Η ενημέρωση που θα επαναλαμβάνεται σε εξαμηνιαία βάση, αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας που στοχεύει στην ενημέρωση των επενδυτών για τις τάσεις και τις εξελίξεις στην οικονομία και στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με στόχο να διατηρείται «ζεστό» το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας.

Η παρουσίαση που έκαναν ο CEO Χρήστος Μεγάλου και τα στελέχη της Τράπεζας διήρκεσε τρεις περίπου ώρες και αφορούσε στους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας, τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις, την πορεία τόσο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs), αλλά και την εξέλιξη του υγιούς χαρτοφυλακίου, τις εκτιμήσεις για τα βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων και μεγεθών ισολογισμού, καθώς και το περιθώριο βελτίωσης που αναμένεται να προκύψει σε μια ευνοϊκότερη εξέλιξη του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε ένα ευρύτατο πρόγραμμα τιτλοποιήσεων ύψους 6 δις ευρώ (μέρος του σχεδίου πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων), με σημείο εκκίνησης τις αρχές του 2020 και την τιτλοποίηση του πρώτου πακέτου στεγαστικών δανείων ύψους 2 δις ευρώ.

Οι τιτλοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου μείωσης των κόκκινων δανείων της τράπεζας, που περιλαμβάνει ανακτήσεις μέσω ρυθμίσεων 7 δις ευρώ, εισπράξεις 1,8 δις ευρώ, ρευστοποιήσεις 1,2 δις ευρώ και διαγραφές 4,6 δις ευρώ με στόχο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να μειωθούν από τα 27 δις ευρώ (τέλη 2018) στα 12 δις ευρώ στα τέλη του 2021.

Η αναμόρφωση του ισολογισμού της τράπεζας προβλέπει την ενίσχυση του υγιούς χαρτοφυλακίου μέσα από την αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων από τα 26 δις ευρώ στα τέλη του 2018 στα 36 δις ευρώ στα τέλη του 2021.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Πειραιώς η συμφωνία με την Intrum θα συμβάλει ουσιαστικά στη στρατηγική μείωσης των κινδύνων της τράπεζας, ενώ έμφαση δόθηκε επίσης στη συνεργασία που έχει δρομολογηθεί με χρηματοοικονομικό όμιλο της Ιαπωνίας. Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας είναι η παροχή εξειδικευμένων λύσεων σε ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις με στόχο τη διεύρυνση της ικανότητας παραγωγής εσόδων και την καλύτερη διαχείριση του ισολογισμού της.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε στις επιδόσεις της τράπεζας για το τρέχον έτος και σύμφωνα με την ενημέρωση για το 2019 προβλέπεται σταθεροποίηση των επιτοκιακών εσόδων στο επίπεδο του 1,8 δις ευρώ και μείωση των εξόδων για τόκους στα 430 εκατ. ευρώ από 465 εκατ. ευρώ το 2018.

Τα καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1,4 δις ευρώ, ενώ ο σχεδιασμός της διοίκησης προβλέπει σημαντική ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες.

Στη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος για το 2019 αναμένεται να συμβάλλει η μείωση των διοικητικών εξόδων κατά 15% σε ετήσια βάση με την επίδοση του πρώτου 5μήνου να αγγίζει το 20%, υπερβαίνοντας το στόχο. Τα στελέχη της τράπεζας Πειραιώς ανανέωσαν το ραντεβού τους με εκπροσώπους της αγοράς για τα τέλη Αυγούστου όποτε και θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου 2019.