Τράπεζες

Ποια είναι η Αικατερίνη Μπερίτση που προτείνει το ΤΧΣ για Αντιπρόεδρο στην ΕΤΕ

  • Ευγενία Τζώρτζη
ΕΤΕ Εθνική Τράπεζα

Εθνική Τράπεζα


Άρωμα γυναίκας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής τράπεζας, καθώς το ΤΧΣ προτίθεται να προτείνει για τη θέση του Αντιπροέδρου την κ. Αικατερίνη Μπερίτση, την εκπρόσωπο μέχρι σήμερα του Ταμείου στο ΔΣ της Eurobank.

Η πρόταση του ΤΧΣ προβλέπει συνολικά πέντε νέα πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ μέσα και από την αύξηση των μελών από τα 11 στα 13 μέλη. Η πρόταση του ΤΧΣ αναμένεται να εγκριθεί στη γενική συνέλευση της τράπεζας που είναι προγραμματισμένη για τις 31 Ιουλίου.

Το νέο πρόσωπο κλειδί στο Δ.Σ. της Εθνικής τράπεζας συνδυάζεται με την πρόταση για την τοποθέτηση του πρώην υπουργού Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη στη θέση του Ανώτατου Ανεξάρτητου Διευθυντή (Senior Independent Director – SID), ενώ ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής τράπεζας θα προταθεί επίσης ο κ. Αβραάμ Γούναρης, πρώην μέλος του ΤΧΣ, καθώς και δύο ακόμη μέλη που θα προέρχονται από το εξωτερικό.

Η στελέχωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής τράπεζας θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση ενός εκτελεστικού μέλους που θα προταθεί από τη διοίκηση της Εθνικής τράπεζας και πιθανότατα θα είναι κ. Φωτεινή Ιωάννου, επικεφαλής του τομέα του μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Όπως αναφέρεται στο βιογραφικό της η κ. Μπερίτση διετέλεσε μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τον Ν.3864/2010, στο Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Νοέμβριο του 2017.

Την ίδια περίοδο ήταν Μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου (και Πρόεδρός της από τον Οκτώβριο του 2013 έως και τον Μάιο του 2014), στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ, στην Επιτροπή Αποδοχών και στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Από τον Αύγουστο του 2011 έως και τον Οκτώβριο του 2012 διετέλεσε Πρόεδρος στο Δ.Σ. της Νέας Proton Bank Α.Ε., εντεταλμένη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου. Από το 2009 έως το 2011 διετέλεσε Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. στον Όμιλο Credit Agricole και Μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου στις θυγατρικές τράπεζες στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία και Κύπρο.

Στην Εμπορική Τράπεζα την περίοδο 1980-2008 κατείχε Διευθυντικές θέσεις σε διάφορες μονάδες θυγατρικών εσωτερικού και εξωτερικού, μεγάλων επιχειρήσεων, ανθρωπίνου δυναμικού, ενώ από το 2000 έως το 2009 ήταν Μέλος Δ.Σ. σε διάφορες θυγατρικές του Ομίλου Εμπορικής Τράπεζας, όπως Εμπορική Factoring, Εμπορική Επενδυτική, Phoenix Metrolife Ασφαλιστική Εταιρεία, Εμπορική Διαχείρισης, Εμπορική Κεφαλαίου και Συμμετοχών και διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Συντονισμού και Επικοινωνίας καθώς και Εκτελεστικός Γραμματέας στο ΔΣ για τη περίοδο από το 2008 έως το 2009. Κατά την περίοδο 1978-1980 υπήρξε στέλεχος στη Motor Oil Hellas SA στους τομείς εγγυητικών επιστολών, πιστωτικών ορίων, ταμειακών ροών θυγατρικών εξωτερικού.

Η κα Μπερίτση είναι Πτυχιούχος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα χρηματοοικονομικά και διοικητικά εκπαιδευτικά προγράμματα.