Τράπεζες

Alpha Bank: Στη Cepal η διαχείριση όλων των δανείων από την 1η Δεκεμβρίου

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Ψάλτης Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης. Διευθὐνων Σύμβουλος Alpha Bank


Όλα τα δάνεια της Alpha Bank, ακόμη και εάν αυτά έχουν μόλις ένα μήνα καθυστέρηση, αναλαμβάνει από την 1η Δεκεμβρίου η Cepal, η εταιρεία διαχείρισης που έχει συσταθεί από την Τράπεζα και αναμένεται σε λίγο καιρό να μεταβιβαστεί στο πλαίσιο της συναλλαγής Galaxy.

Αυτό σημειώνει σε επιστολή που απέστειλε προς τους πελάτες της η Alpha Bank, εξηγώντας ότι «η ανάθεση διαχείρισης καθυστερούμενων οφειλών στη Cepal ουδόλως επηρεάζει τη θέση των πελατών της Τράπεζας, ούτε μεταβάλλει τους όρους δανεισμού ή περιορίζει, κατά οποιονδήποτε τρόπο, τα δικαιώματα και τις προσδοκίες τους. Οι ρυθμίσεις προστασίας των δανειοληπτών, εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να ισχύουν, καθώς η Cepal θα συνεχίσει να λειτουργεί με βάση τις αρχές της Τράπεζας, τον Κώδικα Δεοντολογίας και την καλή συναλλακτική πίστη».

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Τράπεζας η μεταφορά της διαχείρισης δεν αφορά μόνο τις τιτλοποιημένες απαιτήσεις ύψους 10,8 δις ευρώ του προγράμματος GALAXY.

Η «Cepal έχοντας υψηλή εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα, θα αναλάβει από την 1η Δεκεμβρίου 2020 τη διαχείριση των καθυστερούμενων ή μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς την Τράπεζα, είτε αυτές υπάρχουν ήδη σήμερα, είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Έτσι από την ημερομηνία αυτή θα ανατεθεί στη Cepal η διαχείριση όλων των οφειλών προς την Τράπεζα από δάνεια και από πιστώσεις οποιασδήποτε μορφής και για οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες παρουσιάζουν καθυστέρηση στην εξυπηρέτησή τους. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία και εφεξής θα ανατίθενται στη Cepal προς διαχείριση όλες οι οφειλές, από υφιστάμενες ή και από νέες χορηγήσεις δανείων ή πιστώσεων, εφόσον παρουσιάσουν οποιαδήποτε καθυστέρηση στους συμφωνημένους χρόνους αποπληρωμής».

Η πρακτική ανάθεσης της διαχείρισης του συνόλου των δανείων μιας Τράπεζας σε εξειδικευμένες εταιρείες εντάσσεται στο πλαίσιο των συμφωνιών που πραγματοποιούν οι περισσότερες τράπεζες – ανάλογη συμφωνία έχει πραγματοποιήσει η Eurobank με την doValue και η τράπεζα Πειραιώς με την Intrum – για το πλήρες ξεκαθάρισμα των ισολογισμών τους. Σταδιακά με αυτό τον τρόπο οι εταιρείες διαχείρισης θα αναλάβουν το σύνολο των δανείων που οφείλουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και το οποίο υπολογίζεται ότι ξεπερνάει τα 100 δις ευρώ. Πρόκειται για το σύνολο του ιδιωτικού χρέους που υπάρχει σήμερα, αλλά και αυτό που θα δημιουργηθεί στο μέλλον, λόγω της κρίσης που προκαλεί η πανδημία ή από άλλες αιτίες.

Η πολιτική ρυθμίσεων που θα εφαρμόζουν οι εταιρείες διαχείρισης στα χαρτοφυλάκια δανείων που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν εξαρτάται από το ποιος έχει την κυριότητα του δανείου, δηλαδή το κατά πόσο το δάνειο παραμένει στην κυριότητα της Τράπεζας ή είναι στην κυριότητα του fund που έχει αγοράσει το δάνειο.

Έτσι ο ρόλος των εταιρειών διαχείρισης αναδεικνύεται κομβικός, αφού, με τον τρόπο αυτό το σύνολο των δανείων, είτε αυτά είναι σε «βαθιά» καθυστέρηση είτε σε προσωρινή αδυναμία πληρωμής, θα περάσει στους servicers, οι οποίοι θα επιδιώξουν, μεταφέροντας και την εμπειρία που υπάρχει στο εξωτερικό, να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερες πρακτικές ρυθμίσεων και διακανονισμού με τους πελάτες.

Σε κάθε περίπτωση οι τράπεζες απαλλάσσονται με τον τρόπο αυτό από τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα επικεντρωθούν στις χορηγήσεις, οι οποίες αποτελούν και το βασικό κορμό των δραστηριοτήτων τους.

Διαβάστε επίσης:

Alpha Bank: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Στέφανος Μυτιληναίος

Alpha Bank: Τεράστιο περιθώριο ανόδου για την μετοχή «βλέπουν» Morgan Stanley, JP Morgan και Goldman Sachs

Μπάμπης Βωβός: Τα χρέη και η «οδηγία» του Γιάννη Κωστόπουλου (Alpha Bank) για το σπίτι του Ψυχικού

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ