Τράπεζες

Στην Τράπεζα Πειραιώς όλες οι εισπράξεις από τα διόδια της Εγνατίας

  • Κείμενο: Δημήτρης Κατακουζηνός
Τράπεζα Πειραιώς: Υπέβαλε αίτημα συμμετοχής στο Ταμείο Ανάκαμψης

Χρήστος Μεγάλου. CEO Τράπεζα Πειραιώς


Χωρίς πρόεδρο (και με διευθύνοντα που περιμένει ακόμα την εκλογή του από το διοικητικό που δεν έχει ακόμα συγκληθεί) , αλλά και τα έσοδα από τα διόδια να αποδίδονται βάσει δικαστικής εντολής εξ ολοκλήρου στην Τράπεζα Πειραιώς εξαιτίας συσσωρευμένων μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων, η Εγνατία Οδός υποτίθεται πως θα ιδιωτικοποιηθεί φέτος…

Φυσικά κάτι τέτοιο επί του παρόντος φαντάζει τουλάχιστον απίθανο ειδικά λόγω των εκλογών. 

Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που το υπουργείο μεταφορών και υποδομών δεν έχει βρει/επιλέξει ακόμα κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει την θέση του προέδρου της Εγνατίας Οδού ΑΕ. 

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση έχει εγκρίνει το πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ που προβλέπει δεσμευτικές προσφορές για την 35ετή παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας και της υποχρέωσης συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου (σ.σ. δεν ιδιωτικοποιείται η εταιρεία Εγνατία Οδός ΑΕ) έως τις 7 Ιουνίου. 

Φυσικά ήδη στο ΤΑΙΠΕΔ όλοι μιλούν για υπο προϋποθέσεις δεσμευτικές τον Οκτώβριο αλλά πλέον ο χρόνος έληξε τουλάχιστον για την Πειραιώς. 

Η τράπεζα, που έχει χρηματοδοτήσει την υπο ιδιωτικοποίηση εταιρεία από το 2006 με 250 εκατ. περίπου και αυτή σταμάτησε να καταβάλει τις υποχρεώσεις της, υπό την πίεση των ευρωπαϊκών και ελληνικών εποπτικών αρχών και με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων της αλλά και του δημοσίου που παραμένει μέτοχός της αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα.

Οι κινήσεις του Χρήστου Μεγάλου

Ο διοικητής της Τραπέζης Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, μετά από τουλάχιστον τρία χρόνια αναμονής, δεν μπορούσε να περιμένει πλέον άλλο, ούτε τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ Άρη Ξενόφο ούτε τον αρμόδιο υπουργό Χρ. Σπίρτζη για να δώσουν λύση. 

Και όντας αποφασισμένος σαν προασπίσει τα συμφέροντα της τράπεζας εξουσιοδότησε τους νομικούς συμβούλους της τράπεζας να προχωρήσουν σε ότι κινήσεις έκριναν για να εισπράξει η τράπεζα τα χρήματά της. 

Και έτσι φτάσαμε στην κατάσχεση του 100% των εσόδων από τα διόδια.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: όπως αποκαλύπτει ο σύλλογος των εργαζομένων της Εγνατίας, τα τελευταία χρόνια, τα έσοδα από οκτώ σταθμούς διοδίων επί συνόλου δώδεκα σταθμών, πήγαιναν εξ ολοκλήρου στην τράπεζα για την αποπληρωμή εκκρεμούς δανείου της εταιρείας. 

 Αυτό είναι κάτι που προβλέπεται στη σύμβαση δανεισμού της Εγνατίας Οδού, η οποία ωστόσο ουδέποτε καθυστέρησε να καταβάλλει τις δόσεις και υπήρξε συνεπής στις αποπληρωμές της. Αυτό που συνέβη και οδήγησε στην καταγγελία της σύμβασης από την Πειραιώς το 2010 είναι ότι δεν τηρήθηκε όρος της σύμβασης για κατασκευή και νέων σταθμών διοδίων. 

Η Τράπεζα Πειραιώς με την από 2/03/2010 εξώδικη δήλωση έχει καταγγείλει την σύμβαση του Ομολογιακού Δανείου. Η εταιρεία έχει καταθέσει την από 1/04/2010 αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας της γενομένης καταγγελίας και ασφαλιστικά μέτρα.

Η συζήτηση των εν λόγω αγωγών είχε προσδιορισθεί για τις 22 Νοεμβρίου 2012 και ανεβλήθη αρχικά για τις 5 Νοεμβρίου 2016 και μετέπειτα για τις 6 Οκτωβρίου 2016, όπου συζητήθηκε και αποφασίστηκε η αναβολή συζήτησης των αγωγών μέχρι ότου εκδοθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Υπενθυμίζεται πως την 12/10/2006 συνάφθηκε σύμβαση ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 250.000.000,00 μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς, δέκα εξαετούς (16) διάρκειας με τετραετή περίοδο χάριτος.

Όπως αναφέρει η ίδια η Εγνατία Οδός ΑΕ στην οικονομική έκθεση του 2017 (τελευταία δημοσιευμένη) για την εξασφάλιση του ομολογιακού δανείου, η εταιρεία εκχώρησε, στην τράπεζα τις ημερήσιες εισπράξεις από τους Σταθμούς Διοδίων, που θα λειτουργήσουν στον οδικό άξονα, μέχρι του ποσού των 310 εκατ. ευρώ.

Τα έξοδα έκδοσης του ομολογιακού δανείου απεικονίστηκαν αφαιρετικά του δανείου και αποσβένονται τμηματικά στα αποτελέσματα με βάση το δοσολόγιο αποπληρωμής του δανείου.

Κατά την ημερομηνία της πρώτης πληρωμής το αρχικό κεφάλαιο πλέον των κεφαλαιοποιημένων τόκων ανήλθε σε 280.876.055,54 και ήταν πληρωτέο σε 25 δόσεις, η πρώτη πληρωτέα τον Οκτώβριο του 2010 και η τελευταία πληρωτέα τον Οκτώβριο του 2022.

Αν και υφίστατο το ανωτέρω δοσολόγιο για την αποπληρωμή του δανείου εντούτοις καθώς η Τράπεζα έχει καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση, δεν ακολουθείται το πρόγραμμα αποπληρωμής αλλά στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα η τράπεζα εκταμιεύει το υπόλοιπο του δεσμευμένου λογαριασμού για την εξυπηρέτηση του δανείου.

Συνεπώς με βάση το ανοικτό υπόλοιπο του δανείου της 31.12.2016, τις νέες υπουργικές αποφάσεις για την έναρξη σταθμών διοδίων το 2017 και στις αρχές του 2018, εκτιμάται ότι το δάνειο θα εξοφληθεί το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2018.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας στη χρήση 2016 ανήλθε στο ποσό των 61.721.168,54 ευρώ το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προέρχεται από έσοδα Διοδίων ποσού ύψους 60.249.809,46 ευρώ. 

Στη χρήση του 2016 ο συνολικός δανεισμός της εταιρίας μειώθηκε κατά 32,06%. 

Συγκεκριμένα από ποσό ύψους 121.770.370,75 ευρώ την 31/12/2015 το υπόλοιπο του δανεισμού της εταιρίας την 31/12/2016 διαμορφώθηκε σε ποσό ύψους 82.730.475,01 και αφορά το ομολογιακό της Πειραιώς.

Στις 31/07/2017 το υπόλοιπο του εν λόγω δανείου διαμορφώθηκε σε ποσό 60.953.969,90. 

Όμως φαίνεται πως το σύνολο των απαιτήσεων της Πειραιώς δεν εξοφλήθηκε ούτε το 2018 και τώρα υπάρχει υπόλοιπο της τάξης των 50.000.000.

Ωστόσο, αυτή η οφειλή, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η οποία αμφισβητείται από την Εγνατία Οδό ΑΕ, προκύπτει από τους τόκους υπερημερίας που προέκυψαν με την καταγγελία της σύμβασης, η νομιμότητα της οποίας θα κριθεί στο ΣτΕ τον Οκτώβριο του 2019.

Η Εγνατία Οδός έχει σχεδόν αποπληρώσει το αρχικό δάνειο στην Πειραιώς, σύμφωνα με παράγοντες που γνωρίζουν την υπόθεση, και εκκρεμεί η διευθέτηση των τόκων υπερημερίας.

Η νέα δικαστική απόφαση 

Τους τελευταίους 4 μήνες περίπου, η Εγνατία Οδός ΑΕ μοιραζόταν το 50% των εσόδων των οκτώ σταθμών με την τράπεζα με βάση δικαστική προσωρινή διαταγή που εξασφάλισε η ίδια, καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν σε εκατέρωθεν ασφαλιστικά μέτρα. 

Τώρα με νέα δικαστική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, το σύνολο των εσόδων από τα διόδια επιστρέφει εξ ολοκλήρου στην τράπεζα, τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης που αναμένεται τον Οκτώβριο.

Εντωμεταξύ με τις εκλογές ενόψει η προγραμματισμένη αναπροσαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης για τα διόδια της Εγνατίας Οδού, στα 0,05 ευρώ ανά χιλιόμετρο για τα Ι.Χ. (όπως είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα με ελάχιστες εξαιρέσεις που είναι ακόμα ακριβότερα) από 0,03 ευρώ ανά χιλιόμετρο που είναι σήμερα, μάλλον θα καθυστερήσει.

Είναι λοιπόν πιθανό πως ο Χρήστος Μεγάλου θα δει το υπόλοιπο των απαιτήσεων του να εξοφλείται πολύ πριν το ΤΑΙΠΕΔ λάβει δεσμευτικές προσφορές. 

Στο κάτω κάτω της γραφής εάν η κυβέρνηση αποφάσισε να παγώσει το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων δεν μπορεί οι τράπεζας να χρηματοδοτούν τις καθυστερήσεις για να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι.

Υπενθυμίζεται πως στην αναμονή για την άρση των εκκρεμοτήτων του δημοσίου παραμένουν επτά υποψήφια επενδυτικά σχήματα που έχουν περάσει στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ. 

Είναι η Anas International Enterprise, η Freyja Holdings Sarl, η Roadis με την Άκτωρ Παραχωρήσεις, η Sichuan με την Damco, η Vinci με την Mytilineos, η ΓΕΚ Τερνα με την Egis, και, η Δίολκος.ΣΧΟΛΙΑ