Τράπεζες

Στα 78,8 δισ. ευρώ μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών

  • Ευγενία Τζώρτζη
τραπεζες

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνική Τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank


Κάτω από το φράγμα των 80 δις ευρώ διαμορφώθηκαν στο τέλος του α’ εξαμήνου τα κόκκινα δάνεια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι οποίες πέτυχαν μείωση κατά 15,3 δις ευρώ σε ετήσια βάση.

Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που έχουν στους ισολογισμούς τους οι τέσσερις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς μειώθηκε στα 78,8 δις ευρώ σε σχέση με 94,1 δις ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η μείωση είναι αποτέλεσμα τόσο των αναδιαρθρώσεων και των ρυθμίσεων στις οποίες προχώρησαν οι τράπεζες, αλλά και των γενικευμένων πωλήσεων χαρτοφυλακίων. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου που ανακοίνωσαν οι τράπεζες:

• η Alpha Bank μείωσε το στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα 28,8 δις ευρώ στα 24,7 δις ευρώ και το ποσοστό των NPEs στο 48,1% από 51,9% το α’ 6μηνο του 2018

• η Eurobank μείωσε το στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα 18,9 δις ευρώ στα 14,3 δις ευρώ και το ποσοστό των NPEs στο 32,8% από 40,7% το α’ 6μηνο του 2018

• η Εθνική τράπεζα μείωσε το στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα 17 δις ευρώ στα 13,7 δις ευρώ και το ποσοστό των NPEs στο 36,5% από 42,4% το α’ 6μηνο του 2018

• η τράπεζα Πειραιώς μείωσε το στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα 29,4 δις ευρώ στα 26,1 δις ευρώ και το ποσοστό των NPEs στο 51,4% από 54,7% το α’ 6μηνο του 2018.

Όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις των τραπεζών, η Alpha Bank πέτυχε το β΄ τρίμηνο 2019 τη μείωση των NPEs στην Ελλάδα κατά 400 εκατ. ευρώ μέσα από οργανικές ενέργειες. Η Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των NPEs κατά 5,5 δις ευρώ το 2019, με την επίτευξη ταχύτερου ρυθμού οργανικής μείωσης καθώς και την πώληση δύο χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων (χαρτοφυλάκιο Nepture και χαρτοφυλάκιο Orion), συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 3,7 δις ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Eurobank, ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν αρνητικός κατά 321 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019. Μέρος της μείωσης των NPEs στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα και της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων (χαρτοφυλάκιο Pillar) ύψους 1,7 δις ευρώ, ενώ σε εξέλιξη είναι η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Cairo ύψους 7,5 δις ευρώ. Στόχος είναι ο δείκτης των NPEs να υποχωρήσει κάτω από 16% στο τέλος του τρέχοντος έτους και σε μονοψήφιο ποσοστό στο τέλος του 2021.

Στην περίπτωση της Εθνικής, η τράπεζα πέτυχε τη μείωση των NPEs στην Ελλάδα κατά 2,5 δις ευρώ από την αρχή του έτους μέσω της πώλησης χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων με εξασφαλίσεις προς μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες (Project Symbol), καθώς και κόκκινων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (Project Mirror). Η υπολειπόμενη μείωση NPEs έναντι του ετήσιου στόχου ύψους 4,3 δις ευρώ για το 2019 διαμορφώνεται σε 1,8 δις ευρώ και θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων προς μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και χαρτοφυλακίων ναυτιλιακών δανείων στην Ελλάδα, της πώλησης δανείων σε Κύπρο και Ρουμανία, καθώς και μέσω επιπλέον αναδιαρθρώσεων δανείων και ρευστοποιήσεων εξασφαλίσεων.

Η τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των NPEs κατά 3,5 δις ευρώ το 2019 και το α’ εξάμηνο πέτυχε την οργανική μείωση κατά 1,2 δις ευρώ, ενώ ολοκληρώνει παράλληλα την πώληση χαρτοφυλακίου 700 εκατ. ευρώ. Εντός του Σεπτεμβρίου η τράπεζα αναμένεται να oλοκληρώσει τη συμφωνία με το σουηδικό όμιλο Intrum για την ανάθεση της διαχείρισης του συνόλου του χαρτοφυλακίου των NPEs, ύψους 26 δις ευρώ, ενώ έως και το 2020 έχει θέσει ως στόχο την πώληση χαρτοφυλακίων συνολικού ύψους 4,5 δις ευρώ.