Τράπεζες

Πρόταση για «bonus – malus» στις τράπεζες με βάση τα δάνεια των εταιρειών «ζόμπι»

Ο Χριστόφορος Πισσαρίδης


«Τρέξτε» στον Ηρακλή για να καθαρίσετε τα χαρτοφυλάκια σας από τα «κόκκινα» δάνεια και να τα περιορίσετε σε μονοψήφια ποσοστά καθυστερήσεων μέχρι το τέλος του 2021, προτρέπει τις τράπεζες η Επιτροπή Πισσαρίδη. Και ταυτόχρονα προτείνει σύστημα bonus-malus για εκείνα τα πιστωτικά ιδρύματα που θα εξακολουθήσουν να διατηρούν δάνεια εταιρειών «ζόμπι».

Τιτλοποιήσεις, πωλήσεις, αλλά και η bad bank είναι λύσεις για να ελευθερωθούν οι τραπεζικοί ισολογισμοί από το άγος των καθυστερούμενων οφειλών όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Βέβαια, οι τράπεζες προχωρούν κάθε μία στις δικές της τιτλοποιήσεις και πωλήσεις πακέτων προβληματικών δανείων.

Και σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη:

«Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τον SSM, θα πρέπει να επιταχύνει το σημερινό τριετές πρόγραμμα μείωσης των προβληματικών δανείων που έχει εγκριθεί από τον SSM και που βασίζεται στο πρόγραμμα «Ηρακλής», και να θέσει στις ελληνικές τράπεζες τον δεσμευτικό στόχο ότι τα προβληματικά δάνεια ως προς το σύνολο των δανείων θα πρέπει να μειωθούν σε μονοψήφιο αριθμό στο τέλος του 2021 (ενδεχομένως με κάποια πρόβλεψη παράτασης αν η πανδημία συνεχιστεί και το 2021).

Και παράλληλα, θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα bonus/malus από την κυβέρνηση και τον SSM για αποκλίσεις από τους στόχους και για διατήρηση επιχειρήσεων «ζόμπι» στο χαρτοφυλάκιό τους.

Το σύστημα αυτό μπορεί να βασίζεται, ενδεικτικά, σε ευνοϊκότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις ή ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση για τράπεζες που ξεπερνούν τους στόχους τους.

Η λύση της bad bank

Όμως νέα προβληματικά δάνεια αναμένεται να «γεννηθούν» λόγω της πανδημίας, κατάσταση που θα επιτείνει τα προβλήματα των τραπεζών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Πισσαρίδη, μια μεγάλη αύξηση των προβληματικών δανείων μπορεί να καταστήσει τη λύση της «κακής τράπεζας» προτιμότερη, καθώς το όφελος της λύσης αυτής αυξάνεται σημαντικά με την κλίμακα του προβλήματος. Λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι υπό επεξεργασία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η λύση της «κακής τράπεζας», σημειώνει, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, ο συντονισμός μεταξύ των πιστωτών διευκολύνεται, καθώς όλα τα προβληματικά δάνεια από μια επιχείρηση συγκεντρώνονται κάτω από την ίδια στέγη. Η «κακή τράπεζα» μπορεί να έχει επίσης καλύτερες δυνατότητες να ανακτήσει χρεωστούμενα ποσά από κακοπληρωτές εξαιτίας του μεγέθους της.

Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της bad bank, η Τράπεζα της Ελλάδος επεξεργάζεται σχετική πρόταση.

Ωστόσο η λύση της bad bank έχει και κάποια μειονεκτήματα. Η δημιουργία της «κακής τράπεζας» μπορεί να απαιτήσει μακρές διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα καθώς η κάθε τράπεζα βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο εκκίνησης όσον αφορά τις προβλέψεις. Και στο διάστημα αυτό να υπολειτουργεί η διαχείριση των προβληματικών δανείων.


ΣΧΟΛΙΑ