Τράπεζες

Πώς αξιολογεί το senior ομόλογο της Alpha Bank η Moody’s

  • Contributor
Βασίλης Ψάλτης,CEO της Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης,CEO της Alpha Bank


Βαθμολόγηση ‘Caa1’ και θετικές προοπτικές δίνει ο οίκος αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s στο senior preferred ομόλογο που θα εκδώσει η Alpha Bank, όπως αναμενόταν.

Όπως αναφέρει, τα ομόλογα αυτά αναγνωρίζονται ως εργαλεία που πληρούν τις απαιτήσεις ΜREL, δηλαδή των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, που στην περίπτωση της Alpha Bank οι εποπτικές αρχές, συγκεκριμένα το Single Resolution Board της ΕΚΤ, έχουν ορίσει στο 26% του σταθμισμένου για κινδύνους ενεργητικού της.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πάρει παράταση μέχρι το 2025 για να ικανοποιήσουν πλήρως τις απαιτήσεις MREL οι οποίες έχουν να κάνουν με την προληπτική επάρκεια κεφαλαίων για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν ατυχημάτων που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η έκδοση senior ομολόγου από την Alpha Bank, διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια στοχεύει να αντλήσει γύρω στα 500 εκατ. ευρώ και ακολουθεί παρόμοια έκδοση από τη Eurobank νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η τράπεζα επέλεξε τις Morgan Stanley, Citi, BofA, BPN Paribas και Commerzbank ως κύριους συνδιαχειριστές της έκδοσης.

Θα προηγηθεί roadshow πριν το άνοιγμα των βιβλίων που αναμένεται την Πέμπτη.

Το senior preferred ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με ‘B+’ από τον οίκο S&P

Η ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων είναι συνάρτηση της Οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου εξυγίανσης τραπεζών (ΒRRD) η οποία είναι σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2016.

Η Οδηγία BRRD στοχεύει να βάλει τέλος στη διάσωση τραπεζών με δημόσιους πόρους και να ελαχιστοποιήσει την έκθεση φορολογουμένων σε ζημιές.

Καθιερώνει εργαλεία εξυγίανσης με ίδια μέσα ώστε τυχόν ζημιές να επωμίζονται από τους μετόχους, τους ομολογιούχους και μετά από τους καταθέτες.

Η απαίτηση MREL υπολογίζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.

Αφορά στοιχεία παθητικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απορροφηθούν ζημιές όπως και για ανακεφαλαιοποίηση, αν αυτό προκύψει.

Η Moody’s επισημαίνει ότι οι θετικές προοπτικές για το senior ομόλογο της Alpha Bank απεικονίζουν την «ανοδική πίεση» στο ίδιο το rating της τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού και τη δυνατότητα δημιουργίας κερδών, που εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν περαιτέρω.

Όπως αναφέρει, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τράπεζας (NPE) παραμένουν υψηλά γύρω στο 26% των συνολικών δανείων τον Ιούνιο αλλά ο δείκτης θα μειωθεί στο 13% στο τέλος του 2021 από 43% τον περυσινό Ιούνιο.

«Τους επόμενους 12 με 18 μήνες μπορεί να προκύψει ανοδική πίεση στα rating της τράπεζας μετά από τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την υλοποίηση των πρόσθετων τιτλοποιήσεων που σχεδιάζει η τράπεζα οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα ενεργητικού και καλύτερη κερδοφορία.

Το ενδεχόμενο έκδοσης πρόσθετων εργαλείων χρέους που θα ικανοποιούσαν την απαίτηση MREL μπορεί να οδηγήσει σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης της Alpha Bank”, αναφέρει η Moody’s.

Διαβάστε επίσης:

Αlpha Bank: Προχωρά σε έκδοση senior preferred ομολόγου

Alpha Bank: Επίσημος υποστηρικτής του Elevate Greece στην 85η ΔΕΘΣΧΟΛΙΑ