Τράπεζες

Ουσιαστική εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της Alpha Bank μετά την ολοκλήρωση του Galaxy – Στα €4,2 δισ. τα μορατόριουμ δανείων που έχει εφαρμόσει η Τράπεζα

Βασίλης Ψάλτης. Διευθὐνων Σύμβουλος Alpha Bank


Στην ουσιαστική εξυγίανση του ισολογισμού της Alpha Bank θα οδηγήσει η ολοκλήρωση του project Galaxy, η συναλλαγή για το οποίο θα υπογραφεί έως τα τέλη του έτους.

Όπως δήλωσε ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης η συναλλαγή αποτελεί όχι μόνο τη μεγαλύτερη συναλλαγή στην Ελλάδα, αλλά και μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην Ευρώπη και η ολοκλήρωσή της θα επιτρέψει στην Τράπεζα να απο-αναγνωρίσει ένα σημαντικό τμήμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ το χαρτοφυλάκιο των NPEs που θα παραμείνει στην Τράπεζα θα είναι καλύτερης ποιότητας.

Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Δείκτης Καθυστερήσεων (NPLs) στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 13% επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου, ενώ ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) θα μειωθεί στο 24% από 43% στα τέλη του εννεαμήνου. Έτσι τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Ελλάδα θα μειωθούν κατά 62% στα 4,8 δισ. ευρώ, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα θα περιοριστούν στα 8,9 δισ. ευρώ από 18,3 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου των NPEs μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών σε ποσοστό μόλις 54% έναντι 74% που είναι ο μέσος όρος των υπολοίπων τραπεζών, ενώ το 46% του χαρτοφυλακίου των NPEs θα είναι σε καθυστέρηση κατώτερη των 90 ημερών.

Ο επικεφαλής της Alpha Bank υπογράμμισε ότι η Τράπεζα ξεκίνησε τη συναλλαγή από υψηλή κεφαλαιακή βάση και επανέλαβε ότι η επίπτωση που θα έχει στα κεφάλαια είναι στα επίπεδα που είχαν ανακοινωθεί, δηλαδή στις 280 μονάδες βάσης.

Η ισχυρή ρευστότητα και η κεφαλαιακή μας επάρκεια, με τον δείκτη CAD σταθερά στο 18,3%, αποτελούν το θεμέλιο της Alpha Bank σημείωσε ο κ. Ψάλτης, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους 3,4 δισ. ευρώ έναντι του ελάχιστα απαιτούμενου ποσοστού (OCR).

Σε ότι αφορά στα μορατόριουμ δανείων σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση της Alpha Bank, η Τράπεζα έχει δώσει αναστολές δόσεων για δάνεια ύψους 4,2 δισ. ευρώ, από τα οποία 1,1 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Γέφυρα». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης ένα ποσοστό της τάξης του 15% – 20% θα περάσει σε καθεστώς αθέτησης την επόμενη χρονιάς, με συνέπεια οι εκτιμώμενες νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω covid να φτάσουν το 1,2 – 1,3 δις ευρώ. Η Τράπεζα όπως δήλωσε ο κ. Ψάλτης εξετάζει τις λύσεις που θα εφαρμόσει για το πελατολόγιό της μετά τη λήξη των μορατόριουμ με στόχο τη στήριξη των πελατών της.

Να σημειωθεί ότι το “Project Galaxy” έχει περάσει στο τελικό στάδιο της συναλλαγής, καθώς μετά από αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, η Alpha Bank ανακήρυξε προτιμητέο επενδυτή την Davidson Kempner European Partners LLP. Στόχος είναι η συμφωνία να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του έτους, και η συναλλαγή να ολοκληρωθεί, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, εντός του πρώτου τριμήνου του 2021.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν επίσης ολοκληρωθεί σημαντικά ορόσημα του χρονοδιαγράμματος της συναλλαγής, όπως η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής» σχετικά με την παροχή εγγύησης για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους έως Ευρώ 3,7 δισ., που αφορούν τιτλοποιήσεις συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 10,8 δισ. Παράλληλα, η Τράπεζα έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη πιστοληπτική διαβάθμιση για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και για τις τρεις τιτλοποιήσεις.

Επιπλέον, η διαδικασία ενσωμάτωσης της πλατφόρμας διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας σε αυτήν της Cepal (carve out) αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη μετάβαση των εργασιών.

Διαβάστε ακόμα: 

Alpha Bank: Ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία στο εννεάμηνο, στα €130,4 εκατ. τα κέρδη μετά από φόρους

Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Παραμένουμε αταλάντευτοι στην υλοποίηση του project Galaxy – Στηρίξαμε τους πελάτες μας με νέες χορηγήσεις €4,6 δισ.

Alpha Bank: Επιβεβαιώνει την επικράτηση της Davidson Kempner για τη συναλλαγή GalaxyΣΧΟΛΙΑ