Τράπεζες

Optima Bank: Πώς είδε τα αποτελέσματα των τεσσάρων τραπεζών

τραπεζες_Eurobank Equities: Toπ επιλογή η Εθνική Τράπεζα, buy για Πειραιώς, hold για Alpha Bank

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνική Τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank


«Το δεύτερο τρίμηνο ήταν άλλο ένα καλό τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες που ξεπέρασε τις δικές μας εκτιμήσεις και τις εκτιμήσεις της αγοράς, χάρη στα καλύτερα από τα αναμενόμενα βασικά έσοδα (NII, προμήθειες) και τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα μη βασικά έσοδα», εξηγεί η Optima Bank, η οποία θα επανεξετάσει τις συστάσεις και τις προβλέψεις για τις τέσσερεις τράπεζες.

Κατά την άποψη της Optima Bank, η Eurobank, η ΕΤΕ και η Πειραιώς παρουσίασαν ισχυρά αποτελέσματα και η Alpha Bank καλά αποτελέσματα. Με βάση τις εκτιμήσεις της Factset, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με 0,45 φορές σε όρους P/TBV φέτος, discount 27% σε σχέση με τις αντίστοιχες τράπεζες της Νότιας Ευρώπης. Επόμενος ανοδικός καταλύτης για τον κλάδο είναι η συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 08 Σεπτεμβρίου 2022.

Από τη θετική πλευρά, όλες οι τράπεζες παρουσίασαν υψηλότερα βασικά έσοδα χάρη κυρίως στα υψηλότερα NII, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, παρά το ισχυρό πρώτο τρίμηνο και την αναταραχή της αγοράς στο δεύτερο τρίμηνο.

Επιπλέον, ο περιορισμός του κόστους ήταν αποτελεσματικός, καθώς η βάση κόστους αυξήθηκε κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.

Επιπλέον, ο οργανικός σχηματισμός NPE παρέμεινε αρνητικός και σε συνδυασμό με τις επικείμενες συναλλαγές NPE της Alpha και της Πειραιώς έριξε τον δείκτη NPE σε μονοψήφιο επίπεδο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ η ταμειακή κάλυψη των NPE παρέμεινε σε καλά επίπεδα.

Η κεφαλαιακή δυναμική βελτιώθηκε επίσης, με υψηλότερα ενσώματα ίδια κεφάλαια και σταθερούς δείκτες pro-forma FL CET1. Τέλος, η καλή σειρά αποτελεσμάτων οδήγησε σε αναβαθμίσεις των προβλέψεων για το οικονομικό έτος από τις ομάδες διοίκησης.

Τα καλά αποτελέσματα του β’ τριμήνου οδήγησαν σε αναβαθμίσεις για το έτος

Η Eurobank ΕΥΡΩΒ 0% 0,88 αναβάθμισε τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα 0,16 ευρώ από 0,14 ευρώ προηγουμένως και την προσαρμοσμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) στο 11% από 10% προηγουμένως.

Η Πειραιώς ΠΕΙΡ 0,93% 1,09 αναβάθμισε τα κανονικοποιημένα EPS στα 0,35 ευρώ από 0,05 ευρώ προηγουμένως, το κανονικοποιημένο RoTBV στο 8% από 1% και το FLCET1 στο 11% από 10%.

Η Alpha ΑΛΦΑ 1,15% 0,88 αναβάθμισε τις προβλέψεις για την καθαρή πιστωτική επέκταση των επιχειρήσεων κατά 500 εκατ. ευρώ στα 2,7 δισ. ευρώ για το 2022 και τις προβλέψεις για το NII για το έτος κατά 70 εκατ. ευρώ στα 1,2 δισ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ 1,57% 3,23 αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και αναμένει ότι θα παραμείνουν αμετάβλητα σε ετήσια βάση στα 1,21 δισ. ευρώ έναντι αρχικών προβλέψεων για -8% σε ετήσια βάση. Επίσης, αναβάθμισε τις προβλέψεις για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες σε 15% σε ετήσια βάση έναντι αρχικής πρόβλεψης για 10% σε ετήσια βάση και επανέλαβε τις προβλέψεις για τα κύρια λειτουργικά κέρδη της χρήσης στα 490 εκατ. ευρώ.

Μονοψήφιος δείκτης NPE και αρνητικός σχηματισμός NPE

Ο δείκτης NPE σε επίπεδο ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 7,3% έναντι 9,4% το τρίμηνο, χάρη στον αρνητικό οργανικό σχηματισμό NPE καθώς και στις επικείμενες τιτλοποιήσεις NPE της Alpha και της Πειραιώς. Η Πειραιώς παρουσίασε τον υψηλότερο δείκτη NPE (9,1%) και η Eurobank τον χαμηλότερο (5,9%).

Η Πειραιώς ανέφερε τα υψηλότερα NPEs (περίπου 3,4 δισ. ευρώ) και η ΕΤΕ τα χαμηλότερα (περίπου 2,1 δισ. ευρώ). Η ΕΤΕ παρουσίασε τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης NPE (80,3%) και η Alpha (39,6%) τον χαμηλότερο.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες ξανακερδίζουν την εμπιστοσύνη των ξένων αναλυτώνΣΧΟΛΙΑ