Τράπεζες

Moody’s: Τα αδύνατα και τα δυνατά σημεία για Εθνική, Alpha Bank, Πειραιώς και Eurobank

  • NewsRoom


«Κόκκινα» δάνεια και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεων είναι τα μεγαλύτερα «αγκάθια» που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες, όπως επισημαίνει στην τελευταία ανάλυσή του για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s. Ωστόσο, η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και των προοπτικών χρηματοδότησης επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία.

Οι επισημάνσεις του οίκου είναι οι ακόλουθες:

Εθνική Τράπεζα

Η αξιολόγηση Caa1 για την Εθνική Τράπεζα αντανακλά τη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, οι οποίες και προβλέπεται, όπως επισημαίνει ο οίκος, να οδηγήσουν σε καλύτερες προοπτικές για τη χρηματοδότηση της τράπεζας.

Αυτό θα γίνει, εξηγούν οι αναλυτές της Moody’s, «με την αύξηση των καταθέσεων, τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και της κερδοφορίας».

Η μεγάλη και άμεση πρόκληση για την τράπεζα είναι η μείωση του μεγάλου όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων, τονίζουν.

Οι αναλυτές του οίκου θεωρούν ότι η ΕΤΕ θα επιστρέψει πιθανόν σε βιώσιμη κερδοφορία το 2019-2020, υποστηριζόμενη από τη μείωση του βάρους των «κόκκινων» δανείων και την αύξηση των χορηγήσεων.

Alpha Bank

Και στην περίπτωση της Alpha Bank επισημαίνεται επίσης ότι η αξιολόγηση Caa1 αντανακλά την σταδιακή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, σε συνδυασμό με τις καλύτερες προοπτικές για πρόσθετη χρηματοδότηση.

Η μεγάλη πρόκληση και εδώ είναι τα «κόκκινα» δάνεια.

Ωστόσο, οι αναλυτές της Moody’s υπογραμμίζουν πως η Alpha Bank διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, τονίζοντας ότι η τράπεζα εμφανίζει τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 μεταξύ των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τονίζουν, ωστόσο, ότι η συμμετοχή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα κεφάλαια της τράπεζας τα καθιστούν «χαμηλής ποιότητας».

Τράπεζα Πειραιώς

Το μεγάλο ύψος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επισημαίνεται και στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, που πάντως εμφανίζει κεφαλαιακή επάρκεια «άνετα πάνω από το προβλεπόμενο όριο».

Η αξιολόγηση Caa2 αντανακλά την άμεση πρόκληση για μείωση των πολύ υψηλών επιπέδων μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά σε ένα περιβάλλον καλύτερων οικονομικών συνθηκών αναφέρουν οι αναλυτές. Οικονομία και καλύτερες προοπτικές χρηματοδότησης για την τράπεζα αναμένεται να «ωθήσουν προς τα επάνω την αξιολόγησή της στο εξής» επισημαίνεται.

Eurobank

Βελτίωση οικονομικών συνθηκών και προοπτικών χρηματοδότησης στηρίζουν και την αξιολόγηση (Caa1) της Eurobank.

O οίκος Moody’s δίνει έμφαση στο σχέδιο αναμόρφωσης της τράπεζας, το οποίο, όπως επισημαίνει, αναμένεται να επιταχύνει αισθητά την μείωση των «κόκκινων» δανείων και να βοηθήσει στην επίτευξη των λειτουργικών στόχων δύο χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Η τράπεζα εμφανίζει επαρκή ρυθμιστικά κεφάλαια, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος αφορά αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να θεωρούνται «χαμηλής ποιότητας» από τους αναλυτές της Moody’s.