F

Τράπεζες

Κεφάλαια και «κόκκινα» δάνεια στο στόχαστρο της Ε.Ε. για τις ελληνικές τράπεζες

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς


Η κερδοφορία των τραπεζών το 2020 στηρίχθηκε στα χαρτοφυλάκια των κρατικών ομολόγων και στο χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης που προέκυψε από την επωφελήθηκε από τα εξαιρετικά κέρδη και τα χαμηλά επίπεδα συναλλαγών κόστος χρηματοδότησης λόγω της άφθονης ρευστότητας του ευρωσυστήματος.

Αυτό αναφέρεται στην 10η έκθεση μεταμνημονιακής αξιολόγησης της Ε.Ε. για τη χώρας μας.

Ωστόσο το πιστωτικό σύστημα όπως αναφέρει η Commission, στο σύνολό του παρουσίασε απώλειες ενώ απέφυγε τις συνέπειες της αναβαλλόμενης φορολογικής πίστωσης λόγω των εταιρικών μετασχηματισμών που υπέστησαν οι τράπεζες.

Τα χαμηλά επιτόκια και το περιβάλλον αβεβαιότητας επηρεάζει τις προοπτικές του 2021. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να αλλάξει με ενίσχυση της δανειακής δραστηριότητας τις προοπτικές μείωσης του κόστους και τις αυξημένες προμήθειες στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Κεφάλαια- Αναβαλλόμενος

Η κεφαλαιακή θέση του τραπεζικού συστήματος στο σύνολό της είναι σε γενικές γραμμές επαρκής, αλλά διατρέχει κινδύνους από τη χαμηλή κερδοφορία και την κακή ποιότητα του ενεργητικού.

Οι μέσες αναλογίες κοινών ιδίων κεφαλαίων Core Tier I και οι δείκτες συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας παρέμειναν σε ενοποιημένη βάση, στο 14,6% και το 16,3% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, αντιστοίχως στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2020. Αν και οι τράπεζες αναλαμβάνουν μια σειρά ενεργειών ενίσχυσης του κεφαλαίου για κάλυψη από το κόστος απομείωσης του ενεργητικού τους από τις τιτλοποιήσεις των NPEs, τα χαμηλά επίπεδα κερδοφορίας μπορεί να θέσουν προκλήσεις για η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών στο μέλλον.

Επιπλέον, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των ήδη μεγάλων μεριδίων των αναβαλλόμενων πιστώσεων στο κεφάλαιό τους (59% του κεφαλαίου Common Equity Tier 1 ως του τέλους του 2020).

Θετικά σχολιάζει η έκθεση την πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (σ.σ. της Τράπεζας Πειραιώς) κατά 1,38 δισ. ευρώ.

Εκδόσεις ομολόγων

Οι τράπεζες της ΕΕ, θα πρέπει επίσης να εκδώσουν σημαντικά ποσά χρέους με δυνατότητα διασφάλισης στα επόμενα έτη έτη για να ικανοποιηθεί η ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), η οποία θα μπορούσε να ασκήσει ανοδική πίεση στο κόστος της μακροπρόθεσμης μη ασφαλισμένης χρηματοδότησής τους.

Ηρακλής

Η επέκταση του συστήματος Ηρακλής αναμένεται να διευκολύνει την επιτάχυνση της μείωσης μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2021 Η συνεχής βελτίωση το 2020, παρά την πανδημία που είχε ως επακόλουθο τη θεραπεία πολλών δανείων υποστηρίζεται από ιστορικά χαμηλά επιτόκια, χάρη στα κρατικά μέτρα αναστολής και στήριξης που ίσχυσαν.

Ο Ηρακλής ΙΙ για επιπλέον 18 μήνες, με εγγυήσεις άλλα 12 δισ. ευρώ αναμένεται να επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν περαιτέρω τα δάνειά τους.

Μορατόρια

Σε ότι αφορά τα μορατόρια η λήξη τους υποδηλώνει πως αρχικώς τουλάχιστον οι προσδοκίες των τραπεζών για χαμηλά νέα κόκκινα δάνεια επιβεβαιώνεται ωστόσο υπάρχουν κίνδυνοι.

Τα περισσότερα μορατόρια έληξαν στα τέλη του 2020 πλην τουριστικού τομέα. Η ομαλή μετάβαση σε ένα κανονικό τρόπο πληρωμής για τους δανειολήπτες υποστηρίζεται από α) το καθεστώς προσωρινής επιδότησης δόσεων(το καθεστώς «Γέφυρα») και β) σειρά προϊόντων ενίσχυσης που προσφέρονται από τις τράπεζες σε βιώσιμους πελάτες που αντιμετωπίζουν προσωρινά
δυσκολίες.

Επίσης για τις επιχειρήσεις υιοθετήθηκε το Γέφυρα ΙΙ.

Ωστόσο οι κίνδυνοι παραμένουν. Οι δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να καταγραφούν στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 ή στις αρχές του 2022, ιδιαίτερα μετά την άρση διαφόρων κρατικών προγραμμάτων στήριξης.

Διαβάστε επίσης:

-Ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση των 748 εκατ. ευρώ – Νωρίτερα η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ από το 2022

-8 δισ. ρευστότητα μοιράστηκαν σε 33.000 επιχειρήσεις – Αλλαγή στα κριτήρια απαιτεί η κυβέρνηση

-Alpha Bank: Πάνω από 20% προβλεπόμενη απόδοση για όσους συμμετάσχουν στην ΑΜΚ βλέπει η Eurobank Equities

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωσηΣΧΟΛΙΑ