Τράπεζες

Βασίλης Ράπανος: Η Alpha Bank στηρίζει την ελληνική οικονομία

Βασίλης Ράπανος, Πρόεδρος Alpha Bank

Βασίλης Ράπανος, Πρόεδρος Alpha Bank


Η Alpha Bank στηρίζει την ελληνική οικονομία τόνισε από το βήμα της γενικής συνέλευσης των μετόχων της ο πρόεδρος της τράπεζας κ. Βασίλης Ράπανος.

Όπως είπε τα συνολικά μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών είναι στο 13% του ΑΕΠ.

Έκανε αναφορά στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων από την ΕΕ, τονίζοντας πως η χώρα θα πρέπει να υιοθετήσει νέο αναπτυξιακό μοντέλο όμως αυτό δεν είναι μόνο θέμα πόρων, αλλά και θεσμών και μηχανισμών που θα διαχειριστούν αποτελεσματικά τους πόρους.

Απαιτούνται λοιπόν μεταρρυθμίσεις και κυρίως σε θέματα που αφορούν:

1) Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς η κρίση του κορονοϊού απέδειξε τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες του ΕΣΥ. Οι ελλείψεις είναι πολλές και όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας συμφωνεί ότι πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να δούμε πως διοικούνται τα νοσοκομεία και πως γίνεται η οικονομική διαχείριση. Η εταιρική διακυβέρνηση είναι σημαντική και για τα νοσοκομεία όπως και για όλους τους δημόσιους φορείς.

2) Η φορολογία είναι σημαντική για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και προσέλκυσης επενδύσεων. Το φορολογικό μας σύστημα είναι πολύπλοκο και μεταβάλλεται διαρκώς . Η σταθερότητα και η απλότητα είναι το μείζον για την προσέλκυση επενδύσεων.

3) Διατηρήσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ένα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Απαιτείται λοιπόν σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

4) Ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Είναι ο αιμοδότης όλων των επενδυτικών σχεδίων.


ΣΧΟΛΙΑ