Τράπεζες

Fitch: Αναβάθμιση για Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Alpha Bank

  • NewsRoom


Τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank και της Alpha Bank ανακοίνωσε η Fitch Ratings.

Ειδικότερα, ο οίκος αξιολόγησης ανακοίνωσε  την αναβάθμιση της μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση (IDR) της Εθνικής Τράπεζας και των Eurobank και Eurobank Ergasias Services and Holdings σε ‘BB-‘ από ‘B+’ και το Viability Rating (VR) σε ‘bb-‘ από ‘b+’ προηγουμένως, με το Outlook να είναι σταθερό. Παράλληλα, αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση (IDR) της Alpha Bank και της Alpha Services and Holdings σε ‘B+’ από ‘B’ και το Viability Ratings (VR) σε ‘b+’ από ‘b’ προηγουμένως, με το Outlook να είναι σταθερό.

Τι αναφέρει η Fitch

Εθνική Τράπεζα

Για την Εθνική Τράπεζα ο οίκος σημειώνει ότι η αναβάθμιση αντανακλά τις διαρθρωτικές βελτιώσεις της ΕΤΕ στην κερδοφορία ως αποτέλεσμα της ελαχιστοποίησης των κινδύνων και αναδιάρθρωσης, που στηρίζεται επίσης από την αύξηση των επιτοκίων και την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Τα αποθέματα ασφαλείας για τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί και αναμένουμε ότι η εσωτερική παραγωγή κεφαλαίου θα συνεχίσει να αυξάνεται, αναφέρει η Fitch.

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει επίσης το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας μετά τη σταθερή αύξηση των καταθέσεων και τις πρόσφατες εκδόσεις χρέους. Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας το 2023, ακόμη και υπό το φως της επικρατούσας αβεβαιότητας, ενισχύουν περαιτέρω την αναβάθμιση.

Σημειώνει ταυτόχρονα ότι η μη εξυπηρετούμενη έκθεση (NPE) της ΕΤΕ στο 6,7% στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2022 έχει μειωθεί σημαντικά και είναι καλύτερη από τον μέσο όρο της τραπεζικής βιομηχανίας, αν και παραμένει μέτρια με βάση τα διεθνή πρότυπα. Αναφέρει ακόμα ότι η ΕΤΕ έχει κορυφαία στον κλάδο επίπεδα κάλυψης για τα επισφαλή δάνεια πάνω από 75%, κάτι που δημιουργεί ένα απόθεμα για την απορρόφηση μιας πιθανής επιδείνωσης στην ποιότητα του ενεργητικού.

Ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CET1 fully loaded) της ΕΤΕ στο 15,2% στο τέλος του Σεπτεμβρίου (τέλος 2021: 14,9%) διαθέτει άφθονα αποθέματα έναντι των κανονιστικών απαιτήσεων, έχοντας ωφεληθεί από τα βελτιωμένα κέρδη, προσθέτει.

Eurobank

Για την Eurobank, η Fitch αναφέρει πως η αναβάθμιση αντανακλά τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην κερδοφορία της Eurobank ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ελαχιστοποίησης των κινδύνων και αναδιάρθρωσης, υποστηριζόμενη από την αύξηση των επιτοκίων και την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Τα αποθέματα ασφαλείας για τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις έχουν ενισχυθεί και αναμένουμε ότι η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου θα συνεχίσει να υποστηρίζει μετρήσεις, αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης.

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει επίσης ότι η χρηματοοικονομική σταθερότητα και η διαφοροποίηση της Eurobank έχουν βελτιωθεί μετά τη σταθερή αύξηση των καταθέσεων και τις πρόσφατες εκδόσεις χονδρικής, προσθέτει.

Η αναμενόμενη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας το 2023, ακόμη και υπό το φως της επικρατούσας αβεβαιότητας, ενισχύει περαιτέρω την αναβάθμιση.

Η Fitch επισημαίνει ότι ο δείκτης NPE της Eurobank βρισκόταν στο 6,3% στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2022, που είναι καλύτερος από τον μέσο όρο στη χώρα, αλλά μέτριος για τα διεθνή πρότυπα. Η κάλυψη επισφαλών δανείων άνω του 70% είναι επαρκής και στο υψηλό άκρο μεταξύ των εγχώριων ομολόγων της, παρέχοντας ένα μαξιλάρι για την απορρόφηση ενδεχόμενης υποβάθμισης της ποιότητας των assets της.

O δείκτης κεφαλαίων CET1 (Tier 1) στο 14,2% στα τέλη Σεπτεμβρίου διατηρεί επαρκή αποθέματα ασφαλείας σε σχέση με τις κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ οι επιβάρυνση από προβληματικά δάνεια έχει υποχωρήσει σημαντικά και πλέον είναι διαχειρίσιμη.

Alpha Bank

Για την Alpha Bank ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει πως η αναβάθμιση αντανακλά την ισχυρότερη κεφαλαιοποίηση της Alpha ως αποτέλεσμα της διαρθρωτικά βελτιωμένης κερδοφορίας, της αναμενόμενης συσσώρευσης κεφαλαίου και της μειωμένης κεφαλαιακής επιβάρυνσης από ανεπιφύλακτα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της προόδου της Alpha στη μείωση των παλαιών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (NPE) μέσω απόρριψης και οργανικά. Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας το 2023, ακόμη και υπό το φως της επικρατούσας αβεβαιότητας, ενισχύουν περαιτέρω την αναβάθμιση, αναφέρει ο οίκος.

Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι ο δείκτης NPE της Alpha υποχώρησε στο 9,3% στα τέλη του Σεπτέμβρη του 2022 και στο επίπεδο αυτό παραμένει πάνω από ελληνικούς και διεθνείς ομολόγους της με υψηλότερη αξιολόγηση. Η κάλυψη επισφαλών δανείων της Alpha στο 37% την ίδια περίοδο είναι επίσης χαμηλότερη από τους εγχώριους ομολόγους της.

Παράλληλα, ο δείκτης CET1 (Tier 1) της Alpha βελτιώθηκε στο 12,1% στα τέλη του Σεπτεμβρίου και η τράπεζα οδεύει προς το μεσοπρόθεσμο στόχο της για 15%. Σημειώνει πάντως ότι επιβαρύνεται ακόμα από την αναλογία προβληματικών δανείων, αλλά η Fitch περιμένει βελτίωση της κεφαλαιοποίησης της μέσω μείωσης των προβληματικών assets και υψηλότερων κερδών.ΣΧΟΛΙΑ