Τράπεζες

Eurobank Equities: Χαμηλώνει τις τιμές στόχους για τις τράπεζες, παραμένει θετικό το επενδυτικό story

  • NewsRoom
Παύλος Μυλωνάς - Βασίλης Ψάλτης - Χρήστος Μεγάλου

Παύλος Μυλωνάς – Βασίλης Ψάλτης – Χρήστος Μεγάλου


Στη μείωση των τιμών-στόχων των μετοχών των ελληνικών τραπεζών, εκτός της ΕΤΕ, προχώρησε η Eurobank Equities, χωρίς ωστόσο να αλλάξει τις αξιολογήσεις.

Ειδικότερα η χρηματιστηριακή αναφέρει:

«Μειώνουμε τα target prices μετά τις αλλαγές στο 2022-2023 εκτός από την ETE (τοποθετώντας τώρα έναν υψηλότερο πολλαπλασιαστή στα πλεονάζοντα κεφάλαια δεδομένης της ολοκλήρωσης του σχεδίου αναδιάρθρωσης), αλλά αφήνουμε τις αξιολογήσεις μας αμετάβλητες.

Επαναλαμβάνουμε την επιλογή “αγορά” για την ΕΤΕ με βάση τον εξαιρετικό συνδυασμό ισχυρών θεμελιωδών στοιχείων και ελκυστικής αποτίμησης, παρά την υπεραπόδοσή της από έτος σε έτος.

Διατηρούμε επίσης τη σύσταση “αγορά” για την Πειραιώς, καθώς θεωρούμε ελκυστικό το προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε αυτό το στάδιο, δεδομένου ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης και την επιστροφή στην κερδοφορία.

Διατηρούμε το «Hold» για την Alpha Bank, καθώς υποστηρίζουμε ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου αντανακλάται ήδη στην αποτίμησή της, την οποία θεωρούμε λιγότερο ελκυστική από εκείνη των ομοειδών της»»

Έτσι η Eurobank Equities προτείνει τα εξής:

Alpha: Hold – Τιμή-στόχος: €1,31
Εθνική Τράπεζα : Buy -Τιμή-στόχος: €4,20
Τράπεζα Πειραιώς – Buy -Τιμή-στόχος: €1,74

Θετικό αλλά πιο δύσκολο το μακροοικονομικό περιβάλλον

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και το δευτερογενές αποτέλσμα της Covid-19 οδηγεί σε αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες δημιουργούν ένα πιο δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον. Παρόλο που οι αβεβαιότητες παραμένουν αυξημένες, οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διαχειρίσιμες επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία (1-1,5% του ΑΕΠ), η οποία εξακολουθεί να παρουσιάζει υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν το 3% το 2022-2023.

Η επενδυτική περίπτωση των τραπεζών παραμένει σε μεγάλο βαθμό άθικτη. Ενάντια σε αυτό το χειρότερο από ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως, αλλά ακόμη θετικό σκηνικό, πιστεύει η Eurobank Equities ότι η επενδυτική περίπτωση των ελληνικών τραπεζών παραμένει σε μεγάλο βαθμό άθικτη. Αν και αναμένει ότι η εξέλιξη των θεμελιωδών μεγεθών θα είναι κάπως ασθενέστερη από ό,τι είχαμε προβλέψει προπολεμικά, πιστεύει ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να είναι σε θέση να επιστρέψουν σε βιώσιμη κερδοφορία από φέτος, όπως αντικατοπτρίζεται στο νέο βασικό μας σενάριο.

Αλλαγή στις εκτιμήσεις –  Μείωση στις συνολικές εκτιμήσεις

Η Eurobank Equities μειώνει για τον δείκτη των τραπεζών κατά 5% κατά μέσο όρο για το 2022-2023, αντανακλώντας κυρίως τα χαμηλότερα βασικά έσοδα, και τις εκτιμήσεις μας για τα καθαρά κέρδη κατά 12% κατά μέσο όρο, προβλέποντας επίσης υψηλότερες προβλέψεις. Επαναλαμβάνει την άποψη ότι τα κέρδη του τομέα θα αρχίσουν να ανακάμπτουν από το 2022 και μετά, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως και με διαφορετικό ρυθμό ανάλογα με την κατάσταση κάθε τράπεζας. Ο μέσος όρος του RoTE για το 2022-23 διαμορφώνεται σε 5,0% και 7,1% αντίστοιχα.

Ο καθοδικός κίνδυνος είναι περιορισμένος, εξηγεί η Eurobank Equities. Η ίδια εξετάζει ένα εναλλακτικό, χειρότερο μακροοικονομικό σενάριο (μηδενική ανάπτυξη για το 2022 και ήπια ανάκαμψη για το 2023) για να αξιολογήσουμε τους καθοδικούς κινδύνους.

Σε αυτή την περίπτωση, εκτιμά ότι ο ΔΤΡ και το καθαρό εισόδημα θα ήταν 7% και 40% χαμηλότερα από ό,τι σύμφωνα με το βασικό σενάριο αντίστοιχα, οδηγώντας σε αποτιμήσεις περίπου 20% χαμηλότερες από τα τιμές στόχους της. Συνεπώς, υποστηρίζουμε ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι είναι περιορισμένοι, προφανώς εκτός αν δεν υπάρξει σημαντική κλιμάκωση της γεωπολιτικής κρίσης.

Οι επιδόσεις των τραπεζών κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης (θετικές το 2022 και σύμφωνες με τις αντίστοιχες της περιφέρειας της ΕΕ) είναι ενδεικτικές της βελτιωμένης αντίληψης της αγοράς. Οι αποτιμήσεις (περίπου 0,5x P/TBV) παραμένουν ελκυστικές δεδομένων των μεσοπρόθεσμων προοπτικών κερδοφορίας ενόψει ενός υποστηρικτικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, διατηρεί την εποικοδομητική στάση της για τα θεμελιώδη μεγέθη του κλάδου και την απόδοση της αγοράς μεσοπρόθεσμα, αν και από άποψη τακτικής η Eurobank Equities είναι πιο προσεκτική, αναμένοντας αυξημένη μεταβλητότητα, δεδομένου του εξαιρετικά αβέβαιου περιβάλλοντος και των διακυμάνσεων που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις.ΣΧΟΛΙΑ