Τράπεζες

Eurobank: Απαντήσεις για το Πρόγραμμα Γέφυρα-Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι δανειολήπτες

  • NewsRoom
eurobank

Eurobank


Συνεχίζεται η υποβολή αιτημάτων στο Πρόγραμμα Γέφυρα και η Eurobank δίνει απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα των δανειοληπτών.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα RESTART Covid-19 επιδοτεί τις δόσεις για δάνεια πληγέντων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία

Αφορά΄όλα τα δάνεια ενήμερα ή σε καθυστέρηση με την επιδότηση να φτάνει ως το 90% ή 600€ ανά δόση, επιδότηση για έως 9 μήνες

Όπως αναφέρει η Eurobank:

Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να διευκολύνουμε τους δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση του Covid-19. Συμμετέχουμε στη διαχείριση του νέου προγράμματος του Ελληνικού Δημοσίου, που αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους και επιδοτεί τις δόσεις δανείων που έχουν δοθεί με προσημείωση ή υποθήκη της κύριας κατοικίας σε ιδιώτες και επαγγελματίες δανειολήπτες (φυσικά πρόσωπα). Σας βοηθάμε να αντεπεξέλθετε στις δανειακές υποχρεώσεις σας, ακόμη κι αν έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, υποβάλλετε online αίτηση στην πλατφόρμα του προγράμματος από 03.08.2020 έως και 30.09.2020.

Οι κατηγορίες επιδότησης

Το ποσοστό και το ανώτατο ποσό επιδότησης, καθώς και άλλες παράμετροι του προγράμματος εξαρτώνται από την κατηγορία επιδότησης στην οποία ανήκετε. Οι κατηγορίες επιδότησης είναι 3 με βάση τον βαθμό καθυστέρησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που εμφάνιζε το δάνειο σας στις 29.02.2020.

Τα χαρακτηριστικά της επιδότησης

Το πρόγραμμα επιδοτεί έως και το 90% της δόσης του δανείου σας, με μέγιστο ποσό επιδότησης ανά δόση τα 600€, για 9 μήνες. Το ποσοστό επιδότησης μεταβάλλεται κάθε 3 μήνες. Δείτε αναλυτικά:

Δικαιούχοι επιδότησης

Επιδότηση δόσεων μπορείτε να λάβετε για δάνειο που ήδη έχετε με εξασφάλιση την κύρια κατοικία σας, ακόμη κι αν είναι σε καθυστέρηση ή σε καταγγελία, και εφόσον έχετε πληγεί λόγω Covid-19. Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας σας, το οικογενειακό εισόδημά σας, οι καταθέσεις και επενδύσεις σας, η ακίνητη περιουσία σας και το υπόλοιπο οφειλής σας δεν μπορούν να ξεπερνούν τα ανώτατα όρια που ορίζει το πρόγραμμα ανά κατηγορία επιδότησης.

Βήμα-βήμα η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Υποβάλλετε online αίτηση στην πλατφόρμα του προγράμματος από τις 03.08.2020 έως και τις 30.09.2020. Εάν το δάνειό σας είναι σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες, οι απλήρωτες δόσεις θα προστεθούν στο κεφάλαιο του δανείου σας. Εάν είναι σε μεγαλύτερη καθυστέρηση ή σε καταγγελία, πρέπει να ρυθμίσετε τις οφειλές σας σε συνεργασία με την τράπεζα.

Διακοπή επιδότησης και υποχρέωση επιστροφής της

Πρέπει να πληρώνετε με συνέπεια τις δόσεις του δανείου σας και άλλες οφειλές που σχετίζονται με αυτό (ασφάλεια πυρός/σεισμού, ζωής κ.λπ.) στη διάρκεια της επιδότησης και για ένα διάστημα από 6 έως 18 μήνες μετά. Διαφορετικά, η επιδότηση διακόπτεται και θα κληθείτε να επιστρέψετε τις επιδοτήσεις που λάβατε.

Μας ρωτούν συχνά για την επιδότηση δόσεων δανείων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία

Ερώτηση: Την πρώτη κατοικία ή την κύρια κατοικία μου αφορά το πρόγραμμα;

– Την κύρια κατοικία σας, δηλαδή την κατοικία που χρησιμοποιείτε για ιδιοκατοίκηση.

Ερώτηση: Για το ίδιο ακίνητο στο δάνειο συμβάλλονται 2 συγκύριοι. Μπορεί οποιοσδήποτε από αυτούς να υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα;

Ναι, οποιοσδήποτε από τους συγκυρίους του ακινήτου μπορεί να υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα, αρκεί να συμβάλλεται στο δάνειο ως οφειλέτης, συνοφειλέτης ή εγγυητής.

Υποβάλλετε την αίτησή σας online από την πλατφόρμα του προγράμματος.

Ερώτηση: Πάνω από μία αιτήσεις μπορώ να υποβάλω για να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

-Όχι. Δεν προβλέπεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ούτε αίτηση για το ίδιο δάνειο από διαφορετικό συνοφειλέτη σε αυτό.

Ερώτηση: Κι αν έχω περισσότερα δάνεια με εξασφάλιση την κύρια κατοικία μου στην ίδια τράπεζα;

-Εάν κάποιο από αυτά τα δάνεια είναι σε καταγγελία, ανήκετε αυτόματα στην 3η κατηγορία επιδότησης. Εάν δεν έχετε δάνειο σε καταγγελία, η κατηγορία επιδότησης στην οποία ανήκετε προσδιορίζεται με βάση το δάνειο που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

Αναλυτικά για τις κατηγορίες επιδότησης, ανατρέξτε στον Ν.4714/31.07.2020.

Ερώτηση: Από πλειστηριασμό προστατεύεται η κύρια κατοικία μου, εάν ενταχθώ στο πρόγραμμα;

-Το πρόγραμμα σας προσφέρει μια έμμεση προστασία της κύριας κατοικίας σας. Για να ενταχθείτε σε αυτό τακτοποιείτε τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σας. Με την επιδότηση που λαμβάνετε μπορείτε να αποπληρώνετε πιο εύκολα τις δόσεις σας.

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση μακροχρόνιας αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου σας είναι πιθανό η τράπεζα να εκκινήσει διαδικασία για την εκποίηση του ακινήτου, ως έσχατη λύση.

Η ένταξή σας στο πρόγραμμα δεν αποτρέπει αυτό το ενδεχόμενο.

Ερώτηση: Στην τράπεζα μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου για να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

-Όχι. Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, υποβάλλετε online την αίτησή σας στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για το Πρόγραμμα.

Για να συνδεθείτε, χρησιμοποιείτε τους κωδικούς σας TAXISnet.

Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία.

Ερώτηση: Έχω εξασφαλίσει αναστολή δόσης λόγω Covid-19 για το δάνειό μου. Μπορώ να λάβω και επιδότηση των τόκων του;

-Ναι, έχετε 2 επιλογές: Να διακόψετε το πρόγραμμα αναστολής δόσης, ή να συνεχίσετε το πρόγραμμα αναστολής δόσης μέχρι να ολοκληρωθεί και μετά να ξεκινήσει η επιδότηση δόσης, αλλά με χρονικό περιθώριο να συνεχίσει το αργότερο μέχρι τις 30.09.2021.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθείτε στο νέο πρόγραμμα είναι να πληρείτε τις προϋποθέσεις για τους δικαιούχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Υποβάλλετε την αίτησή σας online από την πλατφόρμα του προγράμματος.

Αποκλειστική γραμμή εξυπηρέτησης

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την ένταξή σας στο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία και την υποβολή αίτησης, τηλεφωνήστε στην αποκλειστική γραμμή εξυπηρέτησης: 2109555580, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-15:00.


ΣΧΟΛΙΑ