Τράπεζες

Επανεκκίνηση του σχεδίου Galaxy ανακοίνωσε η διοίκηση της Alpha Bank

Ψάλτης Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης. Διευθὐνων Σύμβουλος Alpha Bank


Την επανεκκίνηση του σχεδίου Galaxy για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ανακοίνωσε η διοίκηση της Alpha Bank προαναγγέλλοντας την επανέναρξη των διαδικασιών εντός του Ιουνίου και συγκεκριμένα από την προσεχή εβδομάδα.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, το αίτημα ένταξης της τιτλοποίησης στο μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» θα υποβληθεί το τέταρτο τρίμηνο του έτους, με στόχο η συναλλαγή να κλείσει το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Η διοίκηση της Alpha Bank επαναβεβαίωσε την προσήλωσή της στην ολοκλήρωση της συναλλαγής και όπως σημείωσε ο επικεφαλής του ομίλου, η Τράπεζα συνεχίζει τις επαφές με τους επενδυτές δρομολογώντας την πλήρη εξαγορά της Cepal, η πώληση της οποίας αποτελεί μέρος της ευρύτερης συναλλαγής. Η διοίκηση της τράπεζας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην περίμετρο των δανείων που περιλαμβάνονται στην τιτλοποίηση, που σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 12 δις ευρώ. Μέρος του σχεδίου αποτελεί επίσης η υλοποίηση του μοντέλου hive down που αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσης στα τέλη του 2020.

Η διοίκηση της Alpha Bank υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που προκαλεί η πανδημία. Μεταξύ αυτών η διοχέτευση ρευστότητας κυρίως προς τις επιχειρήσεις μέσω νέων εκταμιεύσεων 2,1 δις ευρώ στο σύνολο της οικονομίας, ενώ οι αναστολές δόσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ανέρχονται στα 3,7 δις ευρώ.

Η διοίκηση της Τράπεζας προχώρησε στη διενέργεια αυξημένων προβλέψεων ύψους 307,4 εκατ. ευρώ έναντι 244,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης ύψους 120 εκατ. ευρώ, που σχετίζονται κυρίως με την επίπτωση της πανδημίας COVID-19. Αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων είναι το ζημιογόνο αποτέλεσμα των -10,9 εκατ. ευρώ που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο, έναντι κερδών 27,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Όπως επισημάνθηκε μη λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης των προβλέψεων λόγω του COVID-19, η επίδοση της Τράπεζας για το τρίμηνο θα ήταν κερδοφόρος, με δεδομένη την ισχυρή λειτουργική επίδοση, που οδήγησε σε αυξημένο κατά 14% το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων στα 230 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε η Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα, με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε 1,6 δισ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2020, έναντι 600 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2019, παρέχοντας χρηματοδότηση σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Από την αρχή του έτους, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 2,1 δις ευρώ, ενώ η δραστηριότητα στο σκέλος των χορηγήσεων αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά το β’ τρίμηνο μέσω των προγραμμάτων εγγύησης και χρηματοδότησης που παρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το κεφαλαιακό μαξιλάρι της Τράπεζας ανέρχεται στα 2,9 δις ευρώ και η ρευστότητα από το ευρωσύστημα υπερβαίνει τα 9 δις ευρώ. Όπως ανακοινώθηκε ως αποτέλεσμα της αύξησης της περιμέτρου των αποδεκτών ενεχύρων για χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, η Τράπεζα αύξησε την άντληση ρευστότητας από 3,1 δις ευρώ (Πρόγραμμα TLTRO ΙΙ) σε 9,3 δις ευρώ (TLTRO και LTRO), επωφελούμενη από το αρνητικό επιτόκιο -0,50% του προγράμματος Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (LTRO). ενώ παράλληλα μείωσε τη χρηματοδότηση που προέρχεται από συναλλαγές repos


ΣΧΟΛΙΑ