Τράπεζες

Eντός των ημερών κατατίθεται το νομοσχέδιο για τον αναβαλλόμενο φόρο

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Γιώργος Ζαββός, υφυπουργός Οικονομικών


Τις αμέσως προσεχείς κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Η ρύθμιση θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να περιορίσουν περαιτέρω τα NPEs με στόχο αυτά να φθάσουν το μέσο όρων της Ευρώπης μέσα στο 2022.

Με τη ρύθμιση αυτή τελειώνει το καθεστώς ομηρείας για τις τράπεζες ώστε αυτές να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τις ζημιές τους από τα κόκκινα δάνεια.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρά τις αιτιάσεις της, έδωσε τη θετική γνωμοδότησή της , αναγνωρίζοντας πως το σημαντικότερο είναι η απομείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών, καθώς και το γεγονός ότι με τη ρύθμιση δεν επέρχεται αλλοίωση του πλαισίου που προβλέπεται για τον αναβαλλόμενο φόρο, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Μέσα από αυτήν την ρύθμιση δίνεται στις τράπεζες η δυνατότητα αυτές να μετακυλήσουν μη συμψηφισθέντα ποσά φορολογικών υποχρεώσεων λόγω μη επάρκειας φορολογικών κερδών σε μία χρήση, σε άλλη χρήση όπου θα υπάρχει επάρκεια κερδών σε διάστημα 20ετίας. Η μεταφορά αυτή θα μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε φορολογική χρήση εντός της αντίστοιχης 20ετούς περιόδου απόσβεσης που προβλέπουν οι διατάξεις για την απόσβεση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

Σημειώνεται ότι δεν αλλάζει το ποσό το οποίο θα αποσβένουν οι τράπεζες και το οποίο προβλέπεται σε ετήσια βάση στο 1/20 των συνολικών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

Τα πιστωτικά ιδρύματα μέσα από τον τρόπο αυτόν θα μπορούν να προχωρήσουν με την περαιτέρω δραστική μείωση των NPLs, χωρίς να φοβούνται ότι τυχόν κεφαλαιακές ζημιές θα τις εξαναγκάσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου.

Προκειμένου να αποφύγουν τα προβλήματα τα πιστωτικά ιδρύματα την προηγούμενη χρονιά προχώρησαν σε εταιρικούς μετασχηματισμούς (hive – down) . Μέσω των δυνατοτήτων που θα δίδει η νέα ρύθμιση και την αποτελεσματική μείωση των κόκκινων δανείων οι τράπεζες θα μπορέσουν να προσελκύσουν νέα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια επιλύοντας με ποιοτικότερα κεφάλαια οριστικά το θέμα του αναβαλλόμενου.

Με βάση τα στοιχεία τέλους 2020, οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν κεφάλαια από αναβαλλόμενο φόρο που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα επιστροφής φόρου ύψους 15,5 δισ. ευρώ.

Ο αναβαλλόμενος φόρος υπήρξε μέτρο φορολογικής βοήθειας που δόθηκε στις τράπεζες ως αντιστάθμισμα για τις ζημιές που υπέστησαν από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων PSI το 2012 και το 2013.

Με βάση τον νόμο για τον αναβαλλόμενο φόρο, δόθηκε στις τράπεζες η δυνατότητα να συμψηφίσουν κάποιες από τις απώλειες από το κούρεμα των ομολόγων τους με φόρο που θα έπρεπε να καταβάλουν στο μέλλον. Σημειώνεται ότι οι ζημιές που είχαν καταγράψει τότε οι τράπεζες από το «κούρεμα» των ομολόγων ήταν ύψους 27 δισ. ευρώ και σε αντιστάθμισμα είχαν σχηματίσει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Λύθηκε το πρόβλημα της αναβαλλόμενης φορολογίας 
Αναβαλλόμενος: Τα ξένα funds ξαναγράφουν τις εκθέσεις για τις τράπεζες – Έρχονται αναβαθμίσεις 20% πάνω από τα τρέχοντα επίπεδαΣΧΟΛΙΑ