Τράπεζες

Δύο δισ. χορηγήσεις στον προθάλαμο των κόκκινων δανείων λόγω Covid

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς


Συναντήσεις τραπεζών με τους θεσμούς – Η κρίσιμη ατζέντα

Στον προθάλαμο των κόκκινων δανείων πέρασαν πλέον των 2 δισ. ευρώ χορηγήσεις των συστημικών τραπεζών καθώς χαρακτηρίστηκαν ως δάνεια δευτέρου σταδίου (stage II) από ενήμερα που ήταν πριν.

Πρόκειται κυρίως για χορηγήσεις οι οποίες παρέμειναν επί μακρόν στα μορατόρια ή επαναρυθμίστηκαν μιας και η πανδημία άφησε το αποτύπωμά της στα δάνεια αυτά.

Αυτό σημαίνει αυξημένες προβλέψεις της τάξεως του 7% για τα συγκεκριμένα δάνεια, δηλαδή επιπλέον προβλέψεις 140 εκατ. ευρώ.

Χωρίς τα μεγέθη να είναι απογοητευτικά, καταγράφουν την παρουσία μιας τάσης που από το 4ο τρίμηνο του προηγούμενου έτους είναι παρούσα  σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Το μερίδιο των δανείων του σταδίου ΙΙ υπό μορατόρια στην Ευρώπη (26,4%) είναι υψηλότερο από εκείνο για τα δάνεια των οποίων τα μορατόρια έληξαν (20,1%) και σχεδόν τριπλάσιο του δείκτη για τα συνολικά δάνεια (9,1%) Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι τα δάνεια, τα οποία εξακολουθούν να υπόκεινται σε μορατόρια , θα μπορούσαν να είναι εκείνα με υψηλότερο κίνδυνο.

Τόσο η ECB όσο και ο SSM συνιστούν αυξημένο επίπεδο συναγερμού στις τράπεζες για τα δάνεια αυτά και απαιτούν την με κάθε τρόπο σωστή αποτύπωσή τους ιδιαίτερα όσο ακόμη υπάρχει για τις τράπεζες αυξημένο επίπεδο κεφαλαιακής χαλάρωσης.

Θέτουν δε το θέμα αυτό ως κυρίαρχο στη συζήτηση με τις ελληνικές τράπεζες που ξεκινάει αυτήν την εβδομάδα στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής αξιολόγησης δεδομένου πως οι τελευταίες πραγματοποιούν έναν συστηματικό αγώνα δρόμο για τον περιορισμό των κόκκινων δανείων τους σε μονοψήφιο ποσοστό μέσα στο 2021.

Οι συστημικές τράπεζες σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουν επαφή με τους θεσμούς  μέσω προγραμματισμένων τηλεδιασκέψεων. Πιο συγκεκριμένα οι συζητήσεις θα λάβουν χώρα και για τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες την ερχόμενη εβδομάδα με τα τεχνικά κλιμάκια των ECB, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ESM και ΔΝΤ.

Σύμφωνα με την ατζέντα της συζήτησης που διασφάλισε το mononews.gr,αυτή εκτείνεται από τα κόκκινα δάνεια και τα αναθεωρημένα πλάνα μείωσής τους  μέχρι το DTC ενώ για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό  οι θεσμοί θέτουν θέμα εκτίμησης της κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυμάτων στη χώρα μας.

Ποια θα είναι η ατζέντα της συζήτησης με τους θεσμούς

Μπορεί τα κόκκινα δάνεια να είναι το δύσκολο κομμάτι της συζήτησης όμως για πρώτη φορά μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι θεσμοί συζητούν τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών στην μετά covid περίοδο θέτοντας μεταξύ άλλων προοπτική  κερδοφορίας.
Οι ελληνικές τράπεζες δείχνουν να επιστρέφουν στο παιχνίδι με δυναμισμό.

– Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Ηρακλής οι τιτλοποιήσεις και η πορεία των hive down των τραπεζών που βρίσκονται σε παρόμοια διαδικασία
– Εκτιμήσεις για κεφάλαια και ρευστότητα στη μετά Covid περίοδο και ειδικότερα θέματα για όσες από τις τράπεζες πραγματοποιούν ή σχεδιάζουν σχετικές ενέργειες .
– Διαχείριση της αναβαλλόμενης φορολογίας σε ότι αφορά το θέμα των κεφαλαίων των τραπεζών.
– Αναθεωρημένα πλάνα NPEs και στρατηγική περαιτέρω μείωσης.
-Μορατόρια, δάνεια που συνεχίζουν να βρίσκονται στο καθεστώς μορατορίων μετά την 1.1.21, στοιχεία για το status τους, εξέλιξη προϊόντων step up.
-Δάνεια υπό κρατική εγγύηση, συμμετοχή στο Γέφυρα ΙΙ.
-Δραστηριότητα χορηγήσεων μετά την περίοδο Covid.
-Προοπτικές για το 2021.


ΣΧΟΛΙΑ