Τράπεζες

Χρήστος Μεγάλου: Χωρίς εξαιρέσεις θα ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Intrum

  • Ευγενία Τζώρτζη
Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου. Διευθύνων σύμβουλος Τρ. Πειραιώς


Πωλήσεις κόκκινων δανείων ύψους 1 δις ευρώ έως το τέλος του 2019 και επιπλέον τιτλοποιήσεις 2,5 δις ευρώ το 2020, προγραμματίζει η τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της πολιτικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η διοίκηση της οποίας υλοποιεί το πλάνο συνεργασίας με την Intrum..

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ.Χρήστος Μεγάλου κατά την ενημέρωση των επενδυτών το σχέδιο θα ολοκληρωθεί χωρίς εξαιρέσεις στον προγραμματισμένο χρόνο, που είναι η 1η Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά της μονάδας RBU σε κοινή εταιρεία που θα συστήσουν η τράπεζα Πειραιώς και η Intrum, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση κόκκινων δανείων ύψους 26 δις ευρώ.

Η διοίκηση της τράπεζας προγραμματίζει την πώληση χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων μεγάλων επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις ύψους 700 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του 2019 σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Iris ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Για το 2020 σχεδιάζεται η τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων κόκκινων στεγαστικών δανείων με την επωνυμία Phoenix ύψους 2 δις ευρώ, χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις με την επωνυμία Callaway ύψους 1 δις ευρώ, καθώς και την τιτλοποίηση κόκκινων επιχειρηματικών δανείων ύψους 500 εκατ. ευρώ του χαρτοφυλακίου Solar.

Ο επικεφαλής του ομίλου Πειραιώς εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές κερδοφορίας της τράπεζας που αποκαθίσταται από τη σταθεροποίηση των εσόδων και όπως ανακοίνωσε, οι εκτιμήσεις για το 2919 ανεβάζουν την κερδοφορία στα 150 εκατ. ευρώ.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το πρώτο εξάμηνο του 2019 κατά 2% υψηλότερα σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5%. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 7% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Οι προβλέψεις μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο 2019 λόγω των βελτιωμένων προοπτικών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων σε συγκρίσιμη βάση διαμορφώθηκαν στα 73 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 από 33 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 38 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.


ΣΧΟΛΙΑ